ไม่พบผลการค้นหาใน Msdn แต่พบใน Technet.
ไม่มีประกาศ