VIEW 
Points
Time
Detail
+5
-
Contributed a helpful post to the visual studio comminty c# report viwer yok thread in the Visual C# Forum.
+5
-
Contributed a helpful post to the Windows 7 Home Premium 64 bit Türkçe thread in the Konu Dışı Forum.
+5
-
Contributed a helpful post to the Visual Studio 2010 - Design Sekmesini Sorunu thread in the Microsoft Visual Studio Forum.
+20
-
Quickly answered the question Ne Yapmam Gerek Şifremi Değiştirdim? confirmed by the asker in the Konu Dışı Forum.
+5
-
Helped identify a helpful topic txt okuturken türkçe karakter sorunu in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Hata Yakalama (try-catch) ? in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Hata Yakalama (try-catch) ? in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Hata Yakalama (try-catch) ? in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Metin belgesi içinde arama in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question bindingnavigator in the Microsoft Visual Studio Forum.
0
-
Marked an answer to the question vb.net access database update sql query komutları in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Termal Yazıcıdan Fiş Çıkartmak in the Visual C# Forum.
0
-
0
-
0
-
Marked an answer to the question Web Api Alt Alan Adı altında yayınlama in the ASP.NET Forum.
0
-
Voted a helpful post in the MVC 5 Publish thread in the ADO.NET,LINQ ve ADO.NET Entity Framework Forum.
0
-
Marked an answer to the question MVC 5 Publish in the ADO.NET,LINQ ve ADO.NET Entity Framework Forum.
0
-
Marked an answer to the question ASP.NET vs PHP YARDIM in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question C# setup dosyası oluşturma in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question C# setup dosyası oluşturma in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Kayıt getirme sorunu in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Kayıt getirme sorunu in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Sql-C# in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question SQL'siz Login ? in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Ondalık Toplam in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Butona otomatik Tıklamak istiyorum ama beceremiyorum in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Web Servisi çağırma engelleme in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question ASP.NET MVC Layout'da İşlem Yapmak in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Visual Studio Komut İstemcisi ? in the Microsoft Visual Studio Forum.
0
-
Marked an answer to the question birden çok form kullanma artıları eksileri in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Security Logins alanında user oluşturma in the SQL Server Forumu Forum.
0
-
Voted a helpful post in the birden çok form kullanma artıları eksileri thread in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Voted a helpful post in the İki Tarih Arası Filtreleme thread in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked a proposed answer to the question Visual Studio in the Genel konular Forum.
0
-
Voted a helpful post in the Visual Studio thread in the Genel konular Forum.
0
-
Marked an answer to the question mysql onay sistemi in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Binding Source Sorunu in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question DevExpress GridControl in the Microsoft Visual Studio Forum.
0
-
0
-
Marked an answer to the question string içinde sondan arama yapma[yardım] in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Veri kontrolü in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question C# 'da CSS'deki gibi transition button yapmak? in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Contextmenustrip kod yardımı in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Textbox Bir Öğenin İsmi Olursa ?!? in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Datetimepicker Kontrolü in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question İki Tarih Arası Filtreleme in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question İki Tarih Arası Filtreleme in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question INNER JOIN seçilen id'den bilgileri alma in the SQL Server Forumu Forum.
0
-
Marked an answer to the question ObservableCollection Kullanımı in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Datasete eklenen satırı iptal etmek in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Voted a helpful post in the Harici bir web sayfadaki buttona tıklama thread in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question update panel ve TextChanged in the ASP.NET Forum.
+5
-
+15
-
Answered the question Windows 10'u alin (Get Windows 10) uyarisini ortadan kaldirmanin yolu var mi? confirmed by the asker in the Konu Dışı Forum.
0
-
Marked an answer to the question textbox in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question C# Excel veri aktarma çok uzun sürüyor in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Ajax Kullanımı in the ASP.NET Forum.
0
-
0
-
Voted a helpful post in the Programı Şifrelemek - Source Bozmadan thread in the Konu Dışı Forum.
0
-
Voted a helpful post in the C# ta tavla thread in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question WebGrid Farklı Tablolardan Kayıt Getirme Sorunu [ASP.NET MVC5] in the ASP.NET Forum.
0
-
Voted a helpful post in the Programı Şifrelemek - Source Bozmadan thread in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question ASP.NET MVC USER LOGIN in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question ASP.NET MVC USER LOGIN in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question ASP.NET MVC USER LOGIN in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question C# Barkod Okuma Yöntemi in the Visual C# Forum.
0
-
Voted a helpful post in the C# Excel veri aktarma çok uzun sürüyor thread in the Visual C# Forum.
0
-
Voted a helpful post in the C# Excel veri aktarma çok uzun sürüyor thread in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question dinamik Kontrol selectbox in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Thread id listeleme (Farklı exe'nin) C# in the Visual C# Forum.
0
-
Marked a proposed answer to the question Google site descriptions(web developer) in the Konu Dışı Forum.
0
-
Voted a helpful post in the C# Forma HTML Embed kod nasıl gömülür? thread in the Visual C# Forum.
0
-
0
-
Voted a helpful post in the Dispose ettiğimiz objeyi tekrar oluşturmak ve ulaşmak ? thread in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Voted a helpful post in the Thread id listeleme (Farklı exe'nin) C# thread in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question DataGride Üzarinden Sql e Veri Kaydı Yapma in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Veritabanı t-SQL in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Vb.net Program Açılış in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Full ekran sorunu in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question String bir ifadeyi işleme nasıl aldırırım? in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question ağ üzerinde uzaktan erişim in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question c# küçük yada eşit koşulunu negatife göre yapma in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question c# küçük yada eşit koşulunu negatife göre yapma in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question Progressbar Renk in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question PrintDocument ile kullanıcının bilgisayarında yazdırma in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question PrintDocument ile kullanıcının bilgisayarında yazdırma in the ASP.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question DataGridView 2 tarih arası filtreleme in the Visual Basic.NET Forum.
0
-
Marked an answer to the question Bir formdan diğerine veri çekerken in the Visual C# Forum.
0
-
Marked an answer to the question DataGridView e Sql den Decimal Tipteki Değişkeni Atma in the Visual C# Forum.