none
ms-windows-store:Search?query= 测出bug RRS feed

  • 常规讨论

  • ms-windows-store:Search?query=  它也是根据当前语言来判断结果的

    但是我把store里的选项修改为  (更容易找到与我的首选语言一致的应用)否

    ms-windows-store:Search?query= 它仍然是按照首选语言来筛选的 如何解决

    2012年12月3日 8:12

全部回复