none
VS2005程序升级到VS2008后,ASP.NET AJAX的ScriptManager.RegisterClientScriptBlock问题. RRS feed

  • 问题

  • 我用VS2005写的WEB程序,用VS2008打开以后,ASP.NET AJAX的ScriptManager.RegisterClientScriptBlock的弹出提示就弹不出来了,请问如何解决,谢谢

    2008年4月1日 3:37

答案

全部回复