none
Windows 8 正式发布在即,结果'搜索功能'非常不给力,是新Bug再现???? RRS feed

 • 问题

 • 别的论坛上看到一个问题,我试了一试还真是,问题如下

  ---------------------------------------------------------

  我在一个文件夹中放两个文件,一个是:雨.mp3 另一个是大雨.mp3,然后Ctrl+F调出搜索,在搜索框中输入""这个字,结果只有雨.mp3这个文件,而没有大雨.mp3   ??????

  Windows 8 的搜索是不是个Bug?

  ------------------------------------------------------------

  我自己试了一下,果然是找不到,windows 8 号称 搜索功能 非常给力,而传统的 文件搜索都作的如此之差,我非常质疑windows 8 的质量.

  2012年10月20日 2:50