none
C#如何操作一个Excel文件,添加链接的操作? RRS feed

答案

 • 建议使用微软的Excel类库操作Excel,先给出一部分代码:

  Range   tempRange=worksheet.get_Range(worksheet.Cells[1,1],worksheet.Cells[1,2]);
  string   strHyperlinks= "http://www.csdn.net ";  //或者是本机的图片
  worksheet.Hyperlinks.Add(tempRange,strHyperlinks,oMissing,oMissing,oMissing);

  读取并且执行超链接你可以尝试:

  static void DoWorksheet(Worksheet sheet)
  {
    if (sheet == null)
    {
    Console.WriteLine("Invalid sheet.");
    return;
    }
    Console.WriteLine("Deal with sheet: " + sheet.Name);
    for (int i = 1; i <= sheet.UsedRange.Rows.Count; ++i)
    {
    for (int j = 1; j <= sheet.UsedRange.Columns.Count; ++j)
    {
    Range rng = (Range)sheet.UsedRange[i, j];
    if (rng != null)
    {
    if(rng.Hyperlinks.Count > 0)
    {
    string url = rng.Hyperlinks[1].Address;

    Process.Start(url);
    }
    }
    }
    }
  }

  2010年7月1日 3:07
  版主