ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Windows Dev Center
ลงชื่อเข้าใช้

 locked
publish c# API RRS feed

 • คำถาม

 • publish c# api and got:

  System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

     at Microsoft.VisualStudio.ApplicationCapabilities.Publish.Provider.DefaultPublishTabProvider.InitializeProvider(IVsHierarchy hierarchy)

     at Microsoft.VisualStudio.ApplicationCapabilities.Publish.Provider.DefaultPublishTabProvider.CreateViewAsync(IVsHierarchy project, IAsyncServiceProvider serviceProvider, CancellationToken cancellationToken)

     at Microsoft.VisualStudio.ApplicationCapabilities.Publish.Provider.ManagedPublishProvider.<CreateViewAsync>d__3.MoveNext()

  help 

  pls

  13 ธันวาคม 2563 15:18