none
WMI ile uzak bilgisayara bağlanma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • C# ile WMI kullanarak ağdaki bir bilgisayara bağlantı kurmaya çalışıyorum. Bağlantı kurmak istediğim bilgisayardaki Administrator kullanıcısını aktif ederek bir parola belirledim. Kendi bilgisayarımda da aynısını yaptım. Kendi bilgisayarımdaki Administrator kullanıcısı ile oturum açarak bu işi yapabiliyorum fakat yine kendi bilgisayarımda, Administrator haklarına sahip yerel kullanıcı ile oturum açtığım zaman "Access Denied" hatası alıyorum. Bunun sebebi ne olabilir.

  Bağlantı kurduğum kodlar;

  static void Main(string[] args)
      {
        try
        {
          string computer = "192.168.1.50";
          string username = "Administrator";
          string plaintextpassword = "123";
          ConnectionOptions options = new ConnectionOptions();
          options.Username = username;
          options.Password = plaintextpassword;
          options.EnablePrivileges = true;
          options.Impersonation = ImpersonationLevel.Impersonate;
          ManagementScope scope = new ManagementScope(string.Format("\\\\{0}\\root\\cimv2", computer.Trim()), options);
          scope.Connect();
          ObjectQuery oQuery = new ObjectQuery("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem");
          ManagementObjectSearcher oSearcher = new ManagementObjectSearcher(scope, oQuery);
          foreach (ManagementObject manObject in oSearcher.Get())
          {
            Console.WriteLine("Name : " + manObject["name"].ToString());
            Console.WriteLine("Version : " + manObject["version"].ToString());
            Console.WriteLine("Manufacturer : " + manObject["Manufacturer"].ToString());
            Console.WriteLine("Computer Name : " + manObject["csname"].ToString());
            Console.WriteLine("Windows Directory : " + manObject["WindowsDirectory"].ToString());
          }
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.ToString());
        }
        finally
        {
          Console.ReadLine();
        }
      }

  Not: Hem kendi bilgisayarım hem bağlatı kurmaya çalıştığım bilgisayar Windows 10 Pro 64Bit


  .Net Developer

  28 Haziran 2019 Cuma 07:51