none
Form Boyut Sorunu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhabalar,

  visual studio ile yeni bir çalışmaya başladım, öncelikli class ekleyerek tema yapıyım dedim ama her nedense temaları (farketmiyor onlarca kod denedim) forma eklediğimde formun boyutunu değiştiremiyorum,
  form özelliklerinden size den manuel boyut giriyorum yine değişmiyor, form alt ve sol tarafında normalde formun boyutunu değiştirmeye yarayan noktalar kayboluyor.

  Formborderstyla ayarını SizableSizable yapıyorum ama bu seferde tüm tema bozuluyor, 
  None yapınca neden size deki değerlerden dahi değiştiremiyorum form boyutunu atladığım bir yer mi var acaba ?

  Formu kapatıp tekrar açınca bir anlığına geri düzeliyor ama sonra tekrar yokoluyor ve form boyutu hiçbir şekilde değişmiyor.Üstüne üstlük formun özelliklerinden sol alt taraftaki çoğu seçenek kayboluyor, örneğin controlbox=true veya false gibi ayarların bir kısmı yokoluyor.

  Bu sorunu nasıl düzeltebilirim, Bu gidişle tema uygulayamayacağım :( 

  ayrıca eski sürümlerde bu tema ile çalışmıştım ve böyle bir hata ile karşılaşmamıştım,(veya çözdüm ama nasıl hatırlayamıyorum)

  Örneğin kullandığım tema kodlarından bit tanesi eskidende kullanmıştım bunu sorunsuz,

  Kodlarla alakalı olduğunu sanmıyorum ama yinede çözemedim Lütfen Yardım edin, 

  Imports System, System.Collections.Generic, System.Runtime.InteropServices, System.ComponentModel
  Imports System.Drawing, System.Drawing.Drawing2D, System.Drawing.Imaging, System.Windows.Forms
  
  Enum MouseState As Byte
    None = 0
    Over = 1
    Down = 2
    Block = 3
  End Enum
  
  
  '--------------------- [ Theme ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /Theme ] ---------------------
  Public Class ReactorTheme : Inherits ContainerControl
  
    Dim WithEvents CloseBtn As New ReactorTopButton With {.Location = New Point(412, 7), .ButtonType = ReactorTopButton.topButtonType.Close, .CloseButtonFunction = ReactorTopButton.closeFunc.CloseForm}
    Dim WithEvents MinimBtn As New ReactorTopButton With {.Location = New Point(393, 7), .ButtonType = ReactorTopButton.topButtonType.Minimize}
  
  #Region " Control Help - Movement & Flicker Control "
    Private MouseP As Point = New Point(0, 0)
    Private Cap As Boolean = False
    Private MoveHeight As Integer
    Protected Overrides Sub OnPaintBackgrnd(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseDown(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseDown(e)
      If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left And New Rectangle(0, 0, Width, MoveHeight).Contains(e.Location) Then
        Cap = True : MouseP = e.Location
      End If
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseUp(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseUp(e) : Cap = False
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseMove(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseMove(e)
      If Cap Then
        Parent.Location = MousePosition - MouseP
      End If
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnTextChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnTextChanged(e)
      Invalidate()
    End Sub
  
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      Dock = DockStyle.Fill
      MoveHeight = 45
      Font = New Font("Verdana", 6.75F)
      DoubleBuffered = True
  
      Controls.Add(CloseBtn)
      Controls.Add(MinimBtn)
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      MyBase.OnPaint(e)
      If Not Me.ParentForm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None Then
        Me.ParentForm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None
      End If
  
      CloseBtn.Location = New Point(Width - 23, 7)
      MinimBtn.Location = New Point(Width - 42, 7)
  
      Dim glossLGB As New LinearGradientBrush(New Rectangle(0, 0, Width, 15), Color.FromArgb(102, 97, 93), Color.FromArgb(55, 54, 52), 90S)
      Dim glossLGB2 As New LinearGradientBrush(New Rectangle(0, 15, Width, 15), Color.Black, Color.FromArgb(26, 25, 21), 90S)
      Dim shadowLGB As New LinearGradientBrush(New Rectangle(5, 31, Width - 11, 20), Color.FromArgb(23, 23, 22), Color.FromArgb(38, 38, 38), 90S)
  
      G.Clear(Color.FromArgb(26, 25, 21))
      G.FillRectangle(glossLGB, New Rectangle(0, 0, Width, 15))
      G.FillRectangle(glossLGB2, New Rectangle(0, 15, Width, 15))
      G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(42, 41, 37))), 4, 30, Width - 9, Height - 36)
      G.FillRectangle(New SolidBrush(Color.FromArgb(38, 38, 38)), New Rectangle(5, 31, Width - 11, Height - 38))
      G.FillRectangle(shadowLGB, New Rectangle(5, 31, Width - 11, 20))
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(24, 24, 24))), 5, 32, Width - 7, 32)
      G.DrawRectangle(Pens.Black, New Rectangle(5, 31, Width - 11, Height - 38))
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(151, 150, 146))), 1, 1, Width - 2, 1)
  
      G.DrawRectangle(Pens.Black, New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1))
  
      'G.DrawString(Text, Font, Brushes.Black, Width / 2 - (3 * Text.Length) + 3, 7)
      'G.DrawString(Text, Font, Brushes.White, Width / 2 - (3 * Text.Length) + 3, 8)
      G.DrawString(Text, Font, Brushes.Black, New Rectangle(0, 10, Width - 1, 10), New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
      G.DrawString(Text, Font, Brushes.White, New Rectangle(0, 11, Width - 1, 11), New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ Button ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /Button ] ---------------------
  Public Class ReactorButton : Inherits Control
  
  #Region " Control Help - MouseState & Flicker Control"
    Private State As MouseState = MouseState.None
    Protected Overrides Sub OnMouseEnter(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnMouseEnter(e)
      State = MouseState.Over
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseDown(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseDown(e)
      State = MouseState.Down
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseLeave(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnMouseLeave(e)
      State = MouseState.None
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseUp(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseUp(e)
      State = MouseState.Over
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnTextChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnTextChanged(e)
      Invalidate()
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      BackColor = Color.FromArgb(38, 38, 38)
      Font = New Font("Verdana", 6.75F)
      DoubleBuffered = True
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      MyBase.OnPaint(e)
  
      G.Clear(Color.FromArgb(36, 34, 30))
  
      Select Case State
        Case MouseState.None 'Mouse None
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(36, 34, 30))), 2, Height - 1, Width - 4, Height - 1)
          Dim backGrad As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2), Color.FromArgb(10, 9, 8), Color.FromArgb(31, 29, 26), 90S)
          G.FillRectangle(backGrad, New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2))
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(46, 45, 44))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 4))
        Case MouseState.Over 'Mouse Hover
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(46, 44, 38))), 2, Height - 1, Width - 4, Height - 1)
          Dim backGrad As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2), Color.FromArgb(219, 78, 0), Color.FromArgb(230, 95, 0), 90S)
          G.FillRectangle(backGrad, New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2))
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(245, 120, 10))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 4))
        Case MouseState.Down 'Mouse Down
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(36, 34, 30))), 2, Height - 1, Width - 4, Height - 1)
          Dim backGrad As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2), Color.FromArgb(209, 68, 0), Color.FromArgb(210, 75, 0), 270S)
          G.FillRectangle(backGrad, New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2))
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(225, 110, 30))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 4))
      End Select
  
      Dim glossGradient As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, Width - 2, Height / 2 - 2), Color.FromArgb(80, Color.White), Color.FromArgb(50, Color.White), 90S)
      G.FillRectangle(glossGradient, New Rectangle(1, 1, Width - 2, Height / 2 - 2))
      G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(21, 20, 18))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 2))
  
      G.DrawString(Text, Font, Brushes.Black, New Rectangle(0, -2, Width - 1, Height - 1), New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
      G.DrawString(Text, Font, Brushes.White, New Rectangle(0, -1, Width - 1, Height - 1), New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ TopButton ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /TopButton ] ---------------------
  Public Class ReactorTopButton : Inherits Control
  
  #Region " Control Help - MouseState & Flicker Control"
    Dim buttonColor As Color
    Enum topButtonType As Byte
      Blank = 0
      Minimize = 1
      Maximize = 2
      Close = 3
    End Enum
    Private State As MouseState = MouseState.None
    Private _tbType As topButtonType = topButtonType.Blank
    Public Property ButtonType() As topButtonType
      Get
        Return _tbType
      End Get
      Set(ByVal v As topButtonType)
        _tbType = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Private _defaultFunc As Boolean = True
    Public Property UseStandardFunction() As Boolean
      Get
        Return _defaultFunc
      End Get
      Set(ByVal v As Boolean)
        _defaultFunc = v
      End Set
    End Property
  
    Enum closeFunc As Byte
      CloseForm = 0
      CloseApp = 1
    End Enum
    Private _closeFunc As closeFunc = 0
    Public Property CloseButtonFunction() As closeFunc
      Get
        Return _closeFunc
      End Get
      Set(ByVal v As closeFunc)
        _closeFunc = v
      End Set
    End Property
    Protected Overrides Sub OnMouseEnter(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnMouseEnter(e)
      State = MouseState.Over
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseDown(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseDown(e)
      State = MouseState.Down
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseLeave(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnMouseLeave(e)
      State = MouseState.None
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseUp(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseUp(e)
      State = MouseState.Over
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnTextChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnTextChanged(e)
      Invalidate()
    End Sub
    Sub buttonFunction() Handles Me.Click
      Select Case _defaultFunc
        Case True
          Select Case ButtonType
            Case topButtonType.Close
              Select Case CloseButtonFunction
                Case 0
                  Me.Parent.FindForm.Close()
                Case 1
                  Application.Exit()
                  End
              End Select
            Case topButtonType.Minimize
              Me.Parent.FindForm.WindowState = FormWindowState.Minimized
            Case topButtonType.Maximize
              Me.Parent.FindForm.WindowState = FormWindowState.Maximized
          End Select
      End Select
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      BackColor = Color.FromArgb(38, 38, 38)
      Font = New Font("Verdana", 6.75F)
      Size = New Size(17, 17)
      DoubleBuffered = True
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      MyBase.OnPaint(e)
  
      Size = New Size(17, 17)
      G.Clear(Color.FromArgb(36, 34, 30))
  
      Select Case State
        Case MouseState.None 'Mouse None
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(36, 34, 30))), 2, Height - 1, Width - 4, Height - 1)
          Dim backGrad As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2), Color.FromArgb(10, 9, 8), Color.FromArgb(31, 29, 26), 90S)
          G.FillRectangle(backGrad, New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2))
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(46, 45, 44))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 4))
          buttonColor = Color.FromArgb(163, 163, 162)
        Case MouseState.Over 'Mouse Hover
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(46, 44, 38))), 2, Height - 1, Width - 4, Height - 1)
          Dim backGrad As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2), Color.FromArgb(219, 78, 0), Color.FromArgb(230, 95, 0), 90S)
          G.FillRectangle(backGrad, New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2))
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(245, 120, 10))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 4))
          buttonColor = Color.FromArgb(255, 255, 255)
        Case MouseState.Down 'Mouse Down
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(36, 34, 30))), 2, Height - 1, Width - 4, Height - 1)
          Dim backGrad As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2), Color.FromArgb(10, 9, 8), Color.FromArgb(31, 29, 26), 270S)
          G.FillRectangle(backGrad, New Rectangle(1, 1, Width - 1, Height - 2))
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(46, 45, 44))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 4))
  
      End Select
  
      Select Case ButtonType
        Case topButtonType.Minimize
          G.FillRectangle(New SolidBrush(buttonColor), New Rectangle(4, 10, 9, 2))
        Case topButtonType.Maximize
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(buttonColor)), New Rectangle(4, 4, 8, 7))
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(buttonColor)), 4, 5, Width - 6, 5)
        Case topButtonType.Close
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(buttonColor), 2), 4, 4, 12, 11)
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(buttonColor), 2), 12, 4, 4, 11)
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(buttonColor)), 4, 4, 5, 5)
          G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(buttonColor)), 4, 11, 5, 10)
      End Select
  
      Dim glossGradient As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, Width - 2, 7), Color.FromArgb(80, Color.White), Color.FromArgb(50, Color.White), 90S)
      G.FillRectangle(glossGradient, New Rectangle(1, 1, Width - 2, 7))
      G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(21, 20, 18))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 2))
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ ProgressBar ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /ProgressBar ] ---------------------
  Public Class ReactorProgressBar : Inherits Control
  
  #Region " Control Help - Properties & Flicker Control "
    Private OFS As Integer = 0
    Private Speed As Integer = 50
    Private _Maximum As Integer = 100
    Public Property Maximum() As Integer
      Get
        Return _Maximum
      End Get
      Set(ByVal v As Integer)
        Select Case v
          Case Is < _Value
            _Value = v
        End Select
        _Maximum = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Private _Value As Integer = 0
    Public Property Value() As Integer
      Get
        Select Case _Value
          Case 0
            Return 1
          Case Else
            Return _Value
        End Select
      End Get
      Set(ByVal v As Integer)
        Select Case v
          Case Is > _Maximum
            v = _Maximum
        End Select
        _Value = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub CreateHandle()
      MyBase.CreateHandle()
      ' Dim tmr As New Timer With {.Interval = Speed}
      ' AddHandler tmr.Tick, AddressOf Animate
      ' tmr.Start()
      Dim T As New Threading.Thread(AddressOf Animate)
      T.IsBackground = True
      T.Start()
    End Sub
    Sub Animate()
      While True
        If OFS <= Width Then : OFS += 1
        Else : OFS = 0
        End If
        Invalidate()
        Threading.Thread.Sleep(Speed)
      End While
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      DoubleBuffered = True
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      MyBase.OnPaint(e)
  
      Dim intValue As Integer = CInt(_Value / _Maximum * Width)
      G.Clear(Color.FromArgb(38, 38, 38))
  
      Dim backGrad As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, intValue - 1, Height - 2), Color.FromArgb(10, 9, 8), Color.FromArgb(31, 29, 26), 90S)
      G.FillRectangle(backGrad, New Rectangle(1, 1, intValue - 1, Height - 2))
      Dim hatch As New HatchBrush(HatchStyle.WideUpwardDiagonal, Color.FromArgb(175, 219, 78, 0), Color.FromArgb(175, 229, 98, 0))
      G.RenderingOrigin = New Point(OFS, 0)
      G.FillRectangle(hatch, New Rectangle(1, 1, intValue - 2, Height - 2))
      Dim glossGradient As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, intValue - 2, Height / 2 - 1), Color.FromArgb(80, Color.White), Color.FromArgb(50, Color.White), 90S)
      G.FillRectangle(glossGradient, New Rectangle(1, 1, intValue - 2, Height / 2 - 1))
  
      G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(10, 10, 10))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.Black))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 3))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(70, 70, 70)))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1))
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, Width, 0)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, 0, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), Width - 1, 0, Width - 1, Height)
  
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ TextBox (Multi) ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /TextBox (Multi) ] ---------------------
  Public Class ReactorMultiLineTextBox : Inherits Control
    Dim WithEvents txtbox As New TextBox
  
  #Region " Control Help - Properties & Flicker Control "
    Private _maxchars As Integer = 32767
    Public Property MaxCharacters() As Integer
      Get
        Return _maxchars
      End Get
      Set(ByVal v As Integer)
        _maxchars = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Private _align As HorizontalAlignment
    Public Property TextAlign() As HorizontalAlignment
      Get
        Return _align
      End Get
      Set(ByVal v As HorizontalAlignment)
        _align = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
  
  
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnTextChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnTextChanged(e)
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnBackColorChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnBackColorChanged(e)
      txtbox.BackColor = BackColor
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnForeColorChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnForeColorChanged(e)
      txtbox.ForeColor = ForeColor
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnSizeChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnSizeChanged(e)
      txtbox.Size = New Size(Width - 10, Height - 11)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnFontChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnFontChanged(e)
      txtbox.Font = Font
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnGotFocus(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnGotFocus(e)
      txtbox.Focus()
    End Sub
    Sub TextChngTxtBox() Handles txtbox.TextChanged
      Text = txtbox.Text
    End Sub
    Sub TextChng() Handles MyBase.TextChanged
      txtbox.Text = Text
    End Sub
    Sub NewTextBox()
      With txtbox
        .Multiline = True
        .BackColor = BackColor
        .ForeColor = ForeColor
        .Text = String.Empty
        .TextAlign = HorizontalAlignment.Center
        .BorderStyle = BorderStyle.None
        .Location = New Point(2, 4)
        .Font = New Font("Verdana", 7.25)
        .Size = New Size(Width - 10, Height - 10)
      End With
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
  
      NewTextBox()
      Controls.Add(txtbox)
  
      Text = ""
      BackColor = Color.FromArgb(37, 37, 37)
      ForeColor = Color.White
      Size = New Size(135, 35)
      DoubleBuffered = True
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      MyBase.OnPaint(e)
  
      txtbox.TextAlign = TextAlign
  
      G.FillRectangle(New SolidBrush(Color.FromArgb(37, 37, 37)), New Rectangle(1, 1, Width - 2, Height - 2))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.Black))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 3))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(70, 70, 70)))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1))
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, Width, 0)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, 0, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), Width - 1, 0, Width - 1, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(31, 31, 31))), 2, 2, Width - 3, 2)
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ TextBox ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /TextBox ] ---------------------
  Public Class ReactorTextBox : Inherits Control
    Dim WithEvents txtbox As New TextBox
  
  #Region " Control Help - Properties & Flicker Control "
    Private _passmask As Boolean = False
    Public Property UsePasswordMask() As Boolean
      Get
        Return _PassMask
      End Get
      Set(ByVal v As Boolean)
        _PassMask = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Private _maxchars As Integer = 32767
    Public Property MaxCharacters() As Integer
      Get
        Return _maxchars
      End Get
      Set(ByVal v As Integer)
        _maxchars = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Private _align As HorizontalAlignment
    Public Property TextAlign() As HorizontalAlignment
      Get
        Return _align
      End Get
      Set(ByVal v As HorizontalAlignment)
        _align = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
  
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnTextChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnTextChanged(e)
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnBackColorChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnBackColorChanged(e)
      txtbox.BackColor = BackColor
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnForeColorChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnForeColorChanged(e)
      txtbox.ForeColor = ForeColor
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnFontChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnFontChanged(e)
      txtbox.Font = Font
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnGotFocus(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnGotFocus(e)
      txtbox.Focus()
    End Sub
  
    Sub TextChngTxtBox() Handles txtbox.TextChanged
      Text = txtbox.Text
    End Sub
    Sub TextChng() Handles MyBase.TextChanged
      txtbox.Text = Text
    End Sub
    Sub NewTextBox()
      With txtbox
        .Multiline = False
        .BackColor = BackColor
        .ForeColor = ForeColor
        .Text = String.Empty
        .TextAlign = HorizontalAlignment.Center
        .BorderStyle = BorderStyle.None
        .Location = New Point(5, 5)
        .Font = New Font("Verdana", 7.25)
        .Size = New Size(Width - 10, Height - 11)
        .UseSystemPasswordChar = UsePasswordMask
      End With
  
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
  
      NewTextBox()
      Controls.Add(txtbox)
  
      Text = ""
      BackColor = Color.FromArgb(37, 37, 37)
      ForeColor = Color.White
      Size = New Size(135, 35)
      DoubleBuffered = True
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      MyBase.OnPaint(e)
  
      Height = txtbox.Height + 11
      With txtbox
        .Width = Width - 10
        .TextAlign = TextAlign
        .UseSystemPasswordChar = UsePasswordMask
      End With
  
      G.Clear(BackColor)
      G.FillRectangle(New SolidBrush(Color.FromArgb(37, 37, 37)), New Rectangle(1, 1, Width - 2, Height - 2))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.Black))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 3))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(70, 70, 70)))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1))
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, Width, 0)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, 0, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), Width - 1, 0, Width - 1, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(31, 31, 31))), 2, 2, Width - 3, 2)
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ ListBox ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /ListBox ] ---------------------
  Public Class ReactorListBox : Inherits Control
    Public WithEvents lstbox As New ListBox
    Private __Items As String() = {""}
  
  #Region " Control Help - Properties & Flicker Control "
  
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnSizeChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnSizeChanged(e)
      lstbox.Size = New Size(Width - 6, Height - 6)
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnBackColorChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnBackColorChanged(e)
      lstbox.BackColor = BackColor
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnForeColorChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnForeColorChanged(e)
      lstbox.ForeColor = ForeColor
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnFontChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnFontChanged(e)
      lstbox.Font = Font
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnGotFocus(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnGotFocus(e)
      lstbox.Focus()
    End Sub
  
    Public Property Items() As String()
      Get
        Return __Items
        Invalidate()
      End Get
      Set(ByVal value As String())
        __Items = value
        lstbox.Items.Clear()
        Invalidate()
        lstbox.Items.AddRange(value)
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Public ReadOnly Property SelectedItem() As String
      Get
        Return lstbox.SelectedItem
      End Get
    End Property
    Sub DrawItem(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs) Handles lstbox.DrawItem
      Try
        e.DrawBackground()
        e.Graphics.DrawString(lstbox.Items(e.Index).ToString(), _
        e.Font, New SolidBrush(lstbox.ForeColor), e.Bounds, StringFormat.GenericDefault)
        e.DrawFocusRectangle()
      Catch
      End Try
    End Sub
    Sub AddRange(ByVal Items As Object())
      lstbox.Items.Remove("")
      lstbox.Items.AddRange(Items)
      Invalidate()
    End Sub
    Sub AddItem(ByVal Item As Object)
      lstbox.Items.Add(Item)
      Invalidate()
    End Sub
    Sub NewListBox()
      lstbox.Size = New Size(126, 96)
      lstbox.BorderStyle = BorderStyle.None
      lstbox.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawVariable
      lstbox.Location = New Point(4, 4)
      lstbox.ForeColor = Color.FromArgb(216, 216, 216)
      lstbox.BackColor = Color.FromArgb(38, 38, 38)
      lstbox.Items.Clear()
    End Sub
  
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
  
      NewListBox()
      Controls.Add(lstbox)
  
      Size = New Size(131, 101)
      BackColor = Color.FromArgb(38, 38, 38)
      DoubleBuffered = True
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      MyBase.OnPaint(e)
  
      G.Clear(BackColor)
      G.FillRectangle(New SolidBrush(Color.FromArgb(37, 37, 37)), New Rectangle(1, 1, Width - 2, Height - 2))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.Black))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 3))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(70, 70, 70)))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1))
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, Width, 0)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, 0, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), Width - 1, 0, Width - 1, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(31, 31, 31))), 2, 2, Width - 3, 2)
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ ComboBox ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /ComboBox ] ---------------------
  Public Class ReactorComboBox : Inherits ComboBox
  
  #Region " Control Help - Properties & Flicker Control "
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Private _StartIndex As Integer = 0
    Public Property StartIndex() As Integer
      Get
        Return _StartIndex
      End Get
      Set(ByVal value As Integer)
        _StartIndex = value
        Try
          MyBase.SelectedIndex = value
        Catch
        End Try
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Private LightBlack As Color = Color.FromArgb(37, 37, 37)
    Private LighterBlack As Color = Color.FromArgb(60, 60, 60)
    Sub ReplaceItem(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs) Handles Me.DrawItem
      e.DrawBackground()
      Try
        If (e.State And DrawItemState.Selected) = DrawItemState.Selected Then
          e.Graphics.FillRectangle(New SolidBrush(Color.FromArgb(229, 88, 0)), e.Bounds) '37 37 37
        End If
        Using b As New SolidBrush(e.ForeColor)
          e.Graphics.DrawString(MyBase.GetItemText(MyBase.Items(e.Index)), e.Font, b, e.Bounds)
        End Using
      Catch
      End Try
      e.DrawFocusRectangle()
    End Sub
    Protected Sub DrawTriangle(ByVal Clr As Color, ByVal FirstPoint As Point, ByVal SecondPoint As Point, ByVal ThirdPoint As Point, ByVal G As Graphics)
      Dim points As New List(Of Point)()
      points.Add(FirstPoint)
      points.Add(SecondPoint)
      points.Add(ThirdPoint)
      G.FillPolygon(New SolidBrush(Clr), points.ToArray)
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint Or _
      ControlStyles.ResizeRedraw Or _
      ControlStyles.UserPaint Or _
      ControlStyles.DoubleBuffer, True)
      DrawMode = Windows.Forms.DrawMode.OwnerDrawFixed
      BackColor = Color.FromArgb(45, 45, 45)
      ForeColor = Color.White
      DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList
      DoubleBuffered = True
      Invalidate()
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(e)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      Dim T As LinearGradientBrush = New LinearGradientBrush(New Rectangle(0, 0, Width, 10), Color.FromArgb(62, Color.White), Color.FromArgb(30, Color.White), 90S)
      Dim DrawCornersBrush As SolidBrush
      DrawCornersBrush = New SolidBrush(Color.FromArgb(37, 37, 37))
      Try
        With G
          .SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality
          .Clear(Color.FromArgb(37, 37, 37))
          .FillRectangle(T, New Rectangle(Width - 20, 0, Width, 9))
          .DrawLine(Pens.Black, Width - 20, 0, Width - 20, Height)
          Try
            '.DrawString(Items(SelectedIndex).ToString, Font, Brushes.White, New Rectangle(New Point(3, 3), New Size(Width - 18, Height)))
            .DrawString(Text, Font, Brushes.White, New Rectangle(3, 0, Width - 20, Height), New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Near})
          Catch
          End Try
  
          .DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(37, 37, 37))), 0, 0, 0, 0)
          .DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(0, 0, 0))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 3))
  
          .DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, Width, 0)
          .DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, 0, Height)
          .DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), Width - 1, 0, Width - 1, Height)
          .DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(70, 70, 70))), 0, Height - 1, Width, Height - 1)
  
          DrawTriangle(Color.White, New Point(Width - 14, 8), New Point(Width - 7, 8), New Point(Width - 11, 11), G)
        End With
      Catch
      End Try
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ TabControl ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /TabControl ] ---------------------
  Public Class ReactorTabControl : Inherits TabControl
  
  #Region " Control Help - Properties & Flicker Control "
    Private DrawGradientBrush, DrawGradientBrush2 As LinearGradientBrush
    Private _TabBrColor As Color
    Public Property TabBorderColor() As Color
      Get
        Return _TabBrColor
      End Get
      Set(ByVal v As Color)
        _TabBrColor = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Private _ControlBColor As Color
    Public Property TabTextColor() As Color
      Get
        Return _ControlBColor
      End Get
      Set(ByVal v As Color)
        _ControlBColor = v
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint Or _
      ControlStyles.ResizeRedraw Or _
      ControlStyles.UserPaint Or _
      ControlStyles.DoubleBuffer, True)
  
      TabBorderColor = Color.White
      TabTextColor = Color.White
  
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
      MyBase.OnPaint(e)
  
      Dim r2 As New Rectangle(0, 0, Width - 1, 25)
      Dim r3 As New Rectangle(0, 0, Width - 1, 25)
      Dim r4 As New Rectangle(2, 0, Width - 1, 13)
      Dim ItemBounds As Rectangle
      Dim TextBrush As New SolidBrush(Color.Empty)
      Dim TabBrush As New SolidBrush(Color.DimGray)
      Dim dgb2 As New LinearGradientBrush(r4, Color.FromArgb(50, Color.White), Color.FromArgb(25, Color.White), 90S)
  
      G.Clear(Color.FromArgb(32, 32, 32))
      DrawGradientBrush2 = New LinearGradientBrush(r3, Color.FromArgb(10, 10, 10), Color.FromArgb(50, 50, 50), 90S)
      G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(28, 28, 28))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 3))
  
      G.FillRectangle(DrawGradientBrush2, r2)
      G.FillRectangle(dgb2, r4)
  
      For TabItemIndex As Integer = 0 To Me.TabCount - 1
        ItemBounds = Me.GetTabRect(TabItemIndex)
  
        If CBool(TabItemIndex And 1) Then
          TabBrush.Color = Color.Transparent
        Else
          TabBrush.Color = Color.Transparent
        End If
        G.FillRectangle(TabBrush, ItemBounds)
        Dim BorderPen As Pen
        If TabItemIndex = SelectedIndex Then
          BorderPen = New Pen(Color.Transparent, 1)
          Dim dgb As New LinearGradientBrush(New Rectangle(ItemBounds.Location.X + 3, ItemBounds.Location.Y + 3, ItemBounds.Width - 8, ItemBounds.Height - 6), Color.FromArgb(175, 219, 78, 0), Color.FromArgb(175, 229, 98, 0), 90S)
          Dim gloss As New LinearGradientBrush(New Rectangle(ItemBounds.Location.X + 3, ItemBounds.Location.Y + 3, ItemBounds.Width - 8, ItemBounds.Height / 2 - 5), Color.FromArgb(80, Color.White), Color.FromArgb(20, Color.White), 90S)
          G.FillRectangle(dgb, New Rectangle(ItemBounds.Location.X + 3, ItemBounds.Location.Y + 3, ItemBounds.Width - 8, ItemBounds.Height - 6))
          G.FillRectangle(gloss, New Rectangle(ItemBounds.Location.X + 3, ItemBounds.Location.Y + 3, ItemBounds.Width - 8, ItemBounds.Height / 2 - 4))
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(10, 10, 10))), New Rectangle(ItemBounds.Location.X + 3, ItemBounds.Location.Y + 3, ItemBounds.Width - 8, ItemBounds.Height - 6))
          G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(100, 230, 90, 0))), New Rectangle(ItemBounds.Location.X + 4, ItemBounds.Location.Y + 4, ItemBounds.Width - 10, ItemBounds.Height - 8))
          Dim r1 As New Rectangle(1, 1, Width - 1, 3)
        Else
          BorderPen = New Pen(Color.Transparent, 1)
        End If
  
        G.DrawRectangle(BorderPen, New Rectangle(ItemBounds.Location.X + 3, ItemBounds.Location.Y + 1, ItemBounds.Width - 8, ItemBounds.Height - 4))
  
        BorderPen.Dispose()
  
        Dim sf As New StringFormat
        sf.LineAlignment = StringAlignment.Center
        sf.Alignment = StringAlignment.Center
  
        If Me.SelectedIndex = TabItemIndex Then
          TextBrush.Color = TabTextColor
        Else
          TextBrush.Color = Color.DimGray
        End If
        G.DrawString( _
        Me.TabPages(TabItemIndex).Text, _
        Me.Font, TextBrush, _
        RectangleF.op_Implicit(Me.GetTabRect(TabItemIndex)), sf)
        Try
          Me.TabPages(TabItemIndex).BackColor = Color.FromArgb(32, 32, 32)
        Catch
        End Try
      Next
      Try
        For Each tabpg As TabPage In Me.TabPages
          tabpg.BorderStyle = BorderStyle.None
        Next
      Catch
      End Try
  
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(10, 10, 10))), 2, 24, Width - 2, 24)
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.Black))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 3))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(70, 70, 70)))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1))
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, Width, 0)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, 0, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), Width - 1, 0, Width - 1, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(31, 31, 31))), 2, 2, Width - 3, 2)
    End Sub
  End Class
  
  
  '--------------------- [ CheckBox ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /CheckBox ] ---------------------
  <DefaultEvent("CheckedChanged")> Public Class ReactorCheckBox : Inherits Control
  
  #Region " Control Help - MouseState & Flicker Control"
    Private State As MouseState = MouseState.None
    Protected Overrides Sub OnMouseEnter(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnMouseEnter(e)
      State = MouseState.Over
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseDown(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseDown(e)
      State = MouseState.Down
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseLeave(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnMouseLeave(e)
      State = MouseState.None
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseUp(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseUp(e)
      State = MouseState.Over
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnTextChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnTextChanged(e)
      Invalidate()
    End Sub
    Private _Checked As Boolean
    Property Checked() As Boolean
      Get
        Return _Checked
      End Get
      Set(ByVal value As Boolean)
        _Checked = value
        Invalidate()
      End Set
    End Property
  
    Protected Overrides Sub OnClick(ByVal e As System.EventArgs)
      _Checked = Not _Checked
      RaiseEvent CheckedChanged(Me)
      MyBase.OnClick(e)
    End Sub
    Event CheckedChanged(ByVal sender As Object)
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      BackColor = Color.FromArgb(38, 38, 38)
      ForeColor = Color.White
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(e)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
  
      Height = 16
  
      G.Clear(BackColor)
  
      Dim bordColor As Color = Color.FromArgb(46, 45, 44)
      Dim backGrad As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, 14, Height - 2), Color.FromArgb(10, 9, 8), Color.FromArgb(31, 29, 26), 90S)
      Dim glossGradient As New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, 13, Height / 2 - 2), Color.FromArgb(80, Color.White), Color.FromArgb(50, Color.White), 90S)
  
      If _Checked Then
        bordColor = Color.FromArgb(225, 110, 30)
        backGrad = New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, 14, Height - 2), Color.FromArgb(209, 68, 0), Color.FromArgb(210, 75, 0), 90S)
      Else
        bordColor = Color.FromArgb(46, 45, 44)
        backGrad = New LinearGradientBrush(New Rectangle(1, 1, 14, Height - 2), Color.FromArgb(24, 24, 24), Color.FromArgb(30, 30, 30), 90S)
      End If
  
      G.DrawString(Text, Font, New SolidBrush(ForeColor), New Point(18, Height / 2 + (Font.Height) - 18))
  
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(36, 34, 30))), 2, Height - 1, 14, Height - 1)
      G.FillRectangle(backGrad, New Rectangle(1, 1, 14, Height - 2))
      G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(bordColor)), New Rectangle(1, 1, 12, Height - 4))
      If _Checked Then : G.FillRectangle(glossGradient, New Rectangle(1, 1, 13, Height / 2 - 2))
      End If
      G.DrawRectangle(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(10, 10, 10))), New Rectangle(0, 0, 14, Height - 2))
    End Sub
  
  End Class
  
  
  '--------------------- [ RadioButton ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /RadioButton ] ---------------------
  <DefaultEvent("CheckedChanged")> Public Class ReactorRadioButton : Inherits Control
  
  #Region " Control Help - MouseState & Flicker Control"
    Private R1 As Rectangle
    Private G1 As LinearGradientBrush
  
    Private State As MouseState = MouseState.None
    Protected Overrides Sub OnMouseEnter(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnMouseEnter(e)
      State = MouseState.Over
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseDown(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseDown(e)
      State = MouseState.Down
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseLeave(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnMouseLeave(e)
      State = MouseState.None
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnMouseUp(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
      MyBase.OnMouseUp(e)
      State = MouseState.Over
      Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnTextChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnTextChanged(e)
      Invalidate()
    End Sub
    Private _Checked As Boolean
    Property Checked() As Boolean
      Get
        Return _Checked
      End Get
      Set(ByVal value As Boolean)
        _Checked = value
        InvalidateControls()
        RaiseEvent CheckedChanged(Me)
        Invalidate()
      End Set
    End Property
    Protected Overrides Sub OnClick(ByVal e As EventArgs)
      If Not _Checked Then Checked = True
      MyBase.OnClick(e)
    End Sub
    Event CheckedChanged(ByVal sender As Object)
    Protected Overrides Sub OnCreateControl()
      MyBase.OnCreateControl()
      InvalidateControls()
    End Sub
    Private Sub InvalidateControls()
      If Not IsHandleCreated OrElse Not _Checked Then Return
  
      For Each C As Control In Parent.Controls
        If C IsNot Me AndAlso TypeOf C Is ReactorRadioButton Then
          DirectCast(C, ReactorRadioButton).Checked = False
        End If
      Next
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      BackColor = Color.FromArgb(38, 38, 38)
      ForeColor = Color.White
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(e)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
  
      Height = 16
      G.Clear(BackColor)
      G.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality
      R1 = New Rectangle(2, 0, 13, 13)
      If _Checked Then
        G1 = New LinearGradientBrush(R1, Color.FromArgb(220, 209, 68, 0), Color.FromArgb(220, 210, 75, 0), 90S)
      Else
        G1 = New LinearGradientBrush(R1, Color.FromArgb(24, 24, 24), Color.FromArgb(30, 30, 30), 90S)
      End If
      G.FillEllipse(G1, R1)
      If State = MouseState.Over Then
        R1 = New Rectangle(2, 0, 13, 13)
        G.FillEllipse(New SolidBrush(Color.FromArgb(5, Color.White)), R1)
      End If
      If _Checked Then
        R1 = New Rectangle(4, 1, 9, 6)
        G1 = New LinearGradientBrush(R1, Color.FromArgb(80, 255, 255, 255), Color.FromArgb(30, 255, 255, 255), 90S)
        G.FillEllipse(G1, R1)
        G.DrawEllipse(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(225, 110, 30))), 3, 1, 11, 11)
      End If
      G.DrawString(Text, Font, New SolidBrush(ForeColor), 18, 1)
      G.DrawEllipse(Pens.Black, 2, 0, 13, 13)
      G.DrawEllipse(New Pen(Color.FromArgb(15, Color.White)), 1, -1, 15, 15)
    End Sub
  
  End Class
  
  
  '--------------------- [ GroupBox ] --------------------
  'Creator: oVERT3Xo
  'Site: **********.net
  'Contact: oVERT3Xo@hotmail.com
  'Created: 11/22/2011
  'Changed: 11/23/2011
  '-------------------- [ /GroupBox ] ---------------------
  Public Class ReactorGroupBox : Inherits ContainerControl
  #Region " Control Help - Properties & Flicker Control"
    Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal pevent As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnTextChanged(ByVal e As System.EventArgs)
      MyBase.OnTextChanged(e)
      Invalidate()
    End Sub
  #End Region
  
    Sub New()
      MyBase.New()
      BackColor = Color.FromArgb(33, 33, 33)
    End Sub
  
    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(e)
      Dim G As Graphics = e.Graphics
  
      G.Clear(BackColor)
      G.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality
  
      Dim DrawGradientBrush2 As New LinearGradientBrush(New Rectangle(0, 0, Width, 24), Color.FromArgb(10, 10, 10), Color.FromArgb(50, 50, 50), 90S)
  
      G.FillRectangle(DrawGradientBrush2, New Rectangle(0, 0, Width, 24))
      Dim gloss As New LinearGradientBrush(New Rectangle(0, 0, Width, 12), Color.FromArgb(60, Color.White), Color.FromArgb(20, Color.White), 90S)
      G.FillRectangle(gloss, New Rectangle(0, 0, Width, 12))
      G.DrawLine(Pens.Black, 0, 24, Width, 24)
  
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.Black))), New Rectangle(1, 1, Width - 3, Height - 3))
      G.DrawRectangle((New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(70, 70, 70)))), New Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1))
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, Width, 0)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), 0, 0, 0, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(45, 45, 45))), Width - 1, 0, Width - 1, Height)
      G.DrawLine(New Pen(New SolidBrush(Color.FromArgb(31, 31, 31))), 2, 2, Width - 3, 2)
  
      G.DrawString(Text, Font, Brushes.Black, Width / 2 - (3 * Text.Length) + 1, 6)
      G.DrawString(Text, Font, Brushes.White, Width / 2 - (3 * Text.Length) + 1, 7)
    End Sub
  End Class

  Kullandığım yazılım: visual studio 2019 co. - işletim sistemim win 10

  16 Haziran 2019 Pazar 16:59