none
SQL hatası ... RRS feed

 • Soru

 • System.Data.SqlClient.SqlException was unhandled
    Message="The parameterized query '(@prnName nvarchar(4000),@prnSurName nvarchar(4000),@prnTel nvar' expects the parameter '@prnGender', which was not supplied."
    Source=".Net SqlClient Data Provider"
    ErrorCode=-2146232060
    Class=16
    LineNumber=0
    Number=8178
    Procedure=""
    Server=".\\SQLEXPRESS"
    State=1

   

   

         private void btnprnupdate_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              if (txtPrnName.Text == "" || txtPrnSureName.Text == "" || txtPrnPassword.Text == "" || txtPrnEgn.Text == "")
              {
                  MessageBox.Show("All text fields must be full", "Attenton");
              }
              if (cmbPstBox.Text == "" || cmbPstBox.Text == "Select Position" || cmbPstBox.Text == "Select personal type")
              {
                  MessageBox.Show("Please choose personal position", "Attention");
              }
              if (radioButton1.Checked == false && radioButton2.Checked == false)
              {
                  MessageBox.Show(" Personal Gender must be selected ", "Attention");
              }
              else if (radioButton1.Checked == true && radioButton2.Checked == false)
              {
                  gender = "Mr.";
              }
              else if (radioButton1.Checked == false && radioButton2.Checked == true)
              {
                  gender = "Mrs.";
              }
                  string fullpath;
                  string posit;
                  string depart;
                  fullpath = txtPrnName.Text.Replace("'", "''") + txtPrnSureName.Text.Replace("'", "''");
                  posit = cmbPstBox.Text.ToString();
                  depart = cmbdepart1.Text.ToString();
                  SqlConnection cnn = DBConfigs.DataCon();
                  SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE PrnInf SET PrnName=@prnName,PrnSurName=@prnSurName,PrnEgn=@prnEgn,PrnTel=@prnTel,PrnBirthDate=@prnBirthDate,PrnMail=@prnMail,PrnGender=@prnGender,PrnPosit=@prnPosit,PrnDepart=@prnDepart,PrnPwd=@prnPwd,PrnAddress=@prnAddress Where PrnFullName=@prnFullName", cnn);
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnName", txtPrnName.Text.Replace("'", "''"));
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnSurName", txtPrnSureName.Text.Replace("'", "''"));
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnTel", txtPrnTel.Text.Replace("'", "''"));
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnBirthDate", txtPrnBirthDate.Text.Replace("'", "''"));
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnEgn", txtPrnEgn.Text.Replace("'", "''"));
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnMail", txtPrnEmail.Text.Replace("'", "''"));
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnGender", gender);
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnPosit", posit);
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnDepart", depart);
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnAddress", txtPrnAddress.Text);
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnPwd", txtPrnPassword.Text.Replace("'", "''"));
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@prnFullName", fullpath);

                  cmd.ExecuteNonQuery();
                  MessageBox.Show("Personal data has been updated", "Information");
                  cnn.Close();

   

  kodlar burad. lakin neden beslenemeyen kaynak demekte ?

  30 Haziran 2011 Perşembe 16:43

Yanıtlar

 •  Merhaba,

  Kodunuzda aslında bir akış hatası var. Kullanıcının değerleri girip girmediğini kontrol ediyorsunuz; fakat girmese bile programı yürütmeye devam ediyorsunuz. Ayrıca komutu çalıştırdıktan sonra etkilenen satır sayısına bakmadan kayıtın güncellendiğine dair mesaj yazıyorsunuz. Radiobuttondan seçeneği kesin seçtiniz mi ? Programda başka Radiobuttonlar varsa isim hatası yapıyor olabilirsiniz. Çünkü burada bana en yakın gelen ihtimal gender değerinizin null kalması.


  SK
  1 Temmuz 2011 Cuma 02:30