none
ASP NET kod ile panelin içindeki table a textbox ekleyip değerini okuma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Arkadaşlar Merhaba, 

  Bir tane Listem var. 

  Listeyi çekiyorum. Ve yanına textboxlar oluşsun istiyorum. 

  Mesala madde 1 yanında textbox olacak bunun gibi 100 tane sıralansın . 

  Ben bir buton ile değerlerini okuyayım istiyorum ama yapamadım yardımcı olabilir misiniz ? 

  kodlarım bunlar 

  istediğim tasarımı oluşturdum ama textboxlardaki veriyi okuyamıyorum yardımcı olabilecek olan var mı 

  string sayi = "";
              Literal1 = new Literal();
              Literal1.Text = "";
              var YemekTurleri = from a in DB.tb_YemekTurs select a;

              Literal1.Text += "<table border=0px; style='width: 100%;  '>";

              foreach (var a in YemekTurleri)
              {
                  Literal1.Text += "<tr style='background-color:#99FF66;' >";
                  Literal1.Text += "<td colspan='3';  class='auto-style2' style=' text-align: center; height: 25px; ' >";
                  Literal1.Text += a.Adi;
                  Literal1.Text += "</td>";
                
                  var YemekAdlari = from b in DB.tb_YemekListesis
                                    where b.YemekTurID == a.YemekTurID
                                    select b;
                  foreach (var b in YemekAdlari)
                  {
                      sayi = Convert.ToString(a.YemekTurID) + Convert.ToString(b.YemekListesiID);
                      Literal1.Text += "<tr>";
                      Literal1.Text += "<td style='height: 25px; width: 30%';>";
                      Literal1.Text += b.Adi;
                      Literal1.Text += "</td>";
                      Literal1.Text += "<td style='height: 25px; width: 5%' >";
                      Literal1.Text += b.Fiyati + " TL";
                      Literal1.Text += "</td>";
                      Literal1.Text += "<td style='height: 25px; width: 65%' >";
                      Literal1.Text += "<input name='ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$" + sayi + "txt' type='text' id='ContentPlaceHolder1_ContentPlaceHolder1_" + sayi + "txt' style='font - family:Verdana; font - weight:bold; Height:25px; Width:50px; '>";
                      Literal1.Text += "</td>";
                      Literal1.Text += "</tr>";
                      //   Response.Write(b.YemekListesiID + " " + b.Adi + "<br>");
                  }
                  Literal1.Text += "</tr>";
              }
              Literal1.Text += "</ table >";
              Panel2.Controls.Add(Literal1);

  5 Mart 2017 Pazar 16:21