none
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Likes_WPhoto". The conflict occurred in database "gcdb", table "dbo.WPhoto", column 'ID'. The statement has been terminated. RRS feed

 • Soru

 • neden bu hatayı alıyorum? :( butona tıkladığım anda bu hatayı veriyor...

  <asp:LinkButton ID="libLike" runat="server" CssClass="button like-button" PostBackUrl='<%# "Works.aspx?pid=" + Eval("ID") %>' OnClick="libLike_Click">BeĞen</asp:LinkButton>&nbsp;<asp:Label ID="lblLikeCount" runat="server" CssClass="like-count" />
  protected void libLike_Click(object sender, EventArgs e)
  	{
  		if (!string.IsNullOrEmpty(Session["ip"].ToString()))
  		{
  			int likeID = db.GetSqlCommandLike("select LikeCount from WPhoto where ID=@ID", Convert.ToInt32(resimid));
  			db.GetSqlCommandLike("update WPhoto set LikeCount=@LikeCount where ID=@ID", likeID + 1, Convert.ToInt32(resimid));
  			string conStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["CS"].ToString();
  			SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr);
  			SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into Likes (IP, Tarih, PhotoID) values (@IP, @Tarih, @PhotoID)", conn);
  			cmd.Parameters.Add("@IP", SqlDbType.NVarChar, 50);
  			cmd.Parameters["@IP"].Value = Session["ip"].ToString();
  			cmd.Parameters.Add("@Tarih", SqlDbType.DateTime);
  			cmd.Parameters["@Tarih"].Value = DateTime.Now;
  			cmd.Parameters.Add("@PhotoID", SqlDbType.Int);
  			cmd.Parameters["@PhotoID"].Value = Convert.ToInt32(resimid);
  
  			try
  			{
  				conn.Open();
  				cmd.ExecuteNonQuery();
  			}
  			catch (Exception ex)
  			{
  				lblW.ForeColor = Color.Red;
  				lblW.Text = "Bir hata oluştu!<br/>" + ex.Message;
  			}
  			finally
  			{
  				conn.Close();
  			}
  			libLike.Visible = false;
  		}
  	}  1881-193∞


  • Düzenleyen Melih K 28 Aralık 2013 Cumartesi 10:24
  • Değiştirilmiş Tür Özgür Tekbaş 30 Aralık 2013 Pazartesi 16:45
  • Değiştirilmiş Tür Özgür Tekbaş 30 Aralık 2013 Pazartesi 23:20
  23 Aralık 2013 Pazartesi 23:14

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba,

  ResimId'yi nasıl elde ediyorsun. sadece resimId isimli bir değişken görebildim. Bu bir kontrolden mi geliyor ? Ya da değişken mi ?

  Likes tablosuna Insert etmek istediğin resimId'nin geçerli olduğundan emin misin (ForeignKey hatası gibi görünüyor, WPhoto'da olmayan ResimId Likes tablosuna insert edilemiyor olabilir) ?

  Ayrıca Breakpoint koyarak, ResimId'yi elde edebiliyor musun ? Kontrol edebilir misin ?

  24 Aralık 2013 Salı 01:12
 • bu şekilde alıyorum resim id...

  if (Request.QueryString.Count != 0)
  		{
  			resimid = int.Parse(Request.QueryString["pid"].ToString());
  			if (string.IsNullOrEmpty(Session["ip"].ToString()))
  			{
  				libLike.Visible = false;
  			}
  		}


  1881-193∞

  • Düzenleyen Melih K 28 Aralık 2013 Cumartesi 10:24
  24 Aralık 2013 Salı 11:10
 • ResimId'yi elde ettiğin kod'a göre, pid olarak gönderdiğin query string değerini kontrol edebilir misin ? bu querystring'i gönderdiğin yerden, resimId nasıl elde edilip gönderiliyor. Bunları kontrol edebilir misin ?

  Çevirme v.b. işlemlerde sorun görünmüyor. Gönderdiğin ve/veya almaya çalıştığın değerlerde sorun var gibi. 

  İyi çalışmalar.

  30 Aralık 2013 Pazartesi 22:04
 • İnsert etmeye çalıştığın Id sistemde mevcüt olduğundan veriyor gibi geliyor. Kontrol edip tekrardan deneyebilir misin.


  Herkez Bir Zamanlar ÇAyLaK 'tı

  31 Aralık 2013 Salı 08:43
 • http://www.yazgelistir.com/makale/foreign-key-nedir-ne-degildir-

  burhansuleymanvural@windowslive.com

  31 Aralık 2013 Salı 09:02