none
GridView içindeki Checkbox Değeri Tutma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba arkadaşlar bir konuda yardım isteyecektim. 1 tane Dropdown Kategorilerim var. Dropdown seçilen kategoriye göre Ürünler Gridview doluyor. Buradaki amacım Gridview içindeki Checkbox eğer işaretlemişsem daha sonra sayfa postback olduğunda Seçilen checkbox değerlerini tutmak istiyorum.  Bu nasıl mümkün olur araştırmaya devam ediyorum hala böyle bir şey yapan varsa daha önce yardımcı olabilir mi?

    <asp:DropDownList ID="drpKategori" Style="width: 25%" CssClass="form-control" runat="server" OnSelectedIndexChanged="drpKategori_SelectedIndexChanged" AutoPostBack="true"></asp:DropDownList>
  
  
                          </div>
  
  
                    <div class="form-group">
                      <asp:Button ID="addRow" runat="server" Text="Yeni Satır" />
                      <asp:GridView ID="example" CssClass="table table-striped table-bordered table-hover" AutoGenerateColumns="false" runat="server" ClientIDMode="Static" OnPreRender="example_PreRender" OnRowEditing="example_RowEditing" OnRowCancelingEdit="example_RowCancelingEdit" OnRowDeleting="example_RowDeleting" OnRowDataBound="example_RowDataBound">
  
                        <Columns>
  
                          <asp:TemplateField HeaderText="Ürün Seç" ItemStyle-Width="50">
                            <HeaderTemplate>
                              <asp:CheckBox ID="chkAll" runat="server" AutoPostBack="true" />
                            </HeaderTemplate>
                            <ItemTemplate>
                              <asp:CheckBox ID="chcsec" CssClass="form-control" runat="server" AutoPostBack="true" />
                            </ItemTemplate>
                          </asp:TemplateField>
  
                          <asp:TemplateField HeaderText="Ürün Ad" ItemStyle-Width="100">
                            <ItemTemplate>
                              <asp:Label ID="lblUrun" runat="server" Text='<%# Eval("UrunAd") %>'></asp:Label>
                            </ItemTemplate>
                            <EditItemTemplate>
                              <asp:TextBox ID="txturunad" runat="server" Text='<%# Eval("UrunAd") %>'></asp:TextBox>
                            </EditItemTemplate>
                          </asp:TemplateField>
  
  
                          <asp:TemplateField HeaderText="Stok" ItemStyle-Width="50">
                            <ItemTemplate>
                              <asp:Label ID="lblStok" Style="padding: 3px 5px;" runat="server" Text='<%# Eval("Stok") %>'></asp:Label>
                            </ItemTemplate>
                            <EditItemTemplate>
                              <asp:TextBox ID="txtstok" Style="padding: 3px 5px;" runat="server" Text='<%# Eval("Stok") %>'></asp:TextBox>
                            </EditItemTemplate>
                          </asp:TemplateField>
  
                          <asp:TemplateField HeaderText="Fiyat" ItemStyle-Width="50">
                            <ItemTemplate>
                              <asp:Label ID="txtfiyat" Style="padding: 3px 5px;" CssClass="form-control" runat="server"></asp:Label>
                            </ItemTemplate>
                            <EditItemTemplate>
                              <asp:TextBox ID="txtfiyat" Style="padding: 3px 5px;" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                            </EditItemTemplate>
                          </asp:TemplateField>
  
                          <asp:TemplateField HeaderText="Adet" ItemStyle-Width="50">
                            <ItemTemplate>
                              <asp:Label ID="txtAdet" Style="padding: 3px 5px;" CssClass="form-control" runat="server"></asp:Label>
                            </ItemTemplate>
                            <EditItemTemplate>
                              <asp:TextBox ID="txtAdet" runat="server" Style="padding: 3px 5px;" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                            </EditItemTemplate>
                          </asp:TemplateField>
  
  
  
                          <asp:TemplateField HeaderText="Eleman Seç" ItemStyle-Width="100">
  
                            <ItemTemplate>
                              <asp:DropDownList ID="drpEleman" CssClass="form-control" runat="server"></asp:DropDownList>
                            </ItemTemplate>
  
  
                          </asp:TemplateField>
  
                          <asp:TemplateField HeaderText="Eleman Adet" ItemStyle-Width="50">
                            <ItemTemplate>
                              <asp:Label ID="txtElemanAdet" Style="padding: 3px 5px;" CssClass="form-control" runat="server"></asp:Label>
                            </ItemTemplate>
                            <EditItemTemplate>
                              <asp:TextBox ID="txtElemanAdet" runat="server" Style="padding: 3px 5px;" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                            </EditItemTemplate>
                          </asp:TemplateField>
  
                          <asp:TemplateField HeaderText="Eleman Fiyat" ItemStyle-Width="50">
                            <ItemTemplate>
                              <asp:Label ID="txtElemanFiyat" Style="padding: 3px 5px;" CssClass="form-control" runat="server"></asp:Label>
                            </ItemTemplate>
                            <EditItemTemplate>
                              <asp:TextBox ID="txtElemanFiyat" runat="server" Style="padding: 3px 5px;" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                            </EditItemTemplate>
                          </asp:TemplateField>
  
  
                          <asp:CommandField ButtonType="Link" ShowEditButton="true" ShowDeleteButton="true" ItemStyle-Width="150" />
                        </Columns>
  
                      </asp:GridView>

  20 Kasım 2016 Pazar 09:01

Tüm Yanıtlar