none
Başka bir programa işlem önceliği tanımak RRS feed

 • Soru

 • Dim myProcess As System.Diagnostics.Process = _
  	System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess()
  myProcess.PriorityClass = System.Diagnostics.ProcessPriorityClass.High
  Bu kodla kendi uygulamama işlem önceliği tanıyabiliyorum fakat başka bir exe için bunu yapamadım. Yardım edebilecek var mı ?
  26 Aralık 2017 Salı 13:43

Yanıtlar

 • üstünde birkaç çalışma yaptım PID'sini yazdığınız programın önceliğini ayarlamaktadır iyi çalışmalar.

  Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
      Try
        Dim id As Integer = TextBox1.Text
        If TextBox1.Text = "" Then
        Else
          If RadioButton1.Checked = True Then
            System.Diagnostics.Process.GetProcessById(id).PriorityClass = System.Diagnostics.ProcessPriorityClass.RealTime
          ElseIf RadioButton2.Checked = True Then
            System.Diagnostics.Process.GetProcessById(id).PriorityClass = System.Diagnostics.ProcessPriorityClass.Normal
          ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
            System.Diagnostics.Process.GetProcessById(id).PriorityClass = System.Diagnostics.ProcessPriorityClass.High
          End If
        End If
      Catch ex As Exception
        MsgBox(ex.Message)
      End Try
    End Sub

  Örnek Program burdan indirebilirsiniz

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Pr0gramc2 27 Aralık 2017 Çarşamba 11:25
  27 Aralık 2017 Çarşamba 08:38