none
Get Post Olayında Sorun RRS feed

 • Soru

 •  private async Task GetPost(string key,string url)
      {
  
        ShareAlert("Creating...", Type.Info);
        Uri requestUri = new Uri(key+url);
        Windows.Web.Http.HttpClient httpClient = new Windows.Web.Http.HttpClient();
        Windows.Web.Http.HttpResponseMessage httpResponse = new Windows.Web.Http.HttpResponseMessage();
        string httpResponseBody = "";
        try
        {
          httpResponse = await httpClient.GetAsync(requestUri);
          httpResponse.EnsureSuccessStatusCode();
          httpResponseBody = await httpResponse.Content.ReadAsStringAsync();
          AddtoHistory(httpResponseBody, url);
          if (autoCopy.IsChecked == true)
          {
            ClipboardFunctions.CopytoClipboard(httpResponseBody);
          }
          ShareAlert(httpResponseBody, Type.Succes);
  
        }
        catch (Exception ex)
        {
          httpResponseBody = ex.HResult.ToString("X") + Environment.NewLine + " Message: " + ex.Message;
          ShareAlert(httpResponseBody, Type.Error);
        }
  
      }

  //Button click 

      private async void shortURL_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
        await GetPost(WebApies.ReturnApi(urlServices.SelectedIndex) , urlHere.Text);
      }

  //Textbox Paste

      private async void urlHere_Paste(object sender, TextControlPasteEventArgs e)
      {       await GetPost(WebApies.ReturnApi(urlServices.SelectedIndex) , urlHere.Text);
  
      }

  /*

  Hata : 8

  801901F4 MEssage:İç Sunucu hatası(500) Yanıt durumu kodu başarı göstermiyor: 500 (Interval Server Error)

  */

  Get Post işlemi ile veri alıyorum web servisden. Normal button ile çagırınca sorun olmuyor ama program ilk defa textboxa paste olayı ile çagırınca hata error veriyor ama ikinci defa paste yapınca hata vermiyor yada bir kere click eventi ile çagırıldıktan sonra paste ile hata vermiyor bunun sebebi nedir acaba. TeamView ile yardıme edebilirisniz yada projeyi paylaşabilirim.


  OMANSAK
  • Düzenleyen OMANSAK 9 Ekim 2016 Pazar 17:10
  9 Ekim 2016 Pazar 16:32

Tüm Yanıtlar

 • Sanırsam UserAgent eklemem gerekiyor ama onuda yapamadım bitürlü

  OMANSAK

  9 Ekim 2016 Pazar 16:53
 •         private async void urlHere_Paste(object sender, TextControlPasteEventArgs e)
          {

                  await Task.Delay(250);
                  await GetPost(WebApies.ReturnApi(urlServices.SelectedIndex) , urlHere.Text);


          }

  bu şekilde yapınca sorun düzeliyor sorun endir acaba ve bu çözüm hatalara sebebiyet verir mi


  OMANSAK

  9 Ekim 2016 Pazar 17:15