none
Yardım Lütfen bir yerde takıldım(report viewer hk.) RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhabalar. Amacım sql sorgularla rapor hazırlamak isityorum. çünkü 52 tane farklı sql sorgu hazırlayacağım.

  yabancı sitede bir link buldum. İşime yarayacak tarzda ama kimin nere olduğunu bir türlü çözemedim.Customers kullanmış. bu Datasette kullanılan tablo adımı yoksa veritabanındaki tablo adımı anlayamadım. bu aşağıdaki kodu açıklayacı olarak tekrar yazarsanız çok sevinirim. 

  veya 

  Direk sql kodu yazıpda raporlama alabileceğim başka yöntem varmı? yani tek bir sayfada bir den fazla sql kodu ile  raporlama almak istiyorum.

  yabanscı site adresi 

  http://www.aspsnippets.com/Articles/ASPNet-Report-Viewer-control-Tutorial-with-example.aspx

  sadeleştirelecek kodu aşağıdaki;

  using System.Data;
  using System.Configuration;
  using System.Data.SqlClient;
  using Microsoft.Reporting.WebForms;
   
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
      if (!IsPostBack)
      {
          ReportViewer1.ProcessingMode = ProcessingMode.Local;
          ReportViewer1.LocalReport.ReportPath = Server.MapPath("~/Report.rdlc");
          Customers dsCustomers = GetData("select top 20 * from customers");
          ReportDataSource datasource = new ReportDataSource("Customers", dsCustomers.Tables[0]);
          ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
          ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(datasource);
      }
  }
   
  private Customers GetData(string query)
  {
      string conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(query);
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(conString))
      {
          using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
          {
              cmd.Connection = con;
   
              sda.SelectCommand = cmd;
              using (Customers dsCustomers = new Customers())
              {
                  sda.Fill(dsCustomers, "DataTable1");
                  return dsCustomers;
              }
          }
      }

  }

   

  YUKARIDAKİ CUSTOMERS LER NEYİN CUSTOMERSİ DATABESDEKİ CUSTOMERS MI YOKSA DATASET TEKİ TABLO ADINDAKİ CUSTOMER Mİ

  14 Ocak 2017 Cumartesi 22:43