none
Nesne seçimi RRS feed

 • Soru

 • Merhaba Arkadaşlar,

  C#, Form üzerinde bir textbox nesnesini seçtiğimde karşısında bulunan label ı da seçili olduğunu yani label fontunu bold yapmak istiyorum ve bunu bütün formlarımda yapmak istiyorum bunun nasıl yapabilirim acaba

  30 Ekim 2016 Pazar 11:02

Yanıtlar

 • İşini görecek bir kontrol yazdım.İncele formunda kullan kafanı kurcalayan bir şey olursa yaz.

  public class TextBoxLabel : Control
    {
      public TextBoxLabel()
      {
        SetBounds(0, 0, 200, 25);
        Initialize();
      }
      private Label label;
      private TextBox textbox;
      private System.Drawing.Font font = null;
      public void Initialize()
      {
        label = new Label();
        textbox = new TextBox();
  
        textbox.Size = new System.Drawing.Size(125, 16);
        label.Size = new System.Drawing.Size(60, 16);
  
        textbox.Location = new System.Drawing.Point(5, 2);
        label.Location = new System.Drawing.Point(132,2);
  
        label.Text = "Seçili";
  
        textbox.GotFocus += textbox_GotFocus; 
        textbox.LostFocus += textbox_LostFocus;
  
        this.Controls.AddRange(new Control[] { label,textbox });
  
      }
  
      void textbox_LostFocus(object sender, EventArgs e)
      {
        font = new System.Drawing.Font("Istediğin font ailesi", 20f);
        label.Font = font;
      }
  
      void textbox_GotFocus(object sender, EventArgs e)
      {
        font = new System.Drawing.Font("Istediğin font ailesi", 20f);
        label.Font = font;
      }
  
  
    }

   

  sssa

  • Yanıt Olarak İşaretleyen csharpp 30 Ekim 2016 Pazar 15:08
  30 Ekim 2016 Pazar 11:20
 • using System;
  using System.ComponentModel;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;
  using DevExpress.XtraEditors;
  using DevExpress.XtraEditors.Drawing;
  using DevExpress.XtraEditors.Mask;
  using DevExpress.XtraEditors.Registrator;
  using DevExpress.XtraEditors.Repository;
  using DevExpress.XtraEditors.ViewInfo;
  using DevExpress.XtraLayout;
  using kgSoft_Pro.Helpers;
  
  
  namespace kgSoft_Pro.WindowsUI.Controllers {
    [UserRepositoryItem("RegisterkgTextEdit")]
    public class RepositoryItemkgTextEdit : RepositoryItemTextEdit {
  
      static RepositoryItemkgTextEdit() {
        RegisterkgTextEdit();
      }
  
     
      public const string CustomEditName = "kgTextEdit";
  
      public RepositoryItemkgTextEdit() {
      }
  
      public override string EditorTypeName => CustomEditName;
  
      public static void RegisterkgTextEdit() {
        Image img = null;
        EditorRegistrationInfo.Default.Editors.Add(new EditorClassInfo(CustomEditName, typeof(kgTextEdit), typeof(RepositoryItemkgTextEdit), typeof(kgTextEditViewInfo), new kgTextEditPainter(), true, img));
      }
  
      public override void Assign(RepositoryItem item) {
        BeginUpdate();
        try {
          base.Assign(item);
          RepositoryItemkgTextEdit source = item as RepositoryItemkgTextEdit;
          if (source == null) return;
          //
        } finally {
          EndUpdate();
        }
      }
    }
  
    [ToolboxItem(true)]
    public sealed class kgTextEdit : TextEdit {
      public LabelControl labelControl { get; set; }
      public SimpleLabelItem styleLabel { get; set; }
  
     
      static kgTextEdit() {
        RepositoryItemkgTextEdit.RegisterkgTextEdit();
      }
  
      public kgTextEdit() {
        EnterMoveNextControl = true;
      }
      protected override void OnLostFocus(EventArgs e) {
        if (labelControl != null) {
          labelControl.Font = new Font("Tahoma", 8);
          BackColor = Color.White;
          ForeColor = Color.Black;
        } else if (styleLabel != null) {
          styleLabel.AppearanceItemCaption.Font = new Font("Tahoma", 8);
          BackColor = Color.White;
          ForeColor = Color.Black;
        }
        base.OnLostFocus(e);
      }
  
      protected override void OnGotFocus(EventArgs e) {
        if (labelControl != null) {
          labelControl.Font = new Font("Tahoma", 10, FontStyle.Bold);
          BackColor = propertySettings.oku.aktifHucreRenk;
          ForeColor = propertySettings.oku.aktifHucreYaziRenk;
        } else if (styleLabel != null) {
          styleLabel.AppearanceItemCaption.Font = new Font("Tahoma", 10, FontStyle.Bold);
          BackColor = propertySettings.oku.aktifHucreRenk;
          ForeColor = propertySettings.oku.aktifHucreYaziRenk;
        }
        base.OnGotFocus(e);
      }
  
      
  
      [DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Content)]
      public new RepositoryItemkgTextEdit Properties => base.Properties as RepositoryItemkgTextEdit;
  
      public override string EditorTypeName => RepositoryItemkgTextEdit.CustomEditName;
    }
  
    public class kgTextEditViewInfo : TextEditViewInfo {
      public kgTextEditViewInfo(RepositoryItem item) : base(item) {
      }
    }
  
    public class kgTextEditPainter : TextEditPainter {
      public kgTextEditPainter() {
      }
    }
  }

  Devexpress textedit için bir örnek

  kdrgny@outlook.com


  • Düzenleyen KdrGny 30 Ekim 2016 Pazar 15:01
  • Yanıt Olarak İşaretleyen csharpp 30 Ekim 2016 Pazar 15:09
  30 Ekim 2016 Pazar 15:00

Tüm Yanıtlar

 • İşini görecek bir kontrol yazdım.İncele formunda kullan kafanı kurcalayan bir şey olursa yaz.

  public class TextBoxLabel : Control
    {
      public TextBoxLabel()
      {
        SetBounds(0, 0, 200, 25);
        Initialize();
      }
      private Label label;
      private TextBox textbox;
      private System.Drawing.Font font = null;
      public void Initialize()
      {
        label = new Label();
        textbox = new TextBox();
  
        textbox.Size = new System.Drawing.Size(125, 16);
        label.Size = new System.Drawing.Size(60, 16);
  
        textbox.Location = new System.Drawing.Point(5, 2);
        label.Location = new System.Drawing.Point(132,2);
  
        label.Text = "Seçili";
  
        textbox.GotFocus += textbox_GotFocus; 
        textbox.LostFocus += textbox_LostFocus;
  
        this.Controls.AddRange(new Control[] { label,textbox });
  
      }
  
      void textbox_LostFocus(object sender, EventArgs e)
      {
        font = new System.Drawing.Font("Istediğin font ailesi", 20f);
        label.Font = font;
      }
  
      void textbox_GotFocus(object sender, EventArgs e)
      {
        font = new System.Drawing.Font("Istediğin font ailesi", 20f);
        label.Font = font;
      }
  
  
    }

   

  sssa

  • Yanıt Olarak İşaretleyen csharpp 30 Ekim 2016 Pazar 15:08
  30 Ekim 2016 Pazar 11:20
 • Kendi nesneni oluşturup bunu yapmak daha kolay değil mi?  üstteki kodları kendi customComponent ine uygularsan tek seferde yapmış olursun.

  bunun gibi


  kdrgny@outlook.com

  30 Ekim 2016 Pazar 13:15
 • semih  abi yukarıdaki gibi class ı yazdım şimdi kendi formumda bunu nasıl itere edeceğim acaba o kısmı anlayamadım. kadir abi customCompenent demiş ama neresi oluyor.
  30 Ekim 2016 Pazar 14:36
 • using System;
  using System.ComponentModel;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;
  using DevExpress.XtraEditors;
  using DevExpress.XtraEditors.Drawing;
  using DevExpress.XtraEditors.Mask;
  using DevExpress.XtraEditors.Registrator;
  using DevExpress.XtraEditors.Repository;
  using DevExpress.XtraEditors.ViewInfo;
  using DevExpress.XtraLayout;
  using kgSoft_Pro.Helpers;
  
  
  namespace kgSoft_Pro.WindowsUI.Controllers {
    [UserRepositoryItem("RegisterkgTextEdit")]
    public class RepositoryItemkgTextEdit : RepositoryItemTextEdit {
  
      static RepositoryItemkgTextEdit() {
        RegisterkgTextEdit();
      }
  
     
      public const string CustomEditName = "kgTextEdit";
  
      public RepositoryItemkgTextEdit() {
      }
  
      public override string EditorTypeName => CustomEditName;
  
      public static void RegisterkgTextEdit() {
        Image img = null;
        EditorRegistrationInfo.Default.Editors.Add(new EditorClassInfo(CustomEditName, typeof(kgTextEdit), typeof(RepositoryItemkgTextEdit), typeof(kgTextEditViewInfo), new kgTextEditPainter(), true, img));
      }
  
      public override void Assign(RepositoryItem item) {
        BeginUpdate();
        try {
          base.Assign(item);
          RepositoryItemkgTextEdit source = item as RepositoryItemkgTextEdit;
          if (source == null) return;
          //
        } finally {
          EndUpdate();
        }
      }
    }
  
    [ToolboxItem(true)]
    public sealed class kgTextEdit : TextEdit {
      public LabelControl labelControl { get; set; }
      public SimpleLabelItem styleLabel { get; set; }
  
     
      static kgTextEdit() {
        RepositoryItemkgTextEdit.RegisterkgTextEdit();
      }
  
      public kgTextEdit() {
        EnterMoveNextControl = true;
      }
      protected override void OnLostFocus(EventArgs e) {
        if (labelControl != null) {
          labelControl.Font = new Font("Tahoma", 8);
          BackColor = Color.White;
          ForeColor = Color.Black;
        } else if (styleLabel != null) {
          styleLabel.AppearanceItemCaption.Font = new Font("Tahoma", 8);
          BackColor = Color.White;
          ForeColor = Color.Black;
        }
        base.OnLostFocus(e);
      }
  
      protected override void OnGotFocus(EventArgs e) {
        if (labelControl != null) {
          labelControl.Font = new Font("Tahoma", 10, FontStyle.Bold);
          BackColor = propertySettings.oku.aktifHucreRenk;
          ForeColor = propertySettings.oku.aktifHucreYaziRenk;
        } else if (styleLabel != null) {
          styleLabel.AppearanceItemCaption.Font = new Font("Tahoma", 10, FontStyle.Bold);
          BackColor = propertySettings.oku.aktifHucreRenk;
          ForeColor = propertySettings.oku.aktifHucreYaziRenk;
        }
        base.OnGotFocus(e);
      }
  
      
  
      [DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Content)]
      public new RepositoryItemkgTextEdit Properties => base.Properties as RepositoryItemkgTextEdit;
  
      public override string EditorTypeName => RepositoryItemkgTextEdit.CustomEditName;
    }
  
    public class kgTextEditViewInfo : TextEditViewInfo {
      public kgTextEditViewInfo(RepositoryItem item) : base(item) {
      }
    }
  
    public class kgTextEditPainter : TextEditPainter {
      public kgTextEditPainter() {
      }
    }
  }

  Devexpress textedit için bir örnek

  kdrgny@outlook.com


  • Düzenleyen KdrGny 30 Ekim 2016 Pazar 15:01
  • Yanıt Olarak İşaretleyen csharpp 30 Ekim 2016 Pazar 15:09
  30 Ekim 2016 Pazar 15:00
 • Yardımlarınız için çok teşekkür ederim çok güzel örnekler oldu.
  30 Ekim 2016 Pazar 15:13