none
SOAP xml'i Service Reference'daki Response objesine nasıl deserialize edilir? RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Selamlar,

  Servis referans olarak eklediğimiz soap servislerini intercept ederek request ve response xml'lerini log olarak diske kayıt ettik. Bu servisleri de scheduled job'larda çalıştırarak gelen verileri dbye kaydediyorduk. Bir dönem VM'i taşımışlar, sonrasında dbye erişim problemi olduğu için servis verileri dbye kaydedilememiş. Bu logları okuyup veritabanına kaydetmem gerekiyor. 

  Xpath ile response xml'lerin içerisindeki verileri okumaya çalıştık ama çok performanssız çalıştı. Bir şekilde xml'i doğrudan, servis referansı olarak eklediğimiz projedeki otomatik oluşturulan response sınıfına deserilize edersem daha hızlı olur diye düşündüm fakat araştırmalarım sonucu bulduğum yöntemlerde başarılı olamadım. Sizin daha önce böyle bir şeye ihtiyacınız oldu mu? Siz nasıl çözdünüz? 

  Denemek isteyenler için response xml'i ve çevirmek için denediğim kodların son halini aşağıda paylaşıyorum. 

  Şimdiden teşekkürler. 

  Response XML:

  <SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <SOAP:Header />
   <SOAP:Body>
    <ns0:MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES xmlns:ns0="http://yedas.com/IQB/BI">
     <ET_EXPORT_HDR>
      <EXT_UI>TR-005-1000491983</EXT_UI>
      <VKONT>004001453721</VKONT>
      <OPBEL>00016a4836008</OPBEL>
      <ANLAGE>4201324058</ANLAGE>
      <VERTRAG>5003194646</VERTRAG>
      <FATURA_TUTAR>102.00 </FATURA_TUTAR>
      <ODEME_TUTAR>102.00 </ODEME_TUTAR>
      <FATURA_TARIHI>20181009</FATURA_TARIHI>
      <VADE_TARIHI>20181019</VADE_TARIHI>
     </ET_EXPORT_HDR>
     <ET_EXPORT_HDR>
      <EXT_UI>TR-005-1000539656</EXT_UI>
      <VKONT>004002206648</VKONT>
      <OPBEL>000164836013</OPBEL>
      <ANLAGE>4201111619</ANLAGE>
      <VERTRAG>5500321969</VERTRAG>
      <FATURA_TUTAR>186.26 </FATURA_TUTAR>
      <ODEME_TUTAR>186.20 </ODEME_TUTAR>
      <FATURA_TARIHI>20181009</FATURA_TARIHI>
      <VADE_TARIHI>20181019</VADE_TARIHI>
     </ET_EXPORT_HDR>
     <ET_EXPORT_HDR>
      <EXT_UI>TR-005-1001546943</EXT_UI>
      <VKONT>004000234622</VKONT>
      <OPBEL>000164836025</OPBEL>
      <ANLAGE>4201094864</ANLAGE>
      <VERTRAG>5001741732</VERTRAG>
      <FATURA_TUTAR>103.71 </FATURA_TUTAR>
      <ODEME_TUTAR>103.70 </ODEME_TUTAR>
      <FATURA_TARIHI>20181009</FATURA_TARIHI>
      <VADE_TARIHI>20181019</VADE_TARIHI>
     </ET_EXPORT_HDR>
     <ET_EXPORT_HDR>
      <EXT_UI>TR-055-1001388831</EXT_UI>
      <VKONT>004002415433</VKONT>
      <OPBEL>000164836061</OPBEL>
      <ANLAGE>4200102258</ANLAGE>
      <VERTRAG>5500403497</VERTRAG>
      <FATURA_TUTAR>169.11 </FATURA_TUTAR>
      <ODEME_TUTAR>169.20 </ODEME_TUTAR>
      <FATURA_TARIHI>20181009</FATURA_TARIHI>
      <VADE_TARIHI>20181019</VADE_TARIHI>
     </ET_EXPORT_HDR>
  	 <ET_EXPORT>
      <OPBEL>000164829852</OPBEL>
      <BELZART>ZBTV</BELZART>
      <BELZART_VALUE>             4.04</BELZART_VALUE>
     </ET_EXPORT>
     <ET_EXPORT>
      <OPBEL>000164829852</OPBEL>
      <BELZART>ZDGT</BELZART>
      <BELZART_VALUE>             30.02</BELZART_VALUE>
     </ET_EXPORT>
     <ET_EXPORT>
      <OPBEL>000164829852</OPBEL>
      <BELZART>ZENJ</BELZART>
      <BELZART_VALUE>             0.81</BELZART_VALUE>
     </ET_EXPORT>
     <ET_EXPORT>
      <OPBEL>000164829852</OPBEL>
      <BELZART>ZR</BELZART>
      <BELZART_VALUE>             0.00</BELZART_VALUE>
     </ET_EXPORT>
     <ET_EXPORT>
      <OPBEL>000164829852</OPBEL>
      <BELZART>ZT0</BELZART>
      <BELZART_VALUE>             80.72</BELZART_VALUE>
     </ET_EXPORT>
     <ET_EXPORT>
      <OPBEL>000164829852</OPBEL>
      <BELZART>ZTRT</BELZART>
      <BELZART_VALUE>             1.61</BELZART_VALUE>
     </ET_EXPORT>
     <ET_EXPORT>
      <OPBEL>000164830068</OPBEL>
      <BELZART>SUBT</BELZART>
      <BELZART_VALUE>             39.61</BELZART_VALUE>
     </ET_EXPORT>
    </ns0:MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES>
   </SOAP:Body>
  </SOAP:Envelope>

  SOAP Reference Generated Classes:

  //------------------------------------------------------------------------------
  // <auto-generated>
  //   This code was generated by a tool.
  //   Runtime Version:4.0.30319.42000
  //
  //   Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
  //   the code is regenerated.
  // </auto-generated>
  //------------------------------------------------------------------------------
  
  namespace IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail {
    
    
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
    [System.ServiceModel.ServiceContractAttribute(Namespace="http://yedas.com/IQB/BI", ConfigurationName="GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC")]
    public interface SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC {
      
      // CODEGEN: Generating message contract since the operation SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC is neither RPC nor document wrapped.
      [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://sap.com/xi/WebService/soap1.1", ReplyAction="*")]
      [System.ServiceModel.XmlSerializerFormatAttribute(SupportFaults=true)]
      IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC(IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest request);
      
      [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://sap.com/xi/WebService/soap1.1", ReplyAction="*")]
      System.Threading.Tasks.Task<IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse> SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCAsync(IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest request);
    }
    
    /// <remarks/>
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.7.2102.0")]
    [System.SerializableAttribute()]
    [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
    [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
    [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://yedas.com/IQB/BI")]
    public partial class DT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ : object, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged {
      
      private string iV_START_DATEField;
      
      private string iV_END_DATEField;
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=0)]
      public string IV_START_DATE {
        get {
          return this.iV_START_DATEField;
        }
        set {
          this.iV_START_DATEField = value;
          this.RaisePropertyChanged("IV_START_DATE");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=1)]
      public string IV_END_DATE {
        get {
          return this.iV_END_DATEField;
        }
        set {
          this.iV_END_DATEField = value;
          this.RaisePropertyChanged("IV_END_DATE");
        }
      }
      
      public event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
      
      protected void RaisePropertyChanged(string propertyName) {
        System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler propertyChanged = this.PropertyChanged;
        if ((propertyChanged != null)) {
          propertyChanged(this, new System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs(propertyName));
        }
      }
    }
    
    /// <remarks/>
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.7.2102.0")]
    [System.SerializableAttribute()]
    [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
    [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
    [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace="http://yedas.com/IQB/BI")]
    public partial class DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES : object, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged {
      
      private DT_SAP_BILLING_DETAIL_RESET_EXPORT_HDR[] eT_EXPORT_HDRField;
      
      private DT_SAP_BILLING_DETAIL_RESET_EXPORT[] eT_EXPORTField;
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ET_EXPORT_HDR", Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=0)]
      public DT_SAP_BILLING_DETAIL_RESET_EXPORT_HDR[] ET_EXPORT_HDR {
        get {
          return this.eT_EXPORT_HDRField;
        }
        set {
          this.eT_EXPORT_HDRField = value;
          this.RaisePropertyChanged("ET_EXPORT_HDR");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ET_EXPORT", Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=1)]
      public DT_SAP_BILLING_DETAIL_RESET_EXPORT[] ET_EXPORT {
        get {
          return this.eT_EXPORTField;
        }
        set {
          this.eT_EXPORTField = value;
          this.RaisePropertyChanged("ET_EXPORT");
        }
      }
      
      public event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
      
      protected void RaisePropertyChanged(string propertyName) {
        System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler propertyChanged = this.PropertyChanged;
        if ((propertyChanged != null)) {
          propertyChanged(this, new System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs(propertyName));
        }
      }
    }
    
    /// <remarks/>
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.7.2102.0")]
    [System.SerializableAttribute()]
    [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
    [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
    [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(AnonymousType=true, Namespace="http://yedas.com/IQB/BI")]
    public partial class DT_SAP_BILLING_DETAIL_RESET_EXPORT_HDR : object, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged {
      
      private string eXT_UIField;
      
      private string vKONTField;
      
      private string oPBELField;
      
      private string aNLAGEField;
      
      private string vERTRAGField;
      
      private string fATURA_TUTARField;
      
      private string oDEME_TUTARField;
      
      private string fATURA_TARIHIField;
      
      private string vADE_TARIHIField;
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=0)]
      public string EXT_UI {
        get {
          return this.eXT_UIField;
        }
        set {
          this.eXT_UIField = value;
          this.RaisePropertyChanged("EXT_UI");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=1)]
      public string VKONT {
        get {
          return this.vKONTField;
        }
        set {
          this.vKONTField = value;
          this.RaisePropertyChanged("VKONT");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=2)]
      public string OPBEL {
        get {
          return this.oPBELField;
        }
        set {
          this.oPBELField = value;
          this.RaisePropertyChanged("OPBEL");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=3)]
      public string ANLAGE {
        get {
          return this.aNLAGEField;
        }
        set {
          this.aNLAGEField = value;
          this.RaisePropertyChanged("ANLAGE");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=4)]
      public string VERTRAG {
        get {
          return this.vERTRAGField;
        }
        set {
          this.vERTRAGField = value;
          this.RaisePropertyChanged("VERTRAG");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=5)]
      public string FATURA_TUTAR {
        get {
          return this.fATURA_TUTARField;
        }
        set {
          this.fATURA_TUTARField = value;
          this.RaisePropertyChanged("FATURA_TUTAR");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=6)]
      public string ODEME_TUTAR {
        get {
          return this.oDEME_TUTARField;
        }
        set {
          this.oDEME_TUTARField = value;
          this.RaisePropertyChanged("ODEME_TUTAR");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=7)]
      public string FATURA_TARIHI {
        get {
          return this.fATURA_TARIHIField;
        }
        set {
          this.fATURA_TARIHIField = value;
          this.RaisePropertyChanged("FATURA_TARIHI");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=8)]
      public string VADE_TARIHI {
        get {
          return this.vADE_TARIHIField;
        }
        set {
          this.vADE_TARIHIField = value;
          this.RaisePropertyChanged("VADE_TARIHI");
        }
      }
      
      public event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
      
      protected void RaisePropertyChanged(string propertyName) {
        System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler propertyChanged = this.PropertyChanged;
        if ((propertyChanged != null)) {
          propertyChanged(this, new System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs(propertyName));
        }
      }
    }
    
    /// <remarks/>
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Xml", "4.7.2102.0")]
    [System.SerializableAttribute()]
    [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
    [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
    [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(AnonymousType=true, Namespace="http://yedas.com/IQB/BI")]
    public partial class DT_SAP_BILLING_DETAIL_RESET_EXPORT : object, System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged {
      
      private string oPBELField;
      
      private string bELZARTField;
      
      private string bELZART_VALUEField;
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=0)]
      public string OPBEL {
        get {
          return this.oPBELField;
        }
        set {
          this.oPBELField = value;
          this.RaisePropertyChanged("OPBEL");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=1)]
      public string BELZART {
        get {
          return this.bELZARTField;
        }
        set {
          this.bELZARTField = value;
          this.RaisePropertyChanged("BELZART");
        }
      }
      
      /// <remarks/>
      [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Form=System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified, Order=2)]
      public string BELZART_VALUE {
        get {
          return this.bELZART_VALUEField;
        }
        set {
          this.bELZART_VALUEField = value;
          this.RaisePropertyChanged("BELZART_VALUE");
        }
      }
      
      public event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
      
      protected void RaisePropertyChanged(string propertyName) {
        System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler propertyChanged = this.PropertyChanged;
        if ((propertyChanged != null)) {
          propertyChanged(this, new System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs(propertyName));
        }
      }
    }
    
    [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
    [System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
    [System.ServiceModel.MessageContractAttribute(IsWrapped=false)]
    public partial class SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest {
      
      [System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute(Namespace="http://yedas.com/IQB/BI", Order=0)]
      public IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.DT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ;
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest() {
      }
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest(IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.DT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ) {
        this.MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ = MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ;
      }
    }
    
    [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
    [System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
    [System.ServiceModel.MessageContractAttribute(IsWrapped=false)]
    public partial class SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse {
      
      [System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute(Namespace="http://yedas.com/IQB/BI", Order=0)]
      public IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES;
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse() {
      }
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse(IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES) {
        this.MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES = MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES;
      }
    }
    
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
    public interface SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCChannel : IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC, System.ServiceModel.IClientChannel {
    }
    
    [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
    public partial class SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCClient : System.ServiceModel.ClientBase<IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC>, IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC {
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCClient() {
      }
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCClient(string endpointConfigurationName) : 
          base(endpointConfigurationName) {
      }
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCClient(string endpointConfigurationName, string remoteAddress) : 
          base(endpointConfigurationName, remoteAddress) {
      }
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCClient(string endpointConfigurationName, System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress) : 
          base(endpointConfigurationName, remoteAddress) {
      }
      
      public SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCClient(System.ServiceModel.Channels.Binding binding, System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress) : 
          base(binding, remoteAddress) {
      }
      
      [System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
      IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC(IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest request) {
        return base.Channel.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC(request);
      }
      
      public IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC(IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.DT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ) {
        IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest inValue = new IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest();
        inValue.MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ = MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ;
        IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse retVal = ((IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC)(this)).SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC(inValue);
        return retVal.MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES;
      }
      
      [System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
      System.Threading.Tasks.Task<IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse> IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCAsync(IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest request) {
        return base.Channel.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCAsync(request);
      }
      
      public System.Threading.Tasks.Task<IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCResponse> SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCAsync(IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.DT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ) {
        IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest inValue = new IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCRequest();
        inValue.MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ = MT_SAP_BILLING_DETAIL_REQ;
        return ((IQBSolutions.Integration.Yepas.SAPServices.GetBillingDetail.SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNC)(this)).SI_3RD_GET_BILLING_DETAIL_GET_OUT_SYNCAsync(inValue);
      }
    }
  }
  

  Deneme Yanılma Kodları:

                      XmlDocument responseXml = requestResponseCouple.Value.Response;
                      XmlNamespaceManager xmlNamespaceManager = new XmlNamespaceManager(responseXml.NameTable);
                      xmlNamespaceManager.AddNamespace("xsl", "http://www.w3.org/1999/XSL/Transform");
                      xmlNamespaceManager.AddNamespace("ns0", "http://yedas.com/IQB/BI");
                      xmlNamespaceManager.AddNamespace("SOAP", "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/");
                      XmlNode bodyNode = responseXml.SelectSingleNode(@"//SOAP:Envelope/SOAP:Body/ns0:MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES", xmlNamespaceManager);
                      string bodyXml = bodyNode.OuterXml;
  
                      using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(bodyXml)))
                      {
                        XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(memoryStream);
                        XmlTypeMapping xmlTypeMapping = new SoapReflectionImporter().ImportTypeMapping(typeof(DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES));
                        //string xmlContent = xmlReader.ReadElementContentAsString("MT_SAP_BILLING_DETAIL_RES", @"http://yedas.com/IQB/BI");
                        XmlSerializer xmlSerializer = new XmlSerializer(xmlTypeMapping);
                        bool canDeserializer = xmlSerializer.CanDeserialize(xmlReader);
                        if (canDeserializer)
                        {
                          object deserializedObject = xmlSerializer.Deserialize(xmlReader);
                          DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES res = deserializedObject as DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES;
                        }
  
                        SoapFormatter soapFormatter = new SoapFormatter();
                        object ojb = soapFormatter.Deserialize(memoryStream);
                      }
  
                      //StringBuilder xmlStringBuilder = new StringBuilder();
                      //while (xmlReader.Read())
                      //{
                      //  xmlStringBuilder.AppendLine(xmlReader.ReadOuterXml());
                      //}
  
                      //string xml = xmlStringBuilder.ToString();
  
  
                      //Message m = Message.CreateMessage(xmlReader, int.MaxValue, MessageVersion.Soap11);
  
                      //DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES response = m.GetBody<DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES>();
  
                      //using (MemoryStream stream = new MemoryStream(File.ReadAllBytes(requestResponseCouple.Value.FullResponsePath)))
                      ////using (MemoryStream stream = new MemoryStream( UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(contentXmlString) ))
                      //{
                      //  SoapFormatter soapFormatter = new SoapFormatter();
                      //  object obj = soapFormatter.Deserialize(stream);
  
                      //  DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES res = (DT_SAP_BILLING_DETAIL_RES)obj;
                      //}

  5 Şubat 2019 Salı 11:32