none
Asp.net ile hazırladığım sayfaları iframe icerinde gostererek swipe olayıyla geçişini yapmak: RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Asp.net tabaınında hazırlanan sayfaları swipe olayıyla iframeleri sırasıyla göstermek istiyorum bunun için javascript kullandım ama sorun şuki div olmadan iframede swipe olayı çalışmıyor div eklersem iframeleri kullanamıyorum nasıl bir düzeltme yapmalıyım.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>efyaz</title>
    <meta charset="utf-8" http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8;" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta name="author" content="efyazilim" />
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
      <iframe id="ifr1" name="MesajGoruntule" src="MesajGoruntule.aspx" style=";height:100%;width:100%;left:0px;top:0px;visibility:hidden;">
      </iframe>
      <iframe id="ifr2" name="Gezinti" src="Gezinti.aspx" style=";height:100%;width:100%;left:0px;top:0px;visibility:hidden;">
      </iframe>
      <iframe id="ifr3" name="Mesajyaz" src="Mesajyaz.aspx" style=";height:100%;width:100%;left:0px;top:0px;">
      </iframe>
    <div id="swipe1" style=";left:0px;top:0px;height:100%;width:100%;z-index:3;">
  
    </div>
    <script type="text/javascript">
      oldOnLoad = window.onload
      window.onload = onLoad;
      var i = 1;
      var myVar;
      var myVar1;
      var myVar2;
      var myVar3;
      var my;
      var my1;
      var colorx = 0;
      var sx = 0;
      var sy = 0;
      var ss = 0;
      var colorbit = 1;
      function onLoad() {
        colorbit = 1;
        sx = 3000;
        sy = 4000;
        ss = 1000;
        my = Math.floor(Math.random() * sx) + ss;
        my1 = Math.floor(Math.random() * sy) + ss;
        myVar = setInterval(abc, my);
        myVar1 = setInterval(abc1, my1);
        myVar2 = setInterval(ileri, 1);
        myVar3 = setInterval(geri, 1);
      }
      function abc() {
        colorx++;
        if (colorbit == 1) {
          if (colorx => 256) {
            colorx = 0;
          }
          var x = Math.floor(Math.random() * colorx);
          var y = Math.floor(Math.random() * 256);
          var z = Math.floor(Math.random() * 256);
          var bgccolor = "rgb(" + x + "," + y + "," + z + ")";
          console.log(bgccolor);
          document.getElementById("ileribg").style.backgroundColor = bgccolor;
          document.getElementById("geribg").style.backgroundColor = bgccolor;
        }
      }
      function abc1() {
        document.getElementById("ileribg").style.backgroundColor = "transparent";
        document.getElementById("geribg").style.backgroundColor = "transparent";
      }
      function ileri() {
        if (i == 1) {
          document.getElementById("ifr1").style.visibility = "hidden";
          document.getElementById("ifr2").style.visibility = "hidden";
          document.getElementById("ifr3").style.visibility = "visible";
        }
        if (i == 2) {
          document.getElementById("ifr1").style.visibility = "visible";
          document.getElementById("ifr2").style.visibility = "hidden";
          document.getElementById("ifr3").style.visibility = "hidden";
        }
        if (i == 3) {
          document.getElementById("ifr1").style.visibility = "hidden";
          document.getElementById("ifr2").style.visibility = "visible";
          document.getElementById("ifr3").style.visibility = "hidden";
          i = 0;
        }
        document.getElementById("ileribg").style.backgroundColor = "transparent";
        sx = 0;
        sy = 0;
        ss = 0;
        colorbit = 0;
      }
      function geri() {
        if (i <= 0) {
          i = 0;
        }
        if (i == 1) {
          document.getElementById("ifr1").style.visibility = "hidden";
          document.getElementById("ifr2").style.visibility = "hidden";
          document.getElementById("ifr3").style.visibility = "visible";
        }
        if (i == 2) {
          document.getElementById("ifr1").style.visibility = "visible";
          document.getElementById("ifr2").style.visibility = "hidden";
          document.getElementById("ifr3").style.visibility = "hidden";
        }
        if (i == 3) {
          document.getElementById("ifr1").style.visibility = "hidden";
          document.getElementById("ifr2").style.visibility = "visible";
          document.getElementById("ifr3").style.visibility = "hidden";
        }
        document.getElementById("geribg").style.backgroundColor = "transparent";
        sx = 0;
        sy = 0;
        ss = 0;
        colorbit = 0;
      }
      window.onload = function () {
        var positiony;
        var positiony1;
        var swipe = document.querySelector("#swipe1");
        swipe.addEventListener("touchstart", function (e) {
          e = e || window.event;
          console.log(e);
          positiony = e.changedTouches[0].pageY;
          console.log(positiony);
        })
        swipe.addEventListener("touchend", function (e) {
          e = e || window.event;
          console.log(e);
          positiony1 = e.changedTouches[0].pageY;
          console.log(positiony1);
          kontrol = positiony1 - positiony;
          if (kontrol < -100) {
            i++;
            console.log(i);
            if (i == 1) {
              document.getElementById("ifr1").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("ifr2").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("ifr3").style.visibility = "visible";
            }
            if (i == 2) {
              document.getElementById("ifr1").style.visibility = "visible";
              document.getElementById("ifr2").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("ifr3").style.visibility = "hidden";
            }
            if (i == 3) {
              document.getElementById("ifr1").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("ifr2").style.visibility = "visible";
              document.getElementById("ifr3").style.visibility = "hidden";
              i = 0;
            }
          }
          if (kontrol > 100) {
            i = i - 1;
            console.log(i);
            if (i <= 0) {
              i = 0;
            }
            if (i == 1) {
              document.getElementById("ifr1").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("ifr2").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("ifr3").style.visibility = "visible";
            }
            if (i == 2) {
              document.getElementById("ifr1").style.visibility = "visible";
              document.getElementById("ifr2").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("ifr3").style.visibility = "hidden";
            }
            if (i == 3) {
              document.getElementById("ifr1").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("ifr2").style.visibility = "visible";
              document.getElementById("ifr3").style.visibility = "hidden";
            }
          }
        })
      }
    </script>
  </body>
  </html>


  enes özmert f-yazılım

  10 Nisan 2020 Cuma 15:41