none
E posta onayı yapamıyorum RRS feed

 • Soru

 • Ben e-postay onayı yapmak istiyorum fakat hata alıyorum bu hatayı alma sebebim nedir ?

  SMTP sunucusu güvenli bir bağlantı gerektiriyor veya istemcinin kimliği doğrulanmadı. Sunucu yanıtı şöyleydi: 5.7.57 SMTP; Client was not authenticated to send anonymous mail during MAIL FROM [AM4PR0101CA0051.eurprd01.prod.exchangelabs.com]


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Net.Mail;

  namespace Hastane_Programı
  {
      public partial class Form5 : Form
      {
          public Form5()
          {
              InitializeComponent();
          }
          int sayi;
          Random rnd = new Random();

          private void btngönder_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              sayi = rnd.Next(1000, 10000);
              MailMessage msj = new MailMessage();
              SmtpClient client = new SmtpClient();

              client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("nurettin_bakar@hotmail.com", "Onay Kodu");
              client.Port = 587;
              client.Host = "smtp.live.com";
              client.EnableSsl = true;

              msj.To.Add(txteposta.Text);
              msj.From = new MailAddress("nurettin_bakar@hotmail.com", "Onay Kodu");
              msj.Subject = "Güvenlik Kodu";
              msj.Body = sayi.ToString();

              client.Send(msj);

              MessageBox.Show("Mail Gönderildi");
          }

          private void btndoğrula_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              if (txtonay.Text == sayi.ToString())
              {
                  label3.Text = "Güvenlik Doğrulandı";
                  label3.ForeColor = Color.Green;
              }
              else
              {
                  label3.Text = "Güvenlik Kodu Yanlış";
                  label3.ForeColor = Color.Red;

              }
          }
      }
  }
  2 Ağustos 2018 Perşembe 12:28

Yanıtlar

 • NetworkCredential ifadesinde Onay Kodu yazan yere mail adresinizin parolasını yazmalısınız.

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Nurettinn 2 Ağustos 2018 Perşembe 14:16
  2 Ağustos 2018 Perşembe 13:50

Tüm Yanıtlar