none
PDF Dosyasını Masaüstüne Kaydetme RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Kayıt ettiği yer programın Debug kısmı..

  Bunu masaüstüne nasıl kaydedebilirim? Ya da bir diyalog penceresiyle istediğim yere nasıl kaydedebilirim?

   

  iTextSharp.text.pdf.BaseFont STF_Helvetica_Turkish = iTextSharp.text.pdf.BaseFont.CreateFont("Helvetica", "CP1254", iTextSharp.text.pdf.BaseFont.NOT_EMBEDDED); 

  iTextSharp.text.Font fontTable = new iTextSharp.text.Font(STF_Helvetica_Turkish, 7, iTextSharp.text.Font.NORMAL);    iTextSharp.text.Font fontTable2 = new iTextSharp.text.Font(STF_Helvetica_Turkish, 15, iTextSharp.text.Font.NORMAL);    iTextSharp.text.Font fontTable3 = new iTextSharp.text.Font(STF_Helvetica_Turkish, 9, iTextSharp.text.Font.NORMAL);      Document doc = new Document(iTextSharp.text.PageSize.A4, 1, 1, 1, 1);    doc.SetPageSize(iTextSharp.text.PageSize.A4.Rotate());  PdfWriter wri = PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream("(" + label38.Text + ") " + label39.Text + " Sipariş Geçmişi" + ".pdf", FileMode.Create));  doc.Open();  Paragraph title = new Paragraph("(" + label38.Text + ") " + label39.Text + " Sipariş Geçmişi", fontTable2);      Paragraph title2 = new Paragraph("(" + DateTime.Now.ToShortDateString() + ")", fontTable3);  title.Alignment = Element.ALIGN_CENTER;  title2.Alignment = Element.ALIGN_CENTER;  doc.Add(title);    doc.Add(title2);    title.SpacingAfter = 1f;                List<int> gizli = new List<int> {0, 1};   

  PdfPTable table = new PdfPTable(dataGridView4.Columns.Count - gizli.Count);  table.SpacingBefore = 15f;    table.DefaultCell.Phrase = new Phrase() { Font = fontTable };      table.WidthPercentage = 100f;       

       for (int j = 0; j < dataGridView4.Columns.Count; j++)       {          if (!gizli.Contains(j))     

             table.AddCell(new Phrase(dataGridView4.Columns[j].HeaderText, fontTable3));      }         

  table.HeaderRows = 1;           for (int i = 0; i < dataGridView4.Rows.Count; i++)         {          for (int k = 0; k < dataGridView4.Columns.Count; k++)            {                  if (!gizli.Contains(k))                 if (dataGridView4[k, i].Value != null)                 {                 table.AddCell(new Phrase(dataGridView4[k, i].Value.ToString(), fontTable));                }                else                  {                   table.AddCell(new Phrase(" ", fontTable2));                       }            }        }           

  doc.Add(table);      doc.Close();      System.Diagnostics.Process.Start("(" + label38.Text + ") " + label39.Text + " Sipariş Geçmişi" + ".pdf");                SaveFileDialog dosyakaydet = new SaveFileDialog();                  22 Ekim 2017 Pazar 22:40

Yanıtlar

 • string masaustu = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop);
  string baslik = "(" + label38.Text + ") " + label39.Text + " Sipariş Geçmişi";
  PdfWriter wri = PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(Path.Combine(masaustu, baslik + ".pdf"), FileMode.Create)); 
  


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  23 Ekim 2017 Pazartesi 06:19