none
Sharepoint - Web sayfasında görüntülediğimiz Newsfeed sonuçları, C# üzerinden verdiğimiz datalarla uyuşmamaktadır. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Web tarafında SharePoint üzerinde aktif ettiğimiz Microfeed alanında çıkan sonuçlar ile, C# üzerinden kullandığımız ve SPSocialFeedManager nesnesinden alabildiğimiz sonuçlar web ile farklılık göstermektedir. 
  Web sayfasında görüntülediğimiz Newsfeed sonuçları, C# üzerinden verdiğimiz datalarla uyuşmamaktadır. 
  Webde kullandığımız Newsfeed Web part, C#'da kullandığımız kod bloğu ise kısaca aşağıdaki gibidir; 

  SPSocialFeedManager feedManager = new SPSocialFeedManager(userProfile, context)
   ... .. 
   var feeds = feedManager.GetFeed(SPSocialFeedType.Everyone, new SPSocialFeedOptions() 
   {
  MaxThreadCount=10, OlderThan = DateTime.Now 
   });


  7 Ekim 2018 Pazar 19:58