none
DataGrid1'den DataGrid2 Seçtiklerimi Aldıktan Sonra Yanlış Ekleneni Çıkarma RRS feed

 • Soru

 • DataGrid1'den DataGrid2 Seçtiklerimi Aldıktan Sonra Yanlış Ekleneni Çıkarmak İstiyorum;

  foreach (DataGridViewRow selected in dataGridView1.SelectedRows)
              {

              }
              Nesne nesne = new Nesne
              {
                  Isim = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString(),
                  XKoordinat = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString(),
                  YKoordinat = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString(),
                  Durum = dataGridView1.CurrentRow.Cells[20].Value.ToString(),
                  Puan = dataGridView1.CurrentRow.Cells[19].Value.ToString(),
                  Kategori = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString(),

                
              };
              if (!lstGidecekVeri.Any(s => s.Isim.Equals(nesne.Isim)))
              {
                  lstGidecekVeri.Add(nesne);
              }
              else
              {

                  MessageBox.Show("Öge Liste İçine Daha Önce Eklenmiş");

              }

              giden.DataSource = null;
              giden.DataSource = lstGidecekVeri;

  bu şekil seçtiklerimi datagrid2'ye alıyor ama yanlış eklediğim bir ürün varsa bunu nasıl çıkarabilirim. ?

  27 Kasım 2021 Cumartesi 19:21

Tüm Yanıtlar

 • DataGridview in ilk hücresine bir button koyalım ve sonra,

  private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
      {
        if (e.ColumnIndex == 0)
        {
           DialogResult secenek = MessageBox.Show("Silmek İstediğinize Eminmisiniz", "Bilgi", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
           if (secenek == DialogResult.Yes)
            {
       DataGridView1.Rows.RemoveAt(dataGridView1.SelectedRows[0].Index);
            }
        }
  
      }

  29 Kasım 2021 Pazartesi 12:06