none
"Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı."--Lütfen Yardım RRS feed

 • Soru

 •  "Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı."

  Where den sonrasında bir arıza var. Ne olabilir? 


  kmt.CommandText = "Update tblSefer set seferkalkis='" + textBox1.Text + "',sefervaris='" + textBox2.Text + "',otobusturu='" + otobusturu + "',sefertarihi=@sefertarihi,sefersa='" + sefersaati.ToString() + "' Where id='" + duzenle.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";

  7 Ağustos 2013 Çarşamba 20:17

Yanıtlar

 • id sayısal bir değer olmalıdır sanırsam ve sen oraya Tostring diyerek string bir değer atamış oluyorsun zannedersem Conver.ToInt32 ye çevirerek yaparsan düzelecektir.
  8 Ağustos 2013 Perşembe 06:01

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba ;duzenle.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();

  yerine datagridView1.rows[0].Cells[0].... yazip deneyin yada Rows [datagirdview.SelectedIndex]

  yazin tekarar deneyin..Buyuk ihitmalle current row boş geliyordur.

  7 Ağustos 2013 Çarşamba 21:21
 • id sayısal bir değer olmalıdır sanırsam ve sen oraya Tostring diyerek string bir değer atamış oluyorsun zannedersem Conver.ToInt32 ye çevirerek yaparsan düzelecektir.
  8 Ağustos 2013 Perşembe 06:01