none
C# Datagridview'den SQL Veritabanında kritere göre sütun güncelleme RRS feed

 • Soru

 • WITH data As (
   SELECT *
  FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
  'Excel 8.0;Database=C:\Users\term\Desktop\ürün tablosu.xls',
  [Sayfa2$]))
  
  
  UPDATE urun_list
  SET urun_list.BARKODU=data.BARKODU
  FROM urun_list INNER JOIN data 
  ON urun_list.KODU=data.KODU 

  yukarıdaki SQL sorgusunun yaptığı işlemi aşağıdaki kod ile excelden datagridviewe çektiğim tablodan Sql deki urun_list tablosunun ilgili sütununu nasıl güncelleyebilirm.

  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= C:\\Users\\Desktop\\ürün tablosu.xls ; Extended Properties=Excel 12.0");
        baglanti.Open();
        string sorgu = "select * from [Sayfa2$] ";
        OleDbDataAdapter data_adaptor = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglanti);
        baglanti.Close();
  
        DataTable dt = new DataTable();
        data_adaptor.Fill(dt);
        dataGridView1.DataSource = dt;
  5 Şubat 2016 Cuma 20:11

Tüm Yanıtlar

 • Kendi soruma kendim yanıt yzıyorum.

  Aşağıdaki kod da INNER JOIN den sonra data yerine datagridView1 i göstermem lazım. Sorgu içerisinde nasıl yazarım.

  Bu kod ile datagridviewv deki kolonu SQL deki tabloya güncelleyebilir miyim. Çalışır mı.

  Teşekkürler...

   SqlConnection baglanti = new SqlConnection(@"Data Source=PC\SQLEXPRESS;Integrated Security=True");
  
        baglanti.Open();
        string sorgu = "UPDATE urun_list SET urun_list.BARKODU='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "' FROM urun_list INNER JOIN data ON urun_list.KODU='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
        SqlDataAdapter data_adaptor = new SqlDataAdapter(sorgu, baglanti);
        baglanti.Close();
  
        DataTable dt = new DataTable();
        data_adaptor.Fill(dt);
        dataGridView1.DataSource = dt;

  6 Şubat 2016 Cumartesi 09:10