none
Chart Kontrolü Ekleyemiyorum RRS feed

Yanıtlar

 • Listede görmen gerek. Vardır mutlaka yoksa da elle ekle.

      private void InitializeComponent()
      {
        System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea chartArea1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea();
        System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend legend1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend();
        System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series series1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series();
        this.chart1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart();
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.chart1)).BeginInit();
        this.SuspendLayout();
        // 
        // chart1
        // 
        chartArea1.Name = "ChartArea1";
        this.chart1.ChartAreas.Add(chartArea1);
        legend1.Name = "Legend1";
        this.chart1.Legends.Add(legend1);
        this.chart1.Location = new System.Drawing.Point(54, 43);
        this.chart1.Name = "chart1";
        series1.ChartArea = "ChartArea1";
        series1.Legend = "Legend1";
        series1.Name = "Series1";
        this.chart1.Series.Add(series1);
        this.chart1.Size = new System.Drawing.Size(191, 118);
        this.chart1.TabIndex = 0;
        this.chart1.Text = "chart1";
        // 
        // Form1
        // 
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 262);
        this.Controls.Add(this.chart1);
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Form1";
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.chart1)).EndInit();
        this.ResumeLayout(false);
  
      }
  
      #endregion
  
      private System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart chart1;

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Furkan Damar 11 Şubat 2013 Pazartesi 15:22
  11 Şubat 2013 Pazartesi 13:15
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • Listede görmen gerek. Vardır mutlaka yoksa da elle ekle.

      private void InitializeComponent()
      {
        System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea chartArea1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea();
        System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend legend1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend();
        System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series series1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series();
        this.chart1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart();
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.chart1)).BeginInit();
        this.SuspendLayout();
        // 
        // chart1
        // 
        chartArea1.Name = "ChartArea1";
        this.chart1.ChartAreas.Add(chartArea1);
        legend1.Name = "Legend1";
        this.chart1.Legends.Add(legend1);
        this.chart1.Location = new System.Drawing.Point(54, 43);
        this.chart1.Name = "chart1";
        series1.ChartArea = "ChartArea1";
        series1.Legend = "Legend1";
        series1.Name = "Series1";
        this.chart1.Series.Add(series1);
        this.chart1.Size = new System.Drawing.Size(191, 118);
        this.chart1.TabIndex = 0;
        this.chart1.Text = "chart1";
        // 
        // Form1
        // 
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 262);
        this.Controls.Add(this.chart1);
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Form1";
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.chart1)).EndInit();
        this.ResumeLayout(false);
  
      }
  
      #endregion
  
      private System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart chart1;

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Furkan Damar 11 Şubat 2013 Pazartesi 15:22
  11 Şubat 2013 Pazartesi 13:15
  Moderatör
 • Ek olarak;

  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14422


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez.
  Facebook Üzerinden Takip Et!
  Twitter'da Takip Et!

  İletişim : alirizainceoglu[at]hotmail[nokta]com

  • Yanıt Olarak Öneren Yunus Bulduk 26 Kasım 2014 Çarşamba 18:45
  11 Şubat 2013 Pazartesi 13:20
 • Tamam arkadaşlar başka bi forumda buldum Teşekkürler :)
  11 Şubat 2013 Pazartesi 15:08