none
.Net GridView Checbox ile seçilen satırları silme hata veriyor bi bakabilirmisiniz ? RRS feed

 • Soru


 •         protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
          {

  SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=Uyelik;Integrated Security=True; Asynchronous Processing=true"); string silinecekler = ""; foreach (GridViewRow satirbilgi in GridView1.Rows) { CheckBox chk = (CheckBox)satirbilgi.FindControl("chksec"); if (chk != null & chk.Checked) { silinecekler += satirbilgi.Cells[0].Text + ","; } } conn.Open(); string komut = "DELETE * FROM dbo.aspnet_Iletisim where ID in (" + silinecekler.Remove(silinecekler.Length - 1, 1) + ")"; SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd = new SqlCommand(komut, conn); cmd.ExecuteNonQuery(); cmd.Connection.Close(); GridDoldur();

  }  kod bu çalıştırıp grid den checboxları seçtiğimde sil dediğimde executenonquery de patlıyor "Incorrect syntax near '*'."

  kaynak = http://www.aspnetornekleri.com/gridview-ornekleri/asp-net-gridview-checkbox-ile-secilen-satirlari-silme-coklu-silme.html
  • Düzenleyen ByAvora 31 Mayıs 2014 Cumartesi 20:52
  31 Mayıs 2014 Cumartesi 20:51

Yanıtlar

 • Tabii daha ideal yontemler var. Ornekler icin buraya bak:

  http://social.msdn.microsoft.com/Forums/tr-TR/8e61011d-e4b3-443e-af5d-fbec6a96d9e3/yazdgm-fonksiyona-parametre-gonderiminde-in-datalarn-nasl-gndermeliyim?forum=sqltr

  Oradan ornek bir kodun sana uyarlanmis sekli:

      protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
      {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.AppendLine(@"declare @cXML varchar(4000), @NodeName varchar(100);");
        sb.AppendLine(@"set @cXML = '<IdList>");
  
  
  
  
        foreach (GridViewRow satirbilgi in GridView1.Rows)
        {
          CheckBox chk = (CheckBox)satirbilgi.FindControl("chksec");
          if (chk != null & chk.Checked)
          {
        	  sb.AppendLine( string.Format(@"<Id id=""{0}"">", satirbilgi.Cells[0].Text) );
          }
        }
  
        sb.AppendLine(
  @"</IdList>';
  set @NodeName = '/IdList/Id';
  
  -- XML'den Idleri tabloya cevir
  DECLARE @hDoc int;
  exec sp_xml_preparedocument @hDoc OUTPUT, @cXML;
  
  Delete FROM [dbo.aspnet_Iletisim]
  WHERE ID IN 
  (
  	SELECT id FROM OPENXML(@hDoc, @Nodename, 1) WITH (id int)
  );
  
  EXEC sp_xml_removedocument @hDoc;"
  );
  
  
      using(SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=Uyelik;Integrated Security=True; Asynchronous Processing=true"))
      {
        conn.Open();
        string komut = sb.ToString();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(komut, conn);
  
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Connection.Close();
      }
        GridDoldur();
  }  • Düzenleyen CetinBasoz 31 Mayıs 2014 Cumartesi 21:12
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 6 Haziran 2014 Cuma 09:26
  31 Mayıs 2014 Cumartesi 21:10

Tüm Yanıtlar

 • string komut = "DELETE FROM dbo.aspnet_Iletisim where ID in (" + silinecekler.Remove(silinecekler.Length - 1, 1) + ")";

  31 Mayıs 2014 Cumartesi 20:56
 • Tabii daha ideal yontemler var. Ornekler icin buraya bak:

  http://social.msdn.microsoft.com/Forums/tr-TR/8e61011d-e4b3-443e-af5d-fbec6a96d9e3/yazdgm-fonksiyona-parametre-gonderiminde-in-datalarn-nasl-gndermeliyim?forum=sqltr

  Oradan ornek bir kodun sana uyarlanmis sekli:

      protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
      {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.AppendLine(@"declare @cXML varchar(4000), @NodeName varchar(100);");
        sb.AppendLine(@"set @cXML = '<IdList>");
  
  
  
  
        foreach (GridViewRow satirbilgi in GridView1.Rows)
        {
          CheckBox chk = (CheckBox)satirbilgi.FindControl("chksec");
          if (chk != null & chk.Checked)
          {
        	  sb.AppendLine( string.Format(@"<Id id=""{0}"">", satirbilgi.Cells[0].Text) );
          }
        }
  
        sb.AppendLine(
  @"</IdList>';
  set @NodeName = '/IdList/Id';
  
  -- XML'den Idleri tabloya cevir
  DECLARE @hDoc int;
  exec sp_xml_preparedocument @hDoc OUTPUT, @cXML;
  
  Delete FROM [dbo.aspnet_Iletisim]
  WHERE ID IN 
  (
  	SELECT id FROM OPENXML(@hDoc, @Nodename, 1) WITH (id int)
  );
  
  EXEC sp_xml_removedocument @hDoc;"
  );
  
  
      using(SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=Uyelik;Integrated Security=True; Asynchronous Processing=true"))
      {
        conn.Open();
        string komut = sb.ToString();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(komut, conn);
  
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Connection.Close();
      }
        GridDoldur();
  }  • Düzenleyen CetinBasoz 31 Mayıs 2014 Cumartesi 21:12
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 6 Haziran 2014 Cuma 09:26
  31 Mayıs 2014 Cumartesi 21:10
 • Tabii daha ideal yontemler var. Ornekler icin buraya bak:

  http://social.msdn.microsoft.com/Forums/tr-TR/8e61011d-e4b3-443e-af5d-fbec6a96d9e3/yazdgm-fonksiyona-parametre-gonderiminde-in-datalarn-nasl-gndermeliyim?forum=sqltr

  Oradan ornek bir kodun sana uyarlanmis sekli:

      protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
      {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.AppendLine(@"declare @cXML varchar(4000), @NodeName varchar(100);");
        sb.AppendLine(@"set @cXML = '<IdList>");
  
  
  
  
        foreach (GridViewRow satirbilgi in GridView1.Rows)
        {
          CheckBox chk = (CheckBox)satirbilgi.FindControl("chksec");
          if (chk != null & chk.Checked)
          {
        	  sb.AppendLine( string.Format(@"<Id id=""{0}"">", satirbilgi.Cells[0].Text) );
          }
        }
  
        sb.AppendLine(
  @"</IdList>';
  set @NodeName = '/IdList/Id';
  
  -- XML'den Idleri tabloya cevir
  DECLARE @hDoc int;
  exec sp_xml_preparedocument @hDoc OUTPUT, @cXML;
  
  Delete FROM [dbo.aspnet_Iletisim]
  WHERE ID IN 
  (
  	SELECT id FROM OPENXML(@hDoc, @Nodename, 1) WITH (id int)
  );
  
  EXEC sp_xml_removedocument @hDoc;"
  );
  
  
      using(SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=Uyelik;Integrated Security=True; Asynchronous Processing=true"))
      {
        conn.Open();
        string komut = sb.ToString();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(komut, conn);
  
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Connection.Close();
      }
        GridDoldur();
  }   Merhaba, sizin kodunuz patlıyor malesef, :(

   Benim kod çalıştı, tabi ama bir iki bişi daha ekliyim dedim yine hata aldım,

  nerde yanlış ?

      protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
      {
        //int id = Convert.ToInt32(GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Values[0]);
        //SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=Uyelik;Integrated Security=True; Asynchronous Processing=true");
        //conn.Open();
        //SqlCommand command = new SqlCommand(@"UPDATE dbo.aspnet_Iletisim SET ID=1 where ID ='" + id.ToString() + "'", conn);
        //command.ExecuteReader();
  
        //GridDoldur();
  
        SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=Uyelik;Integrated Security=True; Asynchronous Processing=true");
        string silinecekler = "";
        foreach (GridViewRow satirbilgi in GridView1.Rows)
        {
          CheckBox chk = (CheckBox)satirbilgi.FindControl("chksec");
          if (chk != null & chk.Checked)
          {
            silinecekler += satirbilgi.Cells[0].Text + ",";
          }
        }
        conn.Open();
        string komut = "DELETE FROM dbo.aspnet_Iletisim where ID in (" + silinecekler.Remove(silinecekler.Length - 1, 1) + ")";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        cmd = new SqlCommand(komut, conn);
  
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Connection.Close();
        GridDoldur();
      }
  
      protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
      {
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Header)
        {
          //Find the checkbox control in header and add an attribute
          ((CheckBox)e.Row.FindControl("chksec")).Attributes.Add("onclick", "javascript:SelectAll('" + ((CheckBox)e.Row.FindControl("chksec")).ClientID + "')");
        }
      }
  
    }

   Nerde yanlış yapıyorum ? gridimde bu,

  <asp:GridView ID="GridView1" BackColor="WhiteSmoke" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
          GridLines="Vertical" CssClass="grid-view" OnRowCreated="GridView1_RowCreated" DataKeyNames="ID" OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" HorizontalAlign="Center" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound">
          <Columns>
            <asp:TemplateField>
              <ItemTemplate>
                <asp:CheckBox ID="chksec" runat="server" />
              </ItemTemplate>
              <HeaderTemplate>
                <asp:CheckBox ID="chksec" runat="server" />
              </HeaderTemplate>
              <HeaderStyle BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
              <ItemStyle BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" VerticalAlign="Middle" />
            </asp:TemplateField>
            <asp:BoundField HeaderText="ID" DataField="ID" SortExpression="id">
              <HeaderStyle Width="30px" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
              <ItemStyle Width="30px" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
            </asp:BoundField>
            <asp:BoundField HeaderText="Konu" DataField="Konu">
              <HeaderStyle Width="150px" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
              <ItemStyle Width="150px" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
            </asp:BoundField>
            <asp:BoundField HeaderText="Mesaj" DataField="Mesaj">
              <HeaderStyle Width="700px" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
              <ItemStyle Width="700px" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
            </asp:BoundField>
            <asp:BoundField HeaderText="E-Mail" DataField="E_Mail">
              <HeaderStyle Width="200px" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
              <ItemStyle Width="200px" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1" />
            </asp:BoundField>
            
            <asp:CommandField ButtonType="Image" DeleteImageUrl="~/images/icon/delete-icon2.png" ShowDeleteButton="True" />
            
          </Columns>
        </asp:GridView>

  buda databoundun scripti,

  <script type="text/javascript">
    function SelectAll(id) {
      var grid = document.getElementById("<%= GridView1.ClientID %>");
        var cell;
  
        if (grid.rows.length > 0) {
          for (i = 1; i < grid.rows.length; i++) {
            cell = grid.rows[i].cells[0];
  
            for (j = 0; j < cell.childNodes.length; j++) {      
              if (cell.childNodes[j].type == "checkbox") {
                cell.childNodes[j].checked = document.getElementById(id).checked;
              }
            }
          }
        }
      }
    </script>

  Hata Mesajı Bu = 

  Incorrect syntax near ','.

  1 Haziran 2014 Pazar 17:05
 • Gerek Kalmadı Buldum Hatayı :D
  1 Haziran 2014 Pazar 17:15
 • bir sıkıntı çıktı :D,

  kullanıcı checkbox seçmeden sil'e basarsa sayfa patlıyor, nasıl kullanıcıya seçim yapmadan silemezsiniz diye uyarı verdirebilirim. ?

  1 Haziran 2014 Pazar 17:44
 • Conn.Open(),string komut="Delete..." ve altındaki kod bloklarını foreach içindeki checkbox.Checked ın altına yapıştırın. Sorun hallolur.
  1 Haziran 2014 Pazar 20:39
 • "patliyor" diyenlere de hastayim, her ne demekse :)
  1 Haziran 2014 Pazar 22:21
 • bir sıkıntı çıktı :D,

  kullanıcı checkbox seçmeden sil'e basarsa sayfa patlıyor, nasıl kullanıcıya seçim yapmadan silemezsiniz diye uyarı verdirebilirim. ?

  CheckBox'ın seçili olup olamdığına bakabilirsiniz.

  if(checkbox1.Checked)
  {
  //İşlemler
  }
  else
  {
  //Hata mesajı.
  }


  İletişim

  2 Haziran 2014 Pazartesi 05:49
  Moderatör
 • Conn.Open(),string komut="Delete..." ve altındaki kod bloklarını foreach içindeki checkbox.Checked ın altına yapıştırın. Sorun hallolur.
   Birden Fazla CheckBox var, gridview'in içinde checkbox yerleştirdim, seçili satırı siliyor, veya 1 den fazla checkbox seçtiğinde, foreach içine alınca tek tek mesaj verdirio her satır için ?
  2 Haziran 2014 Pazartesi 16:55
 • Onun içinde bir bool değer atın. Başlangıç değeri false olsun. Mesaj yazdırın. True yapın. Böylece sorun kalmaz.

  bool mesajYazdikMi=false;
  if(!mesajYazdikMi)
  {
  mesajYazdikMi=true;
  MessageBox.Show("Mesajınız");
  }

  2 Haziran 2014 Pazartesi 19:43