none
2010'da çalışan makro 2016 da çalışmıyor. RRS feed

 • Soru

 • 2010 yapmış olduğum bir makro programı Office 365 2016 yükledikten sonra çalışmadı.

  Bu makro Access dosyasında ki veriyi Excel'e aktarıyor.

  Hata olarak da

  Runtime Erro 429:

  ActiveX Component Can't Create Object

  Makroyu aşağıya kopyaladım.

  Dim dbsCurrent As Database
  Dim qdfDataY As QueryDef
  Dim rsDataY As Recordset
  Dim AccessFilePath As String
  Dim TextSQL As String
     
     
      'Application.ScreenUpdating = False

      AccessFilePath = Worksheets("xxx.mdb").Cells(i, 1).Value

          TextSQL = "SELECT Table1.* " _
              & " FROM Table1 " _
              & " ORDER BY Table1.[NO]"
             
      Set dbsCurrent = OpenDatabase(AccessFilePath) ' --------- hatayı bu satırda veriyor.

      Set qdfDataY = dbsCurrent.CreateQueryDef(Name:="", SQLText:=TextSQL)
      Set rsDataY = qdfDataY.OpenRecordset(dbOpenDynaset)

  Bu konuda fikri olan var ise yardımlarını beklerim.

  Şimdiden teşekkür ederim

  12 Ocak 2016 Salı 14:54

Tüm Yanıtlar