none
Linq ile ilişkili iki tablo arasında alt sorgu RRS feed

 • Soru

 • merhaba arkadaşlar

   public partial class Comparison : BaseEntity
    { 
      private ICollection<Duel> _duel;
  		 public virtual ICollection<Duel> Duel
      {
        get { return _duel ?? (_duel = new List<Duel>()); }
        protected set { _duel = value; }
      }
    }
  	
  	
  	 public partial class Duel:BaseEntity
    {
      public int ComparisonId { get; set; }
      public bool Approved { get; set; }
      public DateTime? ApprovedOn { get; set; }
      public DateTime CreatedOn { get; set; }
  
      public virtual Comparison Comparison { get; set; }
    }

  bu şekilde iki entty tablom var

  var query = _comparisonRepository.Table;

  bu şekilde tüm gönderileri çekiyorum.

  yapmak istediğim şey bu sorguya öyle bir where deyimi ekleyeceğim ki tüm eğer içinde Duel varsa bu duellerden sadece Approved==true olanları göster 

  27 Mart 2017 Pazartesi 21:52