none
Datagridview de arama ve seçme hakkında yardıma ihtiyacım var. RRS feed

 • Soru

 • Daragridview'e alınmış anlık saat bilgileri (örn: 13:07:37) ve sıcaklık değerleri var. 2 sütun yani. Ben kullanıcının girdiği 2 farklı saat arasındaki sıcaklıkların minimum, maksimum ve ortalama değerlerini bulmak istiyorum. Böyle bir şey nasıl yapılabilir?
  19 Mayıs 2016 Perşembe 10:10

Yanıtlar

 • datagridin içersindeki bilgileri önce bir datatable oluşturup içine atabilir daha sonra datatableyi filter ederek başka bir datagride veya formdaki datagride verileri çekebilirsiniz örneğin aşağıdaki gibi

   DataTable dt = new DataTable();
        foreach (DataGridViewColumn col in dataGridView1.Columns)
        {
          dt.Columns.Add(col.HeaderText);
        }
  
        foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
        {
          DataRow dRow = dt.NewRow();
          foreach (DataGridViewCell cell in row.Cells)
          {
            dRow[cell.ColumnIndex] = cell.Value;
          }
          dt.Rows.Add(dRow);
        }
        dt.DefaultView.RowFilter = string.Format("tarih1>'{0}' AND tarih2<'{0}'", dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value);
        dataGridView2.DataSource = dt;

  19 Mayıs 2016 Perşembe 20:59

Tüm Yanıtlar

 • gridviewin veri kaynağında linq sorgusu yapabilirsin. tabi senin yapıyı görmeden fazla bişey söylemek zor.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  19 Mayıs 2016 Perşembe 10:19
  Moderatör
 • Verileri seriporttan alıyorum zamanlarıyla birlikte datagride yazdırıyorum. Bunu excele kaydediyorum. Okul projesidir.

  19 Mayıs 2016 Perşembe 10:24
 • "datagride yazdırıyorum" geldikçe satır mı ekliyorsun?

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  19 Mayıs 2016 Perşembe 10:31
  Moderatör
 • private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
      {
        i++;
        serialPort1.Write("a");
        i = dataGridView1.Rows.Add();
        label8.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = label8.Text;
        
        
        dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex = dataGridView1.RowCount - 1;
        
  
  private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
      {
        
         try
         {
          gelen = serialPort1.ReadLine();
           this.Invoke(new EventHandler(Verileri_Isle));
         }
         catch (Exception hata)
         {
           MessageBox.Show("Hata:" + hata.Message);
         } 
  
      }
  
      private void Verileri_Isle(object s, EventArgs e)
      {
        dataGridView1.Rows[j].Cells[1].Value =gelen.ToString();
        j++;
      }
  Seriporta bilgiyi 1 saniyede bir gönderiyorum. Bu sırada zaman çalışmaya başlıyor ve her 1 saniyede yeni satır oluşturup zamanı kaydediyor. Daha sonra verileri alma komutunu verip, verileri sırasıyla ilk satırdan itibaren zamanların karşısına yazdırıyorum. 
  19 Mayıs 2016 Perşembe 10:38
 • datagridin içersindeki bilgileri önce bir datatable oluşturup içine atabilir daha sonra datatableyi filter ederek başka bir datagride veya formdaki datagride verileri çekebilirsiniz örneğin aşağıdaki gibi

   DataTable dt = new DataTable();
        foreach (DataGridViewColumn col in dataGridView1.Columns)
        {
          dt.Columns.Add(col.HeaderText);
        }
  
        foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
        {
          DataRow dRow = dt.NewRow();
          foreach (DataGridViewCell cell in row.Cells)
          {
            dRow[cell.ColumnIndex] = cell.Value;
          }
          dt.Rows.Add(dRow);
        }
        dt.DefaultView.RowFilter = string.Format("tarih1>'{0}' AND tarih2<'{0}'", dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value);
        dataGridView2.DataSource = dt;

  19 Mayıs 2016 Perşembe 20:59