none
Dataset Doldurmak RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar

  1 adet datasetim var.

  Datasetimin içerisinde 2 farklı veritabanından 2 tablo çektim.

  şöyle bir durum söz konusu 

  benim A tablomda PerId var. Diğer veritabanımdan aldığım B tablomda PerId, PerAdi var.

  Ben A tabloma Manuel bir kolon daha ekledim SPerAdi diye. Benim bunu kod tarafında doldurmam gerekiyor diğer tablodan kontrol ederek.

  Örnek kod yardımında bulunabilir misiniz?

  4 Nisan 2016 Pazartesi 07:00

Yanıtlar

 • DataSet1.ISTATISTIKDataTable rv = new DataSet1.ISTATISTIKDataTable();
  
        DataSet1.SUBEDataTable sb = new DataSet1.SUBEDataTable();
  
        string ID = "";
        string SUBEADI = "";
  
  
        using (var baglan = new OleDbConnection(Sube))
        {
          try
          {
            OleDbCommand select = new OleDbCommand();
            select.Connection = baglan;
            select.CommandType = CommandType.Text;
            select.CommandText = "SELECT ID, SUBEID,TIP,KODU,ADI,TARIH,AY,YIL,DEGER FROM ISTATISTIK";
            baglan.Open();
            OleDbDataReader oku = select.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
  
  
              DataRow dr = rv.NewRow();
              dr["ID"] = Convert.ToInt64(oku["ID"]);
              dr["SUBEID"] =Convert.ToInt32(oku["SUBEID"]);
              dr["TIP"] = Convert.ToInt16(oku["TIP"]);
              dr["KODU"] = oku["KODU"].ToString();
              dr["ADI"] = oku["ADI"].ToString();
              dr["TARIH"] = Convert.ToDateTime(oku["TARIH"]);
              dr["AY"] = Convert.ToInt32(oku["AY"]);
              dr["YIL"] = Convert.ToInt32(oku["YIL"]);
              dr["DEGER"] = Convert.ToDouble(oku["YIL"]);
              
  
              
              
              
  
  
              ID = "";
              ID = oku["SUBEID"].ToString();
  
              using (var bag = new OleDbConnection(System))
              {
                try
                {
                  OleDbCommand eklecon = new OleDbCommand();
                  eklecon.Connection = bag;
                  eklecon.CommandType = CommandType.Text;
                  eklecon.CommandText = "SELECT ID, ADI FROM SUBE WHERE ID=:ID";
                  eklecon.Parameters.AddWithValue(":ID", ID);
                  bag.Open();
                  OleDbDataReader oku1 = eklecon.ExecuteReader();
                  while (oku1.Read())
                  {
                    SUBEADI = "";
                    SUBEADI = oku1["ADI"].ToString();
  
  
                  }
                }
                catch (Exception ex)
                {
                  Hata.Ver.Show("Sube Eşleştirme Hatası Oluştu. Ayrıntı: " + ex.ToString());
                }
                finally
                {
                  bag.Dispose();
                  bag.Close();
                }
  
                dr["SUBEADI"] = SUBEADI;
  
  
                rv.Rows.Add(dr);
  
              }
            }
          }
          catch (Exception ex)
          {
            Hata.Ver.Show("Data Hatası Oluştu. Ayrıntı: " + ex.ToString());
          }
          finally
          {
            baglan.Dispose();
            baglan.Close();
          }
        }
        return rv;
      }
  bu şekilde eşleştirme yapılabilir diğer arkadaşlara yardımcı olması dileğiyle...
  • Yanıt Olarak İşaretleyen RecepKurum 4 Nisan 2016 Pazartesi 09:39
  4 Nisan 2016 Pazartesi 09:39