none
BAKİYE GÖSTERME RRS feed

 • Soru

 • Arkadaşlar merhabalar. KASA ve KASA_HAREKET adında 2 adet tablom var. KASA_HAREKET tablom kasa tablosuna KASA_K kolonu ile bağlı. Hareket tablom içerisinde para birim kolonum da var. 

  Yapmak istediğim şu . Kasaya hareket eklediğim zaman para birimini de seçiyorum. Örneğin türk lirası , eour vs.

  Kasa listesi gösterirken 

  KASAID-KASA ADI - TOPLAM TL GIRIS - TOPLAM DOVIZ GIRIS , TOPLAM TL CIKIS - TOPLAM DOVIZ CIKIS - TOPLAM TL BAKIYE VE TOPLAM DOVIZ BAKIYE 

  şeklinde bir kasa listesi oluşturmak istiyorum .

  ÇIKTISI

  1-MERKEZ  - 25  - 300 - 10  - 150  - 15 - 150

  2-ŞUBE   - 35  - 300 - 10  - 150  - 25 - 150

  3-ŞUBE 2 - 35  - 300 - 10  - 150  - 25 - 150

  olacak şekilde. şimdiden teşekkürler

  2 Aralık 2016 Cuma 09:24

Yanıtlar

 • with hareketToplam (kasaId, tlGiris, dovizGiris, tlCikis, dovizCikis) as
  (select kasa_k, 
    sum( case when PARABIRIM_K = 18 then GIREN else 0 end ),
    sum( case when PARABIRIM_K <> 18 then GIREN else 0 end ),
    sum( case when PARABIRIM_K = 18 then CIKAN else 0 end ),
    sum( case when PARABIRIM_K <> 18 then CIKAN else 0 end )
  FROM KASA_HAREKET
  group by KASA_K)
  SELECT k.ID ,
      k.KONUM_K ,
      k.TANIM ,
      k.D_TARIHI ,
      ht.tlGiris ,
      ht.dovizGiris ,
      ht.tlCikis ,
      ht.dovizCikis
  from KASA k
  inner join hareketToplam ht ON ht.kasaId = k.ID; 

  • Yanıt Olarak İşaretleyen sevdaca 3 Aralık 2016 Cumartesi 07:23
  2 Aralık 2016 Cuma 13:34

Tüm Yanıtlar

 • bunları bir görüntü ile gösterirsen yardım edebiliriz hareket tablosunda hangi key var mesela onu yazmamışsın.dhaa açıklayıcı şekilde ifade edersen yardım edilir.
  2 Aralık 2016 Cuma 09:31
 • with hareketToplam (kasaId, tlGiris, dovizGiris, tlCikis, dovizCikis) as
  (select kasa_k, 
    sum( (case when giris = 1 then 1 else 0 end) *
       (case when birim = 1 then tutar else 0 end ) ),
    sum( (case when giris = 1 then 1 else 0 end) *
       (case when birim = 2 then tutar else 0 end ) ),
    sum( (case when giris = 0 then 1 else 0 end) *
       (case when birim = 1 then tutar else 0 end ) ),
    sum( (case when giris = 0 then 1 else 0 end) *
       (case when birim = 2 then tutar else 0 end ) )
  from kasa_hareket
  group by kasa_k)
  select k.kasaId, k.KasaADI, 
  ht.tlGiris, ht.dovizGiris, ht.tlCikis, ht.dovizCikis
  from kasa k
  inner join hareketToplam ht on k.KasaId = ht.KasaId;
  (giris = 1 Giris, giris = 0 Cikis, birim = 1 TL, birim=2 Doviz gibi dusundum).
  2 Aralık 2016 Cuma 11:08
 • CREATE TABLE [dbo].[KASA](
  	[ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  	[KONUM_K] [bigint] NOT NULL,
  	[TANIM] [nvarchar](50) NOT NULL,
  	[D_TARIHI] [datetime] NULL,
   CONSTRAINT [PK_KASA] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
  	[ID] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY],
   CONSTRAINT [IX_KASA] UNIQUE NONCLUSTERED 
  (
  	[TANIM] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  
  GO
  
  ALTER TABLE [dbo].[KASA] ADD CONSTRAINT [DF_KASA_D_TARIHI] DEFAULT (getdate()) FOR [D_TARIHI]
  GO

  CREATE TABLE [dbo].[KASA_HAREKET](
  	[ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  	[BELGE_NO] [nvarchar](50) NULL,
  	[KASA_K] [bigint] NULL,
  	[BELGE_K] [bigint] NULL,
  	[MUSTERI_K] [bigint] NULL,
  	[PARABIRIM_K] [bigint] NULL,
  	[ISLEM_TARIHI] [datetime] NULL,
  	[GIREN] [money] NULL,
  	[CIKAN] [money] NULL,
  	[ACIKLAMA] [nvarchar](300) NULL,
  	[KULLANICI] [bigint] NULL,
  	[ANAHTAR] [nvarchar](max) NULL,
  	[D_TARIHI] [datetime] NULL,
   CONSTRAINT [PK_KASA_HAREKET] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
  	[ID] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
  
  GO
  
  ALTER TABLE [dbo].[KASA_HAREKET] ADD CONSTRAINT [DF_KASA_HAREKET_D_TARIHI] DEFAULT (getdate()) FOR [D_TARIHI]
  GO
  
  ALTER TABLE [dbo].[KASA_HAREKET] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_KASA_HAREKET_KASA] FOREIGN KEY([KASA_K])
  REFERENCES [dbo].[KASA] ([ID])
  GO
  
  ALTER TABLE [dbo].[KASA_HAREKET] CHECK CONSTRAINT [FK_KASA_HAREKET_KASA]
  GO

  2 Aralık 2016 Cuma 13:22
 • Kasaları listelerken , kasa hareketlerindeki parabirim_k değerine göre listeleme yapacağım

  varsayalım 2 adet kasam var.

  1 merkez kasa türk lirası bakiye 500 tl diğer bakiye 600

  2 şube kasa türk lirası bakiye 300 diğer bakiye 0

  gibi. Para birimleri tablosunda türk lirasının id değeri 18 

  2 Aralık 2016 Cuma 13:24
 • with hareketToplam (kasaId, tlGiris, dovizGiris, tlCikis, dovizCikis) as
  (select kasa_k, 
    sum( case when PARABIRIM_K = 18 then GIREN else 0 end ),
    sum( case when PARABIRIM_K <> 18 then GIREN else 0 end ),
    sum( case when PARABIRIM_K = 18 then CIKAN else 0 end ),
    sum( case when PARABIRIM_K <> 18 then CIKAN else 0 end )
  FROM KASA_HAREKET
  group by KASA_K)
  SELECT k.ID ,
      k.KONUM_K ,
      k.TANIM ,
      k.D_TARIHI ,
      ht.tlGiris ,
      ht.dovizGiris ,
      ht.tlCikis ,
      ht.dovizCikis
  from KASA k
  inner join hareketToplam ht ON ht.kasaId = k.ID; 

  • Yanıt Olarak İşaretleyen sevdaca 3 Aralık 2016 Cumartesi 07:23
  2 Aralık 2016 Cuma 13:34