none
Asp.net mail gönderme sorunu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Mail göndermeye çalışırken hata alıyorum

  SMTP sunucusu güvenli bir bağlantı gerektiriyor veya istemcinin kimliği doğrulanmadı. Sunucu yanıtı şöyleydi: 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. e21sm20065423wma.5 - gsmtp

  Kodlar aşağıda yer almaktadır

  SmtpClient Client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", Convert.ToInt32(587));
               Client.EnableSsl = false;
               Client.UseDefaultCredentials = true;
               Client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("fmkinsaatservis@gmail.com", "fmkinsaat2016");
               MailMessage msg = new MailMessage("fmkinsaatservis@gmail.com", TxtMail.Text, TxtAd.Text, TxtAciklama.Text);
               Client.Send(msg);
               TxtAd.Text = string.Empty;
               TxtMail.Text = string.Empty;
               TxtAciklama.Text = string.Empty;
               LbDurum.Text = "Mesaj Gönderme İşlemi Gerçekleştirildi";

  5 Nisan 2017 Çarşamba 22:16

Tüm Yanıtlar