none
vb.net yazılan kodu vb06 kullanımı amaç wep teki butona basma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Dim baslik As String
  Dim link As HtmlElementCollection
  link = WebBrowser1.Document.GetElementsByTagName("a") 'Linkleri <a ile oluşturuduğumuz için a tagına bakıyor'
  For Each linkler As HtmlElement In link
  baslik = linkler.GetAttribute("class").ToString ' butonun üstüne yazan yazıyı alıyor'

  If baslik = "buttonGreen" Then
  linkler.InvokeMember("click")
  End If
  Next

  vb.net le çalışan kod vb06 nasıl çalıştırabılırım  [ For Each linkler As HtmlElement In link  ] hata veriyo

  asılna amaç wep input girişi olmayan butonlara vb06 basma. Siteye ait ait basılmak istenen kod butonu kodu aşagıdadır

  <a class="buttonGreen" href="#" onClick="document.getElementById('formLogin234').s ubmit(); return false;" title="">
  <span>Giriş</span>
  </a>

  18 Ağustos 2012 Cumartesi 09:30

Tüm Yanıtlar