none
html içinde if kullanmak RRS feed

 • Soru

 • merhaba devexpress in dataView objesini kullanıyorum,

  dataview içine fonksiyonlardan gelen değerleri eval ile alıp gösteriyorum

  bilgilerim bir div içinde görünüyor

  isim soyisim vsvs

  ve divin üstüne gidincede deletemodVE editMod olarak iki tane mouseover la çalışan

  küçük icon larım var

  tek bir sorunum var,eğer fonksiyondan gelen bir id yoksa ("bu tablo id si")

  icon ların gözükmemesini istiyorum

  gelen id boş sa yada,fonksiyondan true false dönmüşse yada session null sa

  div leri nasıl gizleyebilirim

  HTML içinde yapmam lazım js tarafından dataview içindeki nesnelere erişm sağlanmıyor

  <dx:ASPxDataView ID="dxShowCaseDataView" runat="server" ClientInstanceName="dxShowCaseDataView"
      OnCustomCallback="dxShowCaseDataView_CustomCallback" 
      LoadingPanelText=" Yükleniyor Lütfen Bekleyin..&amp;hellip; " RowPerPage="4" 
      Width="100%" AlwaysShowPager="True" RightToLeft="False" 
      AllowPaging="False" ColumnCount="4" PageIndex="1" 
      PagerAlign="Left" ItemSpacing="0px">
      <ItemTemplate>
   
        <div class="showDataControlPanel" id="<%# Eval("Id") %>_T" onmouseover="$('#<%# Eval("Id") %>_T').show()" onmouseout="$('#<%# Eval("Id") %>_T').hide()">
            <div class="editMod" onclick="">
            </div>
            <div class="deleteMod" onclick="ShowDataDeleteMode('<%# Eval("Id") %>');">
            </div>
        </div>
        <div class="showDataBackground" onclick="ShowPopup('<%# Eval("Id") %>');" id='<%# Eval("Id") %>' onmouseover="$('#<%# Eval("Id") %>_T').show()" onmouseout="$('#<%# Eval("Id") %>_T').hide()">
          <img class="showDataPopupImage" style=" width:150px; height:118px; max-width:150px; min-height:118px; margin-top:5px;" src='<%# Eval("Image") %>' />
         
        </div>
        


  18 Ekim 2012 Perşembe 11:06

Yanıtlar

 •         <div id="divim">
              ıvır zıvır
              <%
                  if (string.IsNullOrEmpty((string)Session["id"]))
                      ClientScript.RegisterStartupScript(typeof(Page), "test", " <script type=text/javascript> document.getElementById('divim').style.display = 'none'; </script>");
              %>
          </div>
  18 Ekim 2012 Perşembe 22:32

Tüm Yanıtlar

 • <%#

  if(Eval("Id").ToString()!="")

  { %>

  Button kodlarını buraya yaz.

  <%# }

  %>

  18 Ekim 2012 Perşembe 11:29
 • dostum teşekkürler ancak yapmak istediğimi eksik yazmışım

  ben login olmayan kullanıcıların görmesini istemiyorum,login olan kullanıcının id sını bir sessionda saklıyorum 

  istediğim session boş sa divler saklansın

  ve senin kodları yazdığımda } bir yerde eksik sanırım sözdizimi hatası alıyorum

  <%# 
  
  if(Eval("Id").ToString()!="")
  
  { %>
  
   <div class="showDataControlPanel" id="<%# Eval("Id") %>_T" onmouseover="$('#<%# Eval("Id") %>_T').show()" onmouseout="$('#<%# Eval("Id") %>_T').hide()">
            <div class="editMod" onclick="">
            </div>
            <div class="deleteMod" onclick="ShowDataDeleteMode('<%# Eval("Id") %>');">
            </div>
  .
  
  <%# }
  
   %>  18 Ekim 2012 Perşembe 18:58
 •   

  yada ternary opearation la nasıl yapabilirim çünkü bu şekilde kabul etmedi

         <%#(String.IsNullOrEmpty(Eval("sessionId").ToString()) ?

   <div class="showDataControlPanel" id="<%# Eval("Id") %>_T" onmouseover="$('#<%# Eval("Id") %>_T').show()" onmouseout="$('#<%# Eval("Id") %>_T').hide()">
            <div class="editMod" onclick="">
            </div>
            <div class="deleteMod" onclick="ShowDataDeleteMode('<%# Eval("Id") %>');">
            </div>

   : ""%>

  18 Ekim 2012 Perşembe 19:01
 •         <div id="divim">
              ıvır zıvır
              <%
                  if (string.IsNullOrEmpty((string)Session["id"]))
                      ClientScript.RegisterStartupScript(typeof(Page), "test", " <script type=text/javascript> document.getElementById('divim').style.display = 'none'; </script>");
              %>
          </div>
  18 Ekim 2012 Perşembe 22:32
 • <div id="divim" runat="server">Div içeriği</div>
  
  <%
  if(if koşulu)
  {
    divim.Visible = false;
  }
  else
  {
    divim.Visible = true;
  }
  %>


  19 Ekim 2012 Cuma 01:13