none
[Yardım] ID numarasına göre veri tabanından veri çekme RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, benim işin içinden bir türlü çıkamadığım bir durum var. Değerli yardımlarınıza ihtiyacım var. Ben bir sayfa oluşturdum. Sayfa adı cesitli-dillerde-tercumanlar.aspx Buraya veri tabanından verileri çekiyorum

  KODU OLUŞTURUYORUM:

  OleDbConnection baglantix = new OleDbConnection();
          baglantix.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb");
          baglantix.Open();
          OleDbCommand cmdListele = new OleDbCommand();
          cmdListele.Connection = baglantix;
          cmdListele.CommandText = ("Select top 20 TercumanlarId,AdSoyad,Dil,Bayrak,Imaj from TB_tercumanlar");
          dlZiyaret.DataSource = cmdListele.ExecuteReader();
          dlZiyaret.DataBind();
          cmdListele.Dispose();
          baglantix.Close();

  DATA LISTE DOLDURUYORUM

  <asp:DataList ID="dlZiyaret" runat="server" BackColor="White" BorderColor="#CCCCCC"
                      BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="4" GridLines="Horizontal" Width="560px"
                      ForeColor="Black" RepeatColumns="3">
                      <FooterStyle BackColor="#CCCC99" ForeColor="Black" />
                      <HeaderStyle BackColor="#333333" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
                      <ItemTemplate>
                          <div class="Leftimages">
                              <asp:Image ID="Image1" ImageUrl='<%#Eval("Bayrak") %>' runat="server" /></div>
                          <br />
                          <br />
                          <div class="Leftimages">
                          <a href="tercumanlar.aspx?TercumanId=<%#Eval("TercumanlarId") %>">
                              <asp:Image ID="Image2" ImageUrl='<%#Eval("Imaj") %>' runat="server" /></div>
                          </a>
                          <br />
                          <br />
                          <strong>Tercüman:</strong>
                          <div>
                              <%#Eval("AdSoyad")%></div>
                          <div>
                          </div>
                          <br />
                          <strong>Dil</strong>
                          <div>
                              <%#Eval("Dil")%></div>
                      </ItemTemplate>
                      <SelectedItemStyle BackColor="#CC3333" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
                  </asp:DataList>

  Burada sorun yok.

  Asıl önemli olan ilgili veriye tıklayınca ID değerine göre cesitli-dillerde-tercumanlar.aspx sayfasında hangi veriye tıkladıysam,  tercumanlar.aspx sayfasında o ID'yi çağırması gerek ama sürekli aynı Değeri döndürüyor. Yani ben 3 nolu id değerine sahip veriye tıklarsam ona ulaşmam lazım tercumanlar.aspx sayfasında. Bunu nasıl yapabilirim?

  Kod bu. Burada takıldım kaldım.

          OleDbConnection baglantii = new OleDbConnection();
          baglantii.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb");
          baglantii.Open();
          OleDbCommand cmdListelee = new OleDbCommand();
          cmdListelee.Connection = baglantii;
          cmdListelee.CommandText = ("Select TercumanlarId,AdSoyad,Dil,Detay,Imaj from TB_tercumanlar");
           cmdListelee.Parameters.AddWithValue("@TercumanlarId", Request.QueryString["TercumanlarId"]);
          OleDbDataReader rd = cmdListelee.ExecuteReader();
          while (rd.Read())
          {
              ltrTercumanNo.Text = rd[0].ToString();
              ltrTercumanAd.Text = rd[1].ToString();
              ltrDil.Text = rd[2].ToString();
              ltrHakkinda.Text = rd[3].ToString();
              ImageTercuman.ImageUrl = rd[4].ToString();

          }
          cmdListelee.Dispose();
          baglantii.Close();

  --------------------
  <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="Server">
      <p>
          <asp:Image ID="ImageTercuman" runat="server" ImageUrl="~/images/User128.png" />
          <br />
          <span class="RedColor">Tercüman No:</span><asp:Literal ID="ltrTercumanNo" runat="server"></asp:Literal><br />
          <span class="RedColor">Tercüman:</span><asp:Literal ID="ltrTercumanAd" runat="server"></asp:Literal><br />
          <span class="RedColor">Dil:</span><asp:Literal ID="ltrDil" runat="server"></asp:Literal><br />
          <span class="RedColor">Tercüman Hakkında:</span><asp:Literal ID="ltrHakkinda" runat="server"></asp:Literal><br />
      </p>
  </asp:Content>
  7 Ağustos 2014 Perşembe 18:25

Yanıtlar

 • OleDbConnection baglantii = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb"));
  
  OleDbCommand cmdListelee = new OleDbCommand("Select AdSoyad,Dil,Detay,Imaj from TB_tercumanlar where TercumanlarId=@TercumanlarId",baglantii);
  
  cmdListelee.Parameter.AddWithValue("@TercumanlarId", Convert.ToInt16(Request.QueryString["TercumanlarId"]);
  
  OleDbDataAdapter adapter=new OleDbDataAdapter(cmdListelee);
  DataTable tablo=new DataTable();
  adapter.Fill(tablo);
  
  Repeater1.DataSource=tablo;
  Repeater1.DataBind();
     
    
  Datayı repater a bağlamalısınız.

  Mail Gönder


  • Düzenleyen Soner KOYLU 7 Ağustos 2014 Perşembe 21:00
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Fırat Boyan 7 Ağustos 2014 Perşembe 21:51
  7 Ağustos 2014 Perşembe 20:59

Tüm Yanıtlar

 • int TercumanlarId=convert.toint16(request.querystring["TercumanlarId"]);
  
  yazıp where koşuluna TercumanlarId yazıcaksın

  7 Ağustos 2014 Perşembe 19:05
 • Merhaba,

  Söylediğiniz gibi şu şekilde düzeltme yaptım. Umarım yanlış yapmamışımdır. Yine aynı sonucu alıyorum. Kayıtlarda (ID'leri 1,2,3,4,5 şeklinde sıralı) 5 tane veri var Sürekli 5 numaralı ID değerini döndürüyor. 

   OleDbConnection baglantii = new OleDbConnection();
          baglantii.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb");
          baglantii.Open();
          OleDbCommand cmdListelee = new OleDbCommand();
          cmdListelee.Connection = baglantii;
          cmdListelee.CommandText = ("Select TercumanlarId,AdSoyad,Dil,Detay,Imaj from TB_tercumanlar where TercumanlarId=TercumanlarId");
          int TercumanlarId = Convert.ToInt16(Request.QueryString["TercumanlarId"]);
          OleDbDataReader rd = cmdListelee.ExecuteReader();
          while (rd.Read())
          {
              ltrTercumanNo.Text = rd[0].ToString();
              ltrTercumanAd.Text = rd[1].ToString();
              ltrDil.Text = rd[2].ToString();
              ltrHakkinda.Text = rd[3].ToString();
              ImageTercuman.ImageUrl = rd[4].ToString();

          }
          cmdListelee.Dispose();
          baglantii.Close();

  Daha sonra da Select sorgusundan TercumanlarId kaldırayım nasılsa  QueryString'den çekiyorum öyle deneyeyim dedim ama olmuyor bir türlü. Sonuç hep aynı. Konuyu açarken de bahsettiğim gibi cesitli-dillerde-tercumanlar.aspx sayfasında hangi veriye tıklarsam tercumanlar.aspx sayfasında o ID'yi çağırması gerek ama sürekli ID'si 5 olan Değeri döndürüyor.

   OleDbConnection baglantii = new OleDbConnection();
          baglantii.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb");
          baglantii.Open();
          OleDbCommand cmdListelee = new OleDbCommand();
          cmdListelee.Connection = baglantii;
          cmdListelee.CommandText = ("Select AdSoyad,Dil,Detay,Imaj from TB_tercumanlar where TercumanlarId=TercumanlarId");
          int TercumanlarId = Convert.ToInt16(Request.QueryString["TercumanlarId"]);
          OleDbDataReader rd = cmdListelee.ExecuteReader();
          while (rd.Read())
          {
            
              ltrTercumanAd.Text = rd["AdSoyad"].ToString();
              ltrDil.Text = rd["Dil"].ToString();
              ltrHakkinda.Text = rd["Detay"].ToString();
              ImageTercuman.ImageUrl = rd["Imaj"].ToString();

          }
          cmdListelee.Dispose();
          baglantii.Close();

  Bir noktada hata yaptıysam affedin. Değerli yardımlarınızı rica ediyorum.  7 Ağustos 2014 Perşembe 20:00
 • Tabi en sonuncuyu alır. While ile döngü kuruyorsunuz. Sonuncu nesne 5 numaralı id olduğu için onu alıyor. if derseniz de hep 1 nolu id yi alır. Repater nesnesi kullanmalısınız.

  Burada örnekler var.


  Mail Gönder


  • Düzenleyen Soner KOYLU 7 Ağustos 2014 Perşembe 20:42
  7 Ağustos 2014 Perşembe 20:42
 • Tabi en sonuncuyu alır. While ile döngü kuruyorsunuz. Sonuncu nesne 5 numaralı id olduğu için onu alıyor. if derseniz de hep 1 nolu id yi alır. Repater nesnesi kullanmalısınız.

  Soner Bey öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. Şu şekilde yaptım ancak bu seferde bütün veriler dökülüyor :) Ben tek bir ID'nin verisini çekmek istediğim için Literal kullanmıştım.

  <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
              <ItemTemplate>
                  <div class="Leftimages">
                      <asp:Image ID="Image2" ImageUrl='<%#Eval("Imaj") %>' runat="server" /></div>
                  <br />
                  <br />
                  <strong>Ad Soyad:</strong>
                  <div>
                      <%#Eval("AdSoyad")%></div>
                  <div>
                  </div>
                  <br />
                  <strong>Hakkında:</strong>
                  <div>
                      <%#Eval("Detay")%></div>
              </ItemTemplate>
          </asp:Repeater>

  -----------------------------

   OleDbConnection baglantii = new OleDbConnection();
          baglantii.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb");
          baglantii.Open();
          OleDbCommand cmdListelee = new OleDbCommand();
          cmdListelee.Connection = baglantii;
          cmdListelee.CommandText = ("Select AdSoyad,Dil,Detay,Imaj from TB_tercumanlar where TercumanlarId=TercumanlarId");
          int TercumanlarId = Convert.ToInt16(Request.QueryString["TercumanlarId"]);
          OleDbDataReader rd = cmdListelee.ExecuteReader();

          Repeater1.DataSource = rd;
          Repeater1.DataBind();

          cmdListelee.Dispose();
          baglantii.Close();  7 Ağustos 2014 Perşembe 20:53
 • OleDbConnection baglantii = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb"));
  
  OleDbCommand cmdListelee = new OleDbCommand("Select AdSoyad,Dil,Detay,Imaj from TB_tercumanlar where TercumanlarId=@TercumanlarId",baglantii);
  
  cmdListelee.Parameter.AddWithValue("@TercumanlarId", Convert.ToInt16(Request.QueryString["TercumanlarId"]);
  
  OleDbDataAdapter adapter=new OleDbDataAdapter(cmdListelee);
  DataTable tablo=new DataTable();
  adapter.Fill(tablo);
  
  Repeater1.DataSource=tablo;
  Repeater1.DataBind();
     
    
  Datayı repater a bağlamalısınız.

  Mail Gönder


  • Düzenleyen Soner KOYLU 7 Ağustos 2014 Perşembe 21:00
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Fırat Boyan 7 Ağustos 2014 Perşembe 21:51
  7 Ağustos 2014 Perşembe 20:59
 • OleDbConnection baglantii = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb"));
  
  OleDbCommand cmdListelee = new OleDbCommand("Select AdSoyad,Dil,Detay,Imaj from TB_tercumanlar where TercumanlarId=@TercumanlarId",baglantii);
  
  cmdListelee.Parameter.AddWithValue("@TercumanlarId", Convert.ToInt16(Request.QueryString["TercumanlarId"]);
  
  OleDbDataAdapter adapter=new OleDbDataAdapter(cmdListelee);
  DataTable tablo=new DataTable();
  adapter.Fill(tablo);
  
  Repeater1.DataSource=tablo;
  Repeater1.DataBind();
     
    
  Datayı repater a bağlamalısınız.


  Soner Bey çok özür dilerim ama sizin kadar uzman değilim kodu şu şekilde yazdım

  OleDbConnection baglantii = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/tercume.accdb"));
  OleDbCommand cmdListelee = new OleDbCommand("Select AdSoyad,Dil,Detay,Imaj from TB_tercumanlar where TercumanlarId=@TercumanlarId",baglantii);
  cmdListelee.Parameters.AddWithValue("@TercumanlarId", Convert.ToInt16(Request.QueryString["TercumanlarId"]));
  OleDbDataAdapter adapter=new OleDbDataAdapter(cmdListelee);
  DataTable tablo=new DataTable();
  adapter.Fill(tablo);

  Repeater1.DataSource=tablo;
  Repeater1.DataBind();

  Sonuç yine boş geliyor Data'yı nerede bağlamam gerekiyor repeater'a ?

  7 Ağustos 2014 Perşembe 21:06
 • Mail atın bakalım.

  Mail Gönder

  7 Ağustos 2014 Perşembe 21:11
 • Mail atın bakalım.


  Attım Soner Bey.
  7 Ağustos 2014 Perşembe 21:14
 • Mail atın bakalım.  Attım Soner Bey.

  Soner Bey, 

  Değerli yardımlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Sorunum sayenizde çözüldü :)

  7 Ağustos 2014 Perşembe 21:50