none
C# DataGridView da ÇOKLU ARAMA RRS feed

 • Soru

 • merhaba arkadaşlar bi proje yapıyorum bu projede datagriw de arama yapacağım ve bunu bi kaç textbox için nasıl yapabiliriz mesela hem yaş hem cinsiyet hemde boy a göre olacak..textboxlar değiştiiğine datagriw de göstermesini istiyorum.
  19 Mart 2016 Cumartesi 21:22

Tüm Yanıtlar

 • Forumda bununla ilgili çok fazla örnek mevcut arama yaparsanız faydalı olacaktır.

  kdrgny@outlook.com

  19 Mart 2016 Cumartesi 21:30
 • Birçok TextBox koymana gerek yok. 1tane TextBox ,1 de DropDownList koy ve  arama yaptıracağın alanı Droptan seç, arayacağın kelimeyi de Texte yaz.

   protected void LinkButton2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
          string sql;
          if (DropDownList1.SelectedItem.Text == "Adı")
          {
              sql = "select * from tbl_emlakteklif where ad like '%" + TextBox1.Text + "%' " + "order by id DESC";
          }
          else if (DropDownList1.SelectedItem.Text == "Soyadı")
          {
              sql = "select * from tbl_emlakteklif where soyad like '%" + TextBox1.Text + "%' " + "order by id DESC";
          }
          else if (DropDownList1.SelectedItem.Text == "Telefon")
          {
              sql = "select * from tbl_emlakteklif where tel like '%" + TextBox1.Text + "%' " + "order by id DESC";
          }
          else if (DropDownList1.SelectedItem.Text == "Açıklama")
          {
              sql = "select * from tbl_emlakteklif where aciklama like '%" + TextBox1.Text + "%' " + "order by id DESC";
          }
       
          else
          {
              sql = ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,";
          }

          SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["DB"].ConnectionString);
          SqlCommand komut = new SqlCommand();      
          komut.CommandText = sql;
          komut.CommandType = CommandType.Text;
          komut.Connection = conn;
          DataTable MyTable = new DataTable();
          SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
          adapter.SelectCommand = komut;
          adapter.Fill(MyTable);
          if (MyTable != null && MyTable.Rows.Count > 0)
          {
              GridView1.DataSource = MyTable;
              GridView1.DataBind();
          }
          else
          {
              Alert.Show(" Kayıt bulunamadı.");
          }

          adapter.Dispose();
          komut.Dispose();
          conn.Dispose();

      }


  19 Mart 2016 Cumartesi 22:26