none
Entity Framework Kullanıcı Firmasına Müşteri Ekleme Sorunu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba, 
  Aşağıdaki kod blokları, one to many ilişkiye sahip kullanıcı firması (UserCompany) ile müşteri firması (CompanyInfo tablosu)  için yazılmıştır. 

  Amaç müşteri firması eklerken bunun  zaten var olan bir kullanıcı firmasına bağlı olmasıdır ancak bu kodu çalıştırdığımda yeni bir kullanıcı firması oluşturup onun idsini yeni kaydedilen müşteri firmasına yabancıl anakatar olarak basıyor. 


   if (CheckRequiredAddCompanyFields())
        {
          CompanyInfo newCompany = new CompanyInfo();
          newCompany.Title = addCompanyForm.mtxtDetailTitle.Text;
          newCompany.AddressCity = addCompanyForm.mtxtCity.Text;
          newCompany.AddressDistrict = addCompanyForm.mtxtDistrict.Text;
          newCompany.AddressNeighborhood = addCompanyForm.mtxtNeighborhood.Text;
          newCompany.AddressStreet = addCompanyForm.mtxtStreet.Text;
          newCompany.AddressNo = addCompanyForm.mtxtAdressNo.Text;
          newCompany.AddressFloor = addCompanyForm.mtxtFloor.Text;
          newCompany.TaxNo = addCompanyForm.mtxtTaxNo.Text;
          newCompany.TaxAdministration = addCompanyForm.mtxtTaxAdministration.Text;
          newCompany.AuthorizedPerson = addCompanyForm.mtxtAuthorizedPerson.Text;
          newCompany.AuthorizedPersonGender = addCompanyForm.mrdbtnMale.Checked ? true : false;
          newCompany.Tel = addCompanyForm.mtxtDetailTel.Text;
          newCompany.Fax = addCompanyForm.mtxtDetailFax.Text;
          newCompany.Mail = addCompanyForm.mtxtMail.Text;
          newCompany.TradeRegistryNo = addCompanyForm.mtxtTradeRegistryNo.Text;
          newCompany.CreateDate = DateTime.Now;
          newCompany.IsActive = true;
          newCompany.Iban = addCompanyForm.mtxtIban.Text;
          newCompany.IsCustomer = addCompanyForm.mcboxDetailCustomer.Checked == true ? true : false;
          newCompany.IsSupplier = addCompanyForm.mcboxDetailSupplier.Checked == true ? true: false;
  
          newCompany.UserCompany.UserCompanyId = mainForm.userCompanyId;
          bCompanyInfo.Add(newCompany);
  Generic class yapı ile şöyle bir kaydetme kodu yazdım.
   public void Add(TEntity data)
      {
        context.Set<TEntity>().Add(data);
        context.SaveChanges();
      }
  Peki ben bu kodu istediğimi yapacak şekilde nasıl  revize ederim? 
  10 Ekim 2017 Salı 14:22