none
siteye nasıl girebilirim RRS feed

 • Genel Tartışma

 • 

  Ayrıştırıcı Hatası

  Açıklama: Bu isteği yerine getirmek için gereken bir kaynağın ayrıştırılması sırasında hata oluştu. Lütfen aşağıdaki özel ayrıştırma hatası ayrıntılarını gözden geçirin ve kaynak dosyanızı uygun şekilde değiştirin. 

  Ayrıştırıcı Hatası İletisi: 'dxwschs:ASPxDateNavigator' türü oluşturulamadı. 'DevExpress.XtraScheduler.v12.2.Core, Version=12.2.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.

  Kaynak Hatası: 
  Satır 1: <%@ Register TagPrefix="dx" Namespace="DevExpress.Data" Assembly="DevExpress.Data.v12.2, Version=12.2.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" %>
  Satır 2: <%@ Register TagPrefix="dxwschs" Namespace="DevExpress.Web.ASPxScheduler" Assembly="DevExpress.Web.ASPxScheduler.v12.2, Version=12.2.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" %>
  Satır 3: <dxwschs:ASPxDateNavigator runat="server" 
  Satır 4:   CssFilePath="~/App_Themes/DevEx/{0}/styles.css" CssPostfix="DevEx" 
  Satır 5:   SpriteCssFilePath="~/App_Themes/DevEx/{0}/sprite.css">

  Kaynak Dosya: /aspnet_client/system_web/2_0_50727/Themes/Default/ASPxDateNavigator.skin    Satır: 

  Derleme Yüklemesi İzleme: Aşağıdaki bilgiler 'DevExpress.XtraScheduler.v12.2.Core, Version=12.2.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a' derlemesinin yüklenememe nedenini belirlemekte yardımcı olabilir.
  UYR: Derleme bağlama günlük kaydı kapatıldı.
  Derleme bağlama hatası günlük kayını etkinleştirmek için, [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) kayıt defteri değerini 1 olarak ayarlayın.
  Not: Derleme bağlama hatası günlük kaydıyla ilişkili bazı performans cezası vardır.
  Bu özelliği kapatmak için [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] kayıt defteri değerini kaldırın.
  17 Eylül 2017 Pazar 11:22