none
unique indexneden silemiyorum RRS feed

 • Genel Tartışma

 • private void BtnKombiAc_Click(object sender, EventArgs e)
  		{
  			
        try
        {
  				CIHAZLAR cihaz = new CIHAZLAR() { kombi = "Kombi" };
  				veritabanim.CIHAZLAR.InsertOnSubmit(cihaz);
  				veritabanim.SubmitChanges();
  				if (veritabanim.CIHAZLAR.Any(p => p.kombi == "Kombi"))
  				{
  					label5.Text = "kombi açık";
  					BtnKombiAc.BackColor = Color.Lime;
  				}
  			}
  			catch(Exception ec)
        {
  				MessageBox.Show(ec.Message);
        }
  		}
  
  
  		private void btnkombikapat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  			
        try
        {
  				CIHAZLAR silinecek = veritabanim.CIHAZLAR.First(u => u.kombi == "Kombi");
  				veritabanim.CIHAZLAR.DeleteOnSubmit(silinecek);
  				veritabanim.SubmitChanges();
  				if (!veritabanim.CIHAZLAR.Any(p => p.kombi == "Kombi"))
  				{
  					label5.Text = "kombi kapalı";
  					BtnKombiAc.BackColor = Color.Red;
  				}
  			}
  			catch (Exception ec)
  			{
  				MessageBox.Show(ec.Message);
  			}
  		}
  
      
    }

  kombi kolonu unique index btnkombiAc bastım tabloya yazdı btnkombikapat'a bastım tabloyu sildi burada problem yok sistem güzel çalışıyor btnkombiAc'a 2.defa basarsam hata veriyor buda normal ama silme işlemini yapmıyor bu sefer nasıl halledeceğim 

  kombi tablosu ID prımery key ve kombi unique index ten oluşuyor ıd otomatik artan


  6 Kasım 2020 Cuma 07:58

Tüm Yanıtlar

 • neden silmediğini buldum

  datacontextten dolatı imiş söyle tanımlamıştım

  yasinDataContext veritabanim = new yasinDataContext(); veritabanim'i değiştirip başka bir kelime yazdım oldu

  6 Kasım 2020 Cuma 08:26