none
C# TextBox Girilen Veriyi Excel de İstenen Hücreye Yazma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhabalar...

  Arkadaşlar benim formumda 5 adet TextBox'ım var.Ben textboxları doldurup kaydet dediğimde dışarıda bulunan tasarımı yapılmış excel belgesine kaydetsin istiyorum.

  TextBox1 = A1 HÜCRESİ

  TextBox2 = B3 HÜCRESİ

  TextBox3 = C5 HÜCRESİ

  TextBox4 = D7 HÜCRESİ

  TextBox5 = E9 HÜCRESİ

  Çıktı:

  Dışarıda bulunan excel belgesine kaydetmeyi yapıyorum ama istediğim gibi yapamıyorum.Benim istediğim yukarıdaki gibi yapabileyim.

      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand();
  
        OleDbConnection myConnection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='Test.xlsx';Extended Properties=Excel 8.0;");
  
        myConnection.Open();
  
        myCommand.Connection = myConnection;
  
        string myInsert = "Insert into [Sheet1$] (AD,SOYAD) values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "')";
  
        myCommand.CommandText = myInsert;
  
        myCommand.ExecuteNonQuery();
  
        myConnection.Close();
      }


  Çıktı:

  Yardımcı olursanı çok sevinirim.

  Saygılarımla...

  Sedat TİRYAKİ

  3 Şubat 2017 Cuma 13:08

Tüm Yanıtlar

 • daha önce burada aynı soruyu sormuşsun,orada da yazmıştım.bir bak.kendine göre uyarla.

  burada.

  3 Şubat 2017 Cuma 13:23
 • OleDb arayüzü ile belli bir hücreye yazmak neredeyse imkansız.  Tüm internette başarılı bir örnek yok. Hep A1'e yazıyor, ve o bile sorunlu. 

  Bahadır Bey'in dediği gibi Excel interop kullanman en sağlıklısı olacaktır.

  3 Şubat 2017 Cuma 14:19
 • Teşekkür ederim arkadaşlar.

  Bahadır beyin gösterdiği örneği bir türlü çalıştıramadım?

  Başka bir örneğe bakayım ben o zaman!

  Linq ile yapılabilir mi peki? Böye bir örnek hiç denk geldi mi?

  3 Şubat 2017 Cuma 14:57
 • Bahadır beyin gösterdiği örneği bir türlü çalıştıramadım?
  Sorun nedir?  Ne hata veriyor?
  3 Şubat 2017 Cuma 15:13
 • Teşekkür ederim Sabuncu kardeşim yardımlarınız için.

  Bahadır beyin gönderdiği kodu şu şekilde düzenledim oldu.

  Kodlara ihtiyacı olan arkadaşlar için kod aşağıdadır.

  Teşekkür ederim.

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using Microsoft.Office.Interop.Excel;
  
  namespace WindowsFormsApplication1
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Application Excelim = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook kitab = Excelim.Workbooks.Open(@"C:\\ExcelSayfam.xlsx");
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet sayfam = (Worksheet)Excelim.ActiveWorkbook.ActiveSheet;
        Excelim.Visible = true;
        Excelim.Range["A1"].Value = textBox1.Text;
        Excelim.Range["B3"].Value = textBox2.Text;
        Excelim.Range["C5"].Value = textBox3.Text;
        Excelim.Range["D7"].Value = textBox4.Text;
        Excelim.Range["E9"].Value = textBox5.Text;
      }
    }
  }
  

  6 Şubat 2017 Pazartesi 08:44