none
Visual Studio Komut Satırından Yapılabilecekler RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Aşağıda en sık kullanılan VS komut satırı bildirimlerine ilişkin kısa bilgileri bulabilirsiniz.

  1) devenv /LCID

  Visual Studio IDE'si için varsayılan dilin belirlenmesini sağlar. Bu değişiklik oturumlar arası kalıcıdır ve Options->Environment->International Settings altında bulabileceğiniz ayarlara yansıtılır. Sisteminizde belirlediğiniz dile uygun kurulum bulunmuyorsa bu komut yoksayılır.

  İngilizce için : devenv /LCID 1033

  Türkçe için(Dil paketi yüklü ise) : devenv /LCID 1055

  Diğerleri için : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9cytz106.aspx

  2) devenv /Log

  Kurulum sorunları yaşıyorsanız çok işinize yarayacak bu komut Visual Studio'yu çalıştırır ve tüm aktivitesini %APPDATA%\Roaming\Microsoft\VisualStudio\<versyion>\ActivityLog.xml lokasyonundaki dosyaya loglar.

  3) devenv /Out

  Herhangi bir solution için harici olarak belirleyeceğiniz bir dosyada run,build,rebuild veya deploy sonucu oluşan logu depolamanızı sağlar. Belirtilen dosya yoksa otomatik olarak oluşturulur varsa bu dosyaya kaldığı yerden yazmaya devam eder.

  Örnek Kullanım :

  devenv /run "C:\Documents and Settings\emre\My Documents\Visual Studio\Projects\Test\Test.sln" /out "C:\Output.txt"


  4) devenv /Edit

  Belirtilen dosyayı eğer varsa açık olan bir Visual Studio içerisinde açar,bu Visual Studio örneği focuslanır yoksa yeni bir Visual Studio açılarak dokümanın düzenlenmesine ortam sağlanır.

  Örnek Kullanım :

  devenv /edit "C:\Users\Emre\Documents\Visual Studio 2010\Projects\WindowsFormsApplication69\WindowsFormsApplication69\Form1.cs"

  5) devenv /ResetAddin

  Belirlenen eklentinin Visual Studio başlangıcında çalıştırılmasını engeller.

  Örnek Kullanım :

  Devenv.exe /ResetAddin MyAddin1.Connect.MyAddin1

  6) devenv /InstallVSTemplates

  Bu komut ile herhangi bir şekilde silinmiş ise Item veya Project Template'leri yeniden yüklemeniz sağlanıyor. Varsayılan olarak Project Template'ler <Visual Studio Kurulum Dizini>\Common7\IDE\ProjectTemplates\ altında Item Template'ler ise <Visual Studio Kurulum Dizini>\Common7\IDE\ItemTemplates\ altında bulunur.

  Örnek Kullanım :

  devenv.exe /InstallVSTemplates

  7) devenv /resetsettings

  Visual Studio'yu varsayılan ayarlara çeker. Opsiyonel olarak bir .vssettings dosyasını kullanarak buradaki ayarlara geçmek için de kullanılabilir.

  Örnek Kullanım :

  Devenv.exe /ResetSettings "C:\My Files\Test.vssettings"

  8) devenv /SafeMode

  Visual Studio'yu sadece varsayılan ayarlar ve servisler ile birlikte çalıştırır. Bu sayede 3. Parti eklenti ve paketlerden kaynaklanan başlatılamama sorunları aşılabilir.

  Örnek Kullanım :

  Devenv.exe /SafeMode

  Sık kullanılabilecek diğer komutlar :

  Build

  Clean

  Rebuild

  Run

  Runexit

  Upgrade


  Tüm Liste

   

  İyi çalışmalar,


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez.
  Facebook Üzerinden Takip Et!
  Twitter'da Takip Et!


  10 Mayıs 2011 Salı 12:46
  Moderatör

Tüm Yanıtlar