none
Asp.Net Sql veritabanından pdf'e istediğim şekilde veri çekme RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba;

  Aşadağı verdiğim kodlar ile itexsharp kütüphanesi kullanarak veritabanımdan çektiğim tek bir veriyi pdf'e aktarıyorum. Fakat benim yapmak istediğim ise birden fazla verileri pdf'e aktarıp göstermek. Şöyle anlatayım. Aşağıdaki htmlDoc.LoadHtml(sozlesmetext); kısmı istediğim veriyi pdf'e aktarıyor. Fakat benim yapmak istediğim ise pdf üst taraflarına yan yana başlık1, başlık2, başlık3 verilerini alt kısıma ise yine aynı şekilde sozlesme text'ini getirmek istiyorum. Toparlayacak olursak pdf'de göstermek istediklerim: Üst kısımda'da 3 tane başlık verileri. Orta kısımda ise zaten getirdiğim sozlesme text'im.

      iTextSharp.text.Document doc = new iTextSharp.text.Document(iTextSharp.text.PageSize.A4);
      MemoryStream output = new MemoryStream();
      iTextSharp.text.pdf.PdfWriter.GetInstance(doc, output);
      doc.Open();
      HtmlDocument htmlDoc = new HtmlDocument();
      htmlDoc.LoadHtml(sozlesmetext);
      string htmlsiz = htmlDoc.DocumentNode.InnerText;
      doc.Add(new iTextSharp.text.Paragraph(htmlsiz));
      doc.Close();
      Response.Clear();
      Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Export.pdf");
      Response.ContentType = "application/pdf";
      Response.BinaryWrite(output.ToArray());
      Response.End();

  11 Haziran 2017 Pazar 04:47