none
Metni değişkene atama RRS feed

 • Soru

 • Aşağıdaki yöntemle dizi içindeki elemanı parçalara ayırıp karşılaştırma yapıyorum, işlem sonucunda diğer dizi içerisindeki istedim string ifadeyi almak istiyorum. Yardım ve önerileriniz bekliyorum

  public static int MetniAra(string ArananMetin, string AnaMetin)
  {
    var sonuc = 0;
    var IlkMetin = MetniAyir(AnaMetin);
    foreach (var item in IlkMetin)
    {
      sonuc = string.Compare(ArananMetin, AnaMetin);
      if (sonuc != -1)
      {
        var IkinciMetin = MetniAyir(Properties.Settings.Default.KimdenSmtpAdres);
        var Karsilastir = string.Compare(IkinciMetin.ToString(), AnaMetin);
        if (Karsilastir != -1)
        {
          EPostaSmtp = /* burada dizi içindeki string elemanı almam lazım.
          Örneğin: hotmail.com adresine göre smtp.live.com bilgisini yansıtacak.
          dizi içersinde smtp.live.com;smtp.gmail.com;smtp.mail.yahoo.com gibi 
          bilgiler var.*/
        }
      }
    }
    return sonuc;
  }
  
  public static List<string> MetniAyir(string karakter)
  {
    List<string> liste = new List<string>();
    var karakters = karakter.Split(';');
    foreach (var karakterler in karakters)
    {
      liste.Add(karakterler);
    }
    return liste;
  }
  19 Ağustos 2018 Pazar 16:19

Yanıtlar

 • Merhaba Bu şekilde kullansanız olmazmı

  Hem eşleşen kelimeleri bulursunuz. Hemde eşleşen kelimeleri sayısını bulursunuz

    public static int MetniAra(string ArananMetin, string AnaMetin)
      {
        var sonuc = 0;
        List<string> eslesenkelimeler = new List<string>();
        var IlkMetin = MetniAyir(AnaMetin);
        var İkinci = MetniAyir(ArananMetin);
        foreach (var ilk in IlkMetin)
        {
          foreach (var iki in İkinci)
          {
            if (ilk == iki)
            {
              sonuc++;
              eslesenkelimeler.Add(ilk);
            }
          }
  
        }
        return sonuc;
      }
  
      public static List<string> MetniAyir(string karakter)
      {
        List<string> liste = new List<string>();
        var karakters = karakter.Split(';');
        foreach (var karakterler in karakters)
        {
          liste.Add(karakterler);
        }
        return liste;
      }


  Üretmek en büyük icraatır

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Sadi Serdari 12 Ekim 2018 Cuma 09:34
  19 Ağustos 2018 Pazar 19:48