none
C# exchange ve pop mail gönderimi RRS feed

 • Soru

 • İyi Günler

  C# üzerinden mail server ayarlarını yapıp bir mail tanımladıktan sonra o mail üzerinden kullanıcılara mail göndermek istiyorum. Outlookta kendi mailimizi tanımlar gibi.

  Kullanıcıdan smtphost, smtpport, smtpmail, smtppassword bilgilerini aldıktan sonra aşağıdaki kodu kullanıyorum;

    MailMessage mailm = new MailMessage();
                  SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient(smtphost);

                  mailm.From = new MailAddress(smtpmail);
                  mailm.To.Add(smtpmail);

                  mailm.Subject = "Chunk Mail";
                  mailm.Body = "Chunk Mail";
                  mailm.IsBodyHtml = true;

                  SmtpServer.Port = Convert.ToInt32(smtpport);
                  SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(smtpmail, smtppassword);     
                  SmtpServer.EnableSsl = smtpssl;
            
                  SmtpServer.Send(mailm);

  Merak ettiğim nokta exchange, pop gibi sunucularının hepsi için mail tanımlarken yukarıdaki bilgileri almam yeterli midir?

  Yeterli değil ise kullanıcıdan başka hangi verileri istemem gerekir?

  11 Mart 2015 Çarşamba 15:41

Yanıtlar

 • Merhaba,

  POP3 örneğini buradan inceleyebilirsiniz.

  Exchange Server örneğini buradan inceleyebilirsiniz.

  İyi çalışmalar dilerim.


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır. Bu içerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez.

  12 Mart 2015 Perşembe 12:02