none
Başka programa mesaj gönderme? RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhabalar benim sorum şu..

  Oluşturacağım bir exe ile başka bir programa önde tutmak için (topmost) komut göndermek istiyorum.

  Örneğin nasıl kapma komutu gönderebiliyorsak "PostMessage" "wm_close" gibi, "WS_EX_TOPMOST" komut olarak göndermek mümkünmüdür?

  başka programı kapatmak için gönderilen kod aşşağıda ,

  bunun gibi bir komutu diğer programı önde tutturmak için göndermem mümkünmüdür?

  saygılar...

  Public Class Form1

      Private Declare Function FindWindow Lib "user32.dll" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Integer
      Private Declare Function PostMessage Lib "user32.dll" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Integer) As Integer
      Private Const wm_close As Integer = CInt(&H10)

      Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
          Dim WinWnd As Integer

          WinWnd = FindWindow(vbNullString, "pencere ismi")
          If Not WinWnd = 1 Then
              PostMessage(WinWnd, wm_close, 1, 1)

          End If
      End Sub

  End Class


  16 Aralık 2012 Pazar 13:00

Tüm Yanıtlar

 • hiç kimse bilemiyormu? en azından nasıl yol izlemeliyim, teknik olarak mümkün mü?
  18 Aralık 2012 Salı 15:03
 • Windows API lere Bakmalısın. Bu Konu Genellike C# Ta Yapıldı. C# Kodlarını Yollayayım Zamanım Olsaydı VB.Net e Çevirip Yollardım. Ama Windows API lere bak veya Win32 API Bunlar İşine Yarayacağından %100 Eminim
  24 Aralık 2012 Pazartesi 18:00