none
Dictionary icindeki anahtari listboxa yazdirmak RRS feed

 • Genel Tartışma

 • 		int index = 1;
          string filePath = dir + "Settings.json";
          
  
          var setting = new JsonSerializerSettings();
          setting.Formatting = Formatting.Indented;
          setting.ReferenceLoopHandling = ReferenceLoopHandling.Ignore;
          setting.NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore;
  
         if (!File.Exists(filePath))
         {
          var myFile = File.Create(filePath);
          myFile.Close();
         }
        // Read existing json data
          string jsonData = System.IO.File.ReadAllText(filePath);
          // Deserialize to object or create new list
          
          linechart.MaxDatapoint = Int32.Parse(MaxDPtxt_line.Text);
          linechart.ChartDataMarkerShowlabel = Helper.SelectedMarker(cmbDMarker_line.SelectedItem.ToString());
          linechart.ChartBackgroundColor = Helper.SelectedColor(cmbBGColor_line.SelectedItem.ToString());
          linechart.ChartTitleColor = Helper.SelectedColor(cmbTColor_line.SelectedItem.ToString());
          linechart.ChartTitle = Titletxt_line.Text;
          linechart.Type = Typtxt_line.Text;
          linechart.ValueRange = Int32.Parse(valueRangetxt_line.Text);
  
  
          var list = JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, LineChart>>(jsonData)
                 ?? new Dictionary<string, LineChart>();
          
          Dictionary<string, LineChart> points = new Dictionary<string, LineChart>();
          while (list.ContainsKey("Linechart " + index.ToString()))
          {
          index++;
          }
          if (!list.ContainsKey("Linechart " + index.ToString()))
          {
          points.Add("Linechart " + index.ToString(), linechart);
          foreach (var newpoints in points)
          list.Add(newpoints.Key, newpoints.Value);
          }
          jsonData = JsonConvert.SerializeObject(list, setting);
          System.IO.File.WriteAllText(filePath, jsonData);

  Merhabalar , yukaridaki kodla textboxa verilen degerleri json olarak kaydediyorum.Kaydederken bir grafik tipinden birden fazla varsa linechart1, linechart2 ... seklinde kaydediyorum.

  Kaydettigim bu grafik adlarini  (yeniden düzenlemek icin) form yüklendiginde listboxa yüklemek istiyorum.

  Linechart 1

  Linechart2

  Barchart1   seklinde.

  bunu nasil yapabilirim , yardim ederseniz sevinirim.

  Allah razi olsun simdiden

  26 Haziran 2018 Salı 11:18