none
HttpResponse ile dönen dosyayı indirmek RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhabalar,

  Aşağıdaki göreceğiniz bir metodum var ,bu metot sağlıklı bir şekilde bana indireceğim dosyayı döndürüyor, ancak dönen cevabı nasıl kullanacağım onu bilemedim yani şöyle View'de indirilebilir linki nasıl elde edeceğim.

      [HttpGet]
      [Route("download/{id}")]
      public HttpResponseMessage DownloadFile(int id)
      {
        
        var rootPath = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/UploadedFilesPublish");
        using (MynoteDBEntities db = new MynoteDBEntities())
        {
          var result = db.FILES.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
          if (result == null)
          {
            return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.BadRequest);
          }
          else
          {
            HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK);
            byte[] file = File.ReadAllBytes(result.FilePath);
            MemoryStream ms = new MemoryStream(file);
            response.Content = new ByteArrayContent(file);
            response.Content.Headers.ContentDisposition = new ContentDispositionHeaderValue("attachment")
            {
              FileName = result.FileName
            };
            response.Content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/octet-stream");
            return response;
          }
        }
  
      }

  Not:HttpClient kullanarak servise istekte bulunuyorum.


  12 Ocak 2019 Cumartesi 15:59

Tüm Yanıtlar