none
html.actionlink i bootstrap modal da açtırmak RRS feed

 • Soru

 • merhaba identity role edit yaparken edit ekranını bootstrap modal içerisinde açtırmak istiyorum. 

                      @Html.ActionLink("Güncelle", "Edit", new { id = role.Id }, new { @class = "btn btn-primary btn-sm" })

  bu şekilde gönderdiğimde farklı sayfada açabiliyorum ama edit ekranını modal içerisine aldığımda yada partial view yaptığımda edit ekranına role.id gitmediği için hata veriyor. nasıl yapabilirim ? 

  11 Eylül 2018 Salı 17:52

Tüm Yanıtlar

 • <a href="javascript:;" class="btn btn-primary openModal" data-roleid="1">Update Role</a>

  Html link'e data-roleid attribute ekledim rol id değerini ben elle yazdım sen gelen değerleri oraya yazabilirsin 

  sonrasında modal'a bir tane name'i roleId olan input oluşturdum

  <input type="text" class="form-control" name="roleId" style="display:none;" />

  şimdi jQuery ile işlem yapıcağız bu işlemde yukarda'ki linke tıklama olayını gerçekleştireceğiz.

  $('.openModal').on('click', function () { //openModal html linkte bulunan class ismidir class isminden click olayını gerçekleştiriyoruz
          var roleId = $(this).data("roleid"); //burda data-roleid attributesindeki değeri alıyoruz 
          $('#myModal').modal('show'); //modal'ı burda açıyoruz.
          $('input[name="roleId"]').val(roleId); //modal'da bulunan name'i roleId olan input'un değerine seçtiğimiz rolidsini atıyoruz
        });

  modal üzerinden formu post ettiğinizde id değerini actionResult'ta yakalamış olucaksınız.

  11 Eylül 2018 Salı 20:21