none
excel export işleminde dosyayı kaydet cıkmıyor RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar

    DataTable dtkkaristir = clas.GetDataTable("select telefon from aboneler where cinsiyetId=1 and adresMahalleId=1");
                  

                    string attachment = "attachment; filename=" + "data" + ".xls";
                    Response.ClearContent();
                    Response.AddHeader("content-disposition", attachment);

                    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
                    Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("windows-1254");
                    Response.Charset = "windows-1254";
                    string tab = "";
                    foreach (DataColumn dc in dtkkaristir.Columns)
                    {
                        Response.Write(tab + dc.ColumnName);
                        tab = "\t";
                    }
                    Response.Write("\n");
                    int k;
                    foreach (DataRow dr in dtkkaristir.Rows)
                    {
                        tab = "";
                        for (k = 0; k < dtkkaristir.Columns.Count; k++)
                        {
                            Response.Write(tab + dr[k].ToString());
                            tab = "\t";
                        }
                     
                        Response.Write("\n");
                    }
                    Response.End();

  bu şekilde  bir kodum var fakat     bir butona  atadıgımda  işlemleri yapıyor ama  dosya kaydet  ibaresi cıkmıyor..

  sayfadaki referanslarımaşadıdaki gibi  eksik  birşeymi yapıyorum  anlayamadım

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Data;
  using System.Collections;
  using System.IO;


  Birşey de Bilsem Şaşarım !!!

  9 Aralık 2014 Salı 00:12

Yanıtlar

 • Burada var bir örnek. Dün lazım oldu fakat kullanmaktan vazgeçip javascript ile yaptım. :D

      private void ExportToExcel()
      {
        Response.Clear();
        Response.Buffer = true;
        Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Uyeler.xls");
        Response.Charset = "windows-1254";
        Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
        Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
        var stringWrite = new System.IO.StringWriter();
        var htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite);
        rptAllMember.RenderControl(htmlWrite);
        Response.Write("<table>");
        Response.Write(stringWrite.ToString());
        Response.Write("</table>");
        Response.End();
      }




  Mail Gönder

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Canseven 17 Aralık 2014 Çarşamba 10:08
  9 Aralık 2014 Salı 14:06

Tüm Yanıtlar

 • Galiba Sorunu Buldum  Update Panel içinde  bir  butona   bu görevi atadım  ve   update  panel sanırım  engellemekte  şimdi ki  sorunum  update panelde bu sorunu nasıl aşarım ???

  Birşey de Bilsem Şaşarım !!!

  9 Aralık 2014 Salı 00:57
 • Update  Panele ilgili  olarak  çözümü   download yapacağım    datatable  postback  yaparak  başka bir sayfaya yönlendirdim  ve  excele  yazma işlemini  bu sayfanın  load olayında  gerçekleştirdim    problemi  bu şekilde çözmüş oldum   isteyen  arkadaşlar var sa    burada paylaşabilirim  kodları

  Birşey de Bilsem Şaşarım !!!

  9 Aralık 2014 Salı 13:32
 • Burada var bir örnek. Dün lazım oldu fakat kullanmaktan vazgeçip javascript ile yaptım. :D

      private void ExportToExcel()
      {
        Response.Clear();
        Response.Buffer = true;
        Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Uyeler.xls");
        Response.Charset = "windows-1254";
        Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
        Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
        var stringWrite = new System.IO.StringWriter();
        var htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite);
        rptAllMember.RenderControl(htmlWrite);
        Response.Write("<table>");
        Response.Write(stringWrite.ToString());
        Response.Write("</table>");
        Response.End();
      }




  Mail Gönder

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Canseven 17 Aralık 2014 Çarşamba 10:08
  9 Aralık 2014 Salı 14:06